PcProfi, s.r.o.

Prešov

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalov…

Národný ústav reumatických ch…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,846,478 €
Vlastné zdroje
80,662 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polyte…

Spojená škola, Duchnovičova 5…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,207,329 €
Vlastné zdroje
110,366 €
Projekt

Automatický riadiaci systém vlastnej údržby pre p…

eROBOT, j.s.a.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,137,335 €
Vlastné zdroje
641,200 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropo…

Stredná odborná škola agropot…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,081,491 €
Vlastné zdroje
104,075 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Spojená škola, Jarmočná 108, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,137,866 €
Vlastné zdroje
56,893 €
Projekt

Zriadenie Envirocentra v obci Lemešany

Obec Lemešany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
859,339 €
Vlastné zdroje
42,967 €
Projekt

Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obc…

Obec Vojčice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
180,173 €
Vyčerpané z projektu
441,554 €
Suma
773,081 €
Vlastné zdroje
38,654 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej…

Mladosť n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
752,420 €
Vlastné zdroje
37,621 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 1…

Stredná odborná škola lesníck…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
566,062 €
Vlastné zdroje
28,303 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na prakt…

Hotelová akadémia

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
532,760 €
Vlastné zdroje
26,638 €
Projekt

Investícia do odborného vzdelávania odzrkadľujúc …

Stredná odborná škola agropot…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,554 €
Suma
472,307 €
Vlastné zdroje
23,615 €
Projekt

Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS S…

Miestna akčná skupina SĽUBICA…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
419,768 €
Vlastné zdroje
20,988 €
Projekt

Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípra…

Hotelová akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
343,924 €
Vlastné zdroje
17,196 €
Projekt

Rozvojom gramotností k pokroku vo vzdelávaní

Gymnázium Terézie Vansovej

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,000 €
Suma
306,265 €
Vlastné zdroje
15,313 €
Projekt

Nadstavba materskej školy v Bijacovciach

Obec Bijacovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
22,987 €
Vyčerpané z projektu
241,567 €
Suma
279,412 €
Vlastné zdroje
13,971 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu A. Einste…

Gymnázium Alberta Einsteina, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,300 €
Suma
243,262 €
Vlastné zdroje
12,163 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektr…

Stredná odborná škola elektro…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
207,433 €
Vlastné zdroje
10,372 €
Projekt

Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie

Stredná odborná škola technik…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,037 €
Suma
198,430 €
Vlastné zdroje
9,921 €
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požia…

Stredná odborná škola technik…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
162,995 €
Suma
197,616 €
Vlastné zdroje
9,881 €
Projekt

Vzdelávanie 4.0 - prepojenie teórie s praxou

Súkromná stredná odborná škol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,112 €
Suma
196,233 €
Vlastné zdroje
9,812 €
Projekt

Zdokonalenie vyučovacieho procesu prostredníctvom…

Obec Lemešany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,018 €
Vlastné zdroje
9,351 €
Projekt

Podpora celoživotného vzdelávania v menej rozvinu…

Stredná odborná škola agropot…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
106,380 €
Suma
186,848 €
Vlastné zdroje
9,342 €
Projekt

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, fin…

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Micha…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,619 €
Suma
186,562 €
Vlastné zdroje
9,328 €
Projekt

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, fin…

Gymnázium J. Francisciho - Ri…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,526 €
Suma
184,303 €
Vlastné zdroje
9,215 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,425 €
Suma
183,946 €
Vlastné zdroje
9,197 €
Projekt

Vzdelávanie pre trh práce

Moitin s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,132 €
Suma
182,953 €
Vlastné zdroje
9,148 €
Projekt

Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu

ASIT, o. z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,900 €
Suma
182,845 €
Vlastné zdroje
9,142 €
Projekt

Nielen doučovanie ale "daco vecej"

Súkromná základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,658 €
Suma
160,933 €
Vlastné zdroje
16,093 €
Projekt

Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčne…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,699 €
Suma
156,984 €
Vlastné zdroje
7,849 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania žiakov Str…

Stredná odborná škola poľnoho…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,085 €
Vlastné zdroje
7,704 €
Projekt

Odborné vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvate…

Stredná odborná škola poľnoho…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,087 €
Suma
146,729 €
Vlastné zdroje
7,336 €
Projekt

Rozšírenie vzdelania - ďalšia šanca pracovného up…

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,004 €
Suma
144,062 €
Vlastné zdroje
7,203 €
Projekt

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov v mene…

Stredná odborná škola obchodu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,883 €
Suma
138,161 €
Vlastné zdroje
6,908 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební …

Obec Rakovec nad Ondavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,981 €
Vlastné zdroje
5,749 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu n…

Základná škola,Kossutha 56,Kr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,554 €
Suma
114,636 €
Vlastné zdroje
5,732 €
Projekt

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiako…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
663 €
Vyčerpané z projektu
48,276 €
Suma
112,926 €
Vlastné zdroje
5,646 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Obec Vyšný Žipov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,205 €
Vlastné zdroje
5,510 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
88,133 €
Suma
97,851 €
Vlastné zdroje
4,893 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola Vojčice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,540 €
Vyčerpané z projektu
54,234 €
Suma
97,113 €
Vlastné zdroje
4,856 €
Projekt

Byť pripravený je predpokladom úspechu

Obec Ľubotice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,018 €
Vlastné zdroje
3,151 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,643 €
Suma
62,608 €
Vlastné zdroje
3,130 €
Projekt

Zriadenie polytechnických učební v Základnej škol…

Obec Medzany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,563 €
Vlastné zdroje
2,228 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.