NABIMEX, s.r.o.

Zvolen

Počet žiadostí
2
Projekty
1
Úspešnosť žiadostí
50%
Celková suma
149,830 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnost…

NABIMEX, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,830 €
Suma
149,830 €
Vlastné zdroje
74,915 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,794 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
19,522,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Žiť energiou

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
27,232 €
Vyčerpané z projektu
5,423,380 €
Suma
15,323,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
15,588 €
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,272,673 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská B…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,168,560 €
Vlastné zdroje
258,428 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej zd…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,282,382 €
Vlastné zdroje
214,119 €
Projekt

Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb p…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,691,847 €
Vlastné zdroje
184,592 €
Projekt

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na úz…

Mesto Stupava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,037 €
Vyčerpané z projektu
1,018,793 €
Suma
2,617,894 €
Vlastné zdroje
211,291 €
Projekt

Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
370,212 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,329,284 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnyc…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
17,912 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,960,205 €
Vlastné zdroje
98,010 €
Projekt

Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou obj…

Mestská časť Bratislava - Záh…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,607,725 €
Vlastné zdroje
80,386 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké N…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,605,709 €
Vlastné zdroje
80,285 €
Projekt

Malacky - zvýšenie kapacít MŠ Štúrova

Mesto Malacky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,458,706 €
Vlastné zdroje
72,935 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytec…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
365,339 €
Suma
1,283,887 €
Vlastné zdroje
64,194 €
Projekt

Férová škola

"Stredná zdravotnícka škola, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
776,249 €
Suma
1,186,404 €
Vlastné zdroje
59,320 €
Projekt

Zvýšenie efektivity poskytovaných služieb prostre…

Dolnooravská nemocnica s poli…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,142,987 €
Vlastné zdroje
57,149 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ lesníck…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,114,661 €
Vlastné zdroje
55,733 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebne…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
988,731 €
Vlastné zdroje
49,437 €
Projekt

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Ša…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
952,890 €
Vlastné zdroje
47,645 €
Projekt

Moderné vzdelávanie pre prax

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
837,328 €
Vlastné zdroje
41,866 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej ško…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
655,079 €
Vlastné zdroje
32,754 €
Projekt

Kvalitné podmienky pre budúcich stavebných odborn…

Spojená škola, Kremnička 10, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
576,335 €
Vlastné zdroje
28,817 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov SSŠ ŽP

Súkromná spojená škola Železi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
475,647 €
Vlastné zdroje
47,565 €
Projekt

Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariad…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
468,400 €
Vlastné zdroje
23,420 €
Projekt

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odb…

Stredná priemyselná škola Joz…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
457,997 €
Vlastné zdroje
22,900 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej ak…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
418,889 €
Vlastné zdroje
20,944 €
Projekt

Prepájame školu s praxou

Stredná priemyselná škola ele…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
398,405 €
Vlastné zdroje
19,920 €
Projekt

Komunitné centrum Hajnáčka

Obec Hajnáčka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
306,634 €
Vlastné zdroje
15,332 €
Projekt

Komunitné centrum Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
252,617 €
Vlastné zdroje
12,631 €
Projekt

Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vz…

Stredná odborná škola strojní…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,516 €
Vlastné zdroje
10,876 €
Projekt

Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Liptovské múzeum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,500 €
Vlastné zdroje
10,525 €
Projekt

Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea v mest…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
204,520 €
Vlastné zdroje
10,226 €
Projekt

Beauty vo vnútri i navonok

Stredná odborná škola beauty …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,923 €
Vlastné zdroje
10,046 €
Projekt

Modernizácia odborných učební základnej školy v H…

Obec Horná Súča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,674 €
Vlastné zdroje
9,534 €
Projekt

Zdokonalenie vyučovacieho procesu prostredníctvom…

Obec Lemešany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,018 €
Vlastné zdroje
9,351 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, K…

Obec Pohorelá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,285 €
Suma
185,509 €
Vlastné zdroje
9,275 €
Projekt

Modernizácia odborných učební Základnej školy Zoc…

Mesto Revúca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,196 €
Suma
184,513 €
Vlastné zdroje
9,226 €
Projekt

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Brat…

Mestská časť Bratislava - Vra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,088 €
Vlastné zdroje
9,054 €
Projekt

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební…

Obec Novosad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,412 €
Vlastné zdroje
9,021 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Obchodná akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,000 €
Suma
178,156 €
Vlastné zdroje
8,908 €
Projekt

„Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884/23, …

Mesto Detva

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,519 €
Suma
178,103 €
Vlastné zdroje
8,905 €
Projekt

Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Rajci

Mesto Rajec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,844 €
Vlastné zdroje
8,842 €
Projekt

Nové učebne - ZŠ Záhorácka

Mesto Malacky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
19,367 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,581 €
Vlastné zdroje
8,829 €
Projekt

Vybudovanie odborných učební na ZŠ Železničná Bra…

Mestská časť Bratislava - Vra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,561 €
Vlastné zdroje
8,778 €
Projekt

Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

Mesto Gelnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,902 €
Vlastné zdroje
8,745 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavs…

Obec Lietavská Lúčka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,095 €
Vlastné zdroje
8,455 €
Projekt

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratis…

Mestská časť Bratislava - Vra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,949 €
Vlastné zdroje
8,397 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fisch…

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
153 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,533 €
Vlastné zdroje
7,977 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Oravské Veselé

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
158,450 €
Vlastné zdroje
7,922 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradn…

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,148 €
Vlastné zdroje
7,707 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,133 €
Vlastné zdroje
7,607 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,675 €
Vlastné zdroje
7,484 €
Projekt

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ…

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,502 €
Vlastné zdroje
7,475 €
Projekt

Modernizácia a inovácia divadelnej sály v budove …

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,778 €
Vlastné zdroje
7,439 €
Projekt

Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej u…

Mesto Gbely

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,004 €
Vlastné zdroje
7,400 €
Projekt

Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, K…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
146,433 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Modernizácia interiérového vybavenia odborných uč…

Mesto Rajec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,648 €
Suma
146,334 €
Vlastné zdroje
7,317 €
Projekt

Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, …

Mesto Hlohovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,698 €
Vlastné zdroje
7,235 €
Projekt

Otvorená galéria

Banícke múzeum v Rožňave

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
141,786 €
Vlastné zdroje
7,089 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Dobrá škola, n.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,412 €
Suma
141,705 €
Vlastné zdroje
7,085 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Súkromná stredná odborná škol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,659 €
Vlastné zdroje
13,966 €
Projekt

Obnova učební – ZŠ Gbeľany

Obec Gbeľany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,357 €
Vlastné zdroje
6,968 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,876 €
Vlastné zdroje
6,894 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,297 €
Vlastné zdroje
6,715 €
Projekt

Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v p…

Rímskokatolícka cirkev - Trna…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
132,669 €
Vlastné zdroje
6,633 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Handlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,617 €
Vyčerpané z projektu
123,576 €
Suma
125,645 €
Vlastné zdroje
6,282 €
Projekt

Učíme sa pre život - vybudovanie polytechnickej u…

Rímskokatolícka cirkev, Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,446 €
Vlastné zdroje
6,222 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,449 €
Vlastné zdroje
6,022 €
Projekt

Odbornejšia, modernejšia a príťažlivejšia škola

Rímskokatolícka cirkev, Žilin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,231 €
Vlastné zdroje
6,012 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,148 €
Vlastné zdroje
5,957 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,419 €
Vlastné zdroje
5,921 €
Projekt

Moderná prax pre potreby praxe v doprave

Stredná priemyselná škola dop…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,626 €
Suma
117,123 €
Vlastné zdroje
5,856 €
Projekt

Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Li…

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
116,039 €
Vlastné zdroje
5,802 €
Projekt

Základná škola Mládežnícka 1434/16, Púchov - obst…

Mesto Púchov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,673 €
Vlastné zdroje
5,634 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,589 €
Vlastné zdroje
5,479 €
Projekt

Obstaranie odborných učební na základnej škole v …

Obec Kúty

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,766 €
Vlastné zdroje
5,188 €
Projekt

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební…

Obec Kuzmice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,951 €
Vlastné zdroje
5,148 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopá…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,052 €
Suma
91,349 €
Vlastné zdroje
4,567 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clem…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,596 €
Vlastné zdroje
4,430 €
Projekt

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,720 €
Vlastné zdroje
3,786 €
Projekt

Budovanie a obnova odborných a jazykových učební …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,895 €
Vlastné zdroje
3,545 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,870 €
Vlastné zdroje
3,543 €
Projekt

ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných uč…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,639 €
Vlastné zdroje
3,532 €
Projekt

ZŠ Mirka Nešpora- zriadenie špecializovaných učeb…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,853 €
Vlastné zdroje
2,893 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Kamenná Poruba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,501 €
Vlastné zdroje
2,775 €
Projekt

ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,846 €
Vlastné zdroje
2,692 €
Projekt

ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,121 €
Vlastné zdroje
2,606 €
Projekt

Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia u…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,611 €
Vlastné zdroje
2,531 €
Projekt

Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie tec…

Rímskokatolícka cirkev, Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,998 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,149 €
Vlastné zdroje
2,457 €
Projekt

ZŠ Bajkalská- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,753 €
Vlastné zdroje
2,438 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Ma…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,517 €
Vlastné zdroje
2,276 €
Projekt

Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,684 €
Vlastné zdroje
2,234 €
Projekt

Zriadenie polytechnických učební v Základnej škol…

Obec Medzany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,563 €
Vlastné zdroje
2,228 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a školskej knižnice…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,701 €
Vlastné zdroje
1,485 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.