Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie troch odborných učební- technickej učebne a prírodovedného laboratória biochémie a fyziky na  Základnej škole, Šmeralova 25 v Prešove.
Hlavný cieľ projektu: Zvyšovanie efektivity vyučovania vytvorením prostredia na osvojovanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Šmeralova 25.  
Špecifický cieľ:
ŠC1: Zabezpečenie prostredia podporujúceho aktívnu prácu žiakov a názornosť vzdelávania.
ŠC2: Implementácia interaktívneho, zážitkového učenia založeného na skúsenosti.
ŠC3: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy.
 
Hlavné aktivity projektu:
1. Zriadenie prírodovedného laboratória biochémie.
2. Zriadenie prírodovedného laboratória fyziky.
3. Zriadenie odbornej technickej učebne.
4. Stavebné úpravy odborných učební.
 
Dĺžka a miesto realizácie projektu: 10 mesiacov, Šmeralova 25, 080 01 Prešov.
Výsledky realizácie projektu:
Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 663 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy a 2 prírodovedné učebne- biochémie a fyziky. 

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.11.2021
Celková suma
52,121 €
Vlastné zdroje
2,606 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Stavebné úpravy odborných učební.
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
3. Zriadenie odbornej technickej učebne.
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
2.Zriadenie prírodovedného laboratória …
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
1.Zriadenie prírodovedného laboratória …
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
782,0 (osoby)
Cieľ
663,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky ZŠ Šmeralova

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky ZŠ Šmeralova

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky ZŠ Šmeralova

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nábytok učebňa biochémie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok učebňa polytechniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.