Popis projektu

Zmodernizovať vybavenie školy za účelom skvalitnenia vzdelanostnej úrovne žiakov a zlepšenia kompetencií žiakov

projektu sú žiaci našej školy v počte 206 z toho počtu približne 50% sú žiaci z MRK, konkrétne:

- fyzikálnu učebňu bude využívať 50 žiakov,

- učebňu biochémie bude využívať 63 žiakov,

- polytechnickú učebňu bude využívať 89 žiakov,

- knižnicu bude využívať 206 žiakov.

projektu sú:

  • pedagogický zbor a iní zamestnanci zúčastnení na tvorbe a realizácii projektu,
  • pedagogickí zamestnanci stredných škôl, do ktorých sa budú hlásiť naši žiaci,
  • rodičia žiakov,
  • budúci užívatelia výstupov projektu,
  • ostatná verejnosť žijúca v obci Lemešany a v okolí.

Predkladaný projekt zrealizujeme prostredníctvom 3 aktivít:

Aktivita 1: Zabezpečenie materiálno -technického vybavenia fyzikálnej učebne a učebne biochémie

Aktivita 2: Zabezpečenie materiálno -technického vybavenia polytechnickej učebne

Aktivita 3: Zabezpečenie materiálno -technického vybavenia školskej knižnice

Začiatok realizácie projektu: 11/2017

Koniec realizácie projektu vrátane podporných aktivít: 06/2018

Celkové trvanie projektu: 8 mesiacov

Základná škola s materskou školou Lemešany, Lemešany 154, 082 03, Lemešany

P0069 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 206

P0322 – Počet podporených učební prírodovedných – 2  

P0297 - Počet podporených knižníc – 1

P0321 - Počet podporených učební polytechnických - 1

P0327 - Počet podporených základných škôl - 1

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.11.2022
Celková suma
187,018 €
Vlastné zdroje
9,351 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
3: Zabezpečenie materiálno -technického…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
1: Zabezpečenie materiálno -technického…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
2: Zabezpečenie materiálno -technického…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
89,0 (osoby)
Cieľ
206,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Knihy a učebnice so zníženou 10% DPH

Faktúra 105/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Knihy a učebnice so základnou 20% DPH

Faktúra 105/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Hlavná aktivita 1, fyzikálna učebňa

Faktúra 534/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Hlavná aktivita 1, učebňa biochémie

Faktúra 534/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Hlavná aktivita 2, Polytechnická učebňa

Faktúra 534/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Hlavná aktivita 3, knižnica

Faktúra 534/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Didaktická technika a softvér

Faktúra FV200080

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov IČO
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
PcProfi, s.r.o.
IČO
44685173
Názov
Peter Skubák - AD REM
IČO
11782889
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.