Popis projektu

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT - ZOPA) je projekt zameraný na zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni. Do projektu je zapojený ako žiadateľ Národný ústav reumatických chorôb a partneri z vedecko-vzdelávacích inštitúcií Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Technická univerzita v Košiciach a podnikateľský subjekt v oblasti výskumu a vývoja a lekárskych vied REGENMED spol. s r.o. Projekt je realizovaný v Piešťanoch, kde bude dobudované excelentné pracovisko CPT - ZOPA, v Košiciach a Bratislave. 

Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

Aktivity projektu sú orientované na nezávislý výskum a vývoj a experimentálny vývoj v oblasti výskumu a liečbu chronických chorôb muskuloskeletálneho aparátu s potenciálnou aplikáciou v klinickej praxi. 

Plánované výsledky projektu:

- poskytnutá podpora na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva (1 patentová prihláška, 1 prihláška úžitkového vzoru na medzinárodnej úrovni)

- počet nových výskumných pracovníkov v podporených subjektoch (8,65 FTE)

- zapojenie 3 výskumných inštitúcií a 1 podnikateľského subjektu

- počet plánovaných publikácií (6)

Viac
Subjekt
Národný ústav reumatických chorôb
Partneri
Technická univerzita v Košiciach, Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., REGENMED, spol. s r. o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Piešťany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.06.2023
Celková suma
5,846,478 €
Vlastné zdroje
80,662 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H4: Vývoj a optimalizácia kultivačných …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
H3: Vývoj a aplikácia inovatívnych diag…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
04.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H2: 3D biotlač a vytvorenie jednoduchýc…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
20.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H1: Štúdium faktorov ovplyvňujúcich kli…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
20.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
9,68 (FTE)
Cieľ
8,65 (FTE)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
704,211 €
Cieľ
341,761 €
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
4,534 €
Cieľ
4,553 €
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
16,7867 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
6,7 (FTE)
Cieľ
6,7 (FTE)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
8,466 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálne nepriame výdavky za 01-03/2022 CPT ZOPA

Paušálne výdavky za 01-03/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
16,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Mzdy-rozpis klasifikácie za 01/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 01/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
40,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy - rozpis klasifikácie za 02/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 02/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
37,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy -rozpis klasifikácie za 03/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 03/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
42,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

ÚD 1/2022

ÚD 1/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
9,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

ÚD 2/2022

ÚD 2/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

1H2P14_CP_Schnitzer

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

1H2P14_CP_Schnitzer

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

1H2P14_CP_Schnitzer

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-1/2022, Doc. Žiaran

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách Platobný poukaz , Výučtovanie ZCP č.4-1/2022, Doc. Žiaran

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-5/2022, Doc. Danišovič

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách,Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-5/2022, Doc.Danišovič

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-4/2022, Doc.Žiaran

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách, Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-4/2022, Doc. Žiaran

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-6/2022, prof.Varga

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách, Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-6/2022, prof. Varga

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Platobný poukaz , záloha na ZCP č.4-2/2022, Doc. Danišovičč

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách,Platobný poukaz, Vyúčtovanie ZCP č.4-2/2022, Doc.Danišovič

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-4-/2022, Žiaran

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách,Platobný poukaz, Záloha na ZCP, č.4-4/2022, Žiaran

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-1/2022, doc. Žiaran

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách, Plaobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-1/2022, doc.Žiaran

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Platobný poukaz, Záloha na ZCP č. 4-2/2022, Danišovič

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách, Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-2/2022, Danišovič

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-6/2022, Varga

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách,Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-6/2022, Varga

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4.-5/2022, Danišovič

0H1P48, H1 účasť na medzinárodných konferenciách,Platobný poukaz, Záloha na ZCP č.4-5-/2022, Danišovič

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Mzdy, rozpis klasifikácie za 04/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 04/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
37,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdy, rozpis klasifikácie za 05/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 05/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
40,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy, rozpis klasifikácie za 06/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 06/2022, CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
38,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Paušálne nepriame výdavky za 04-06/2022, CPTZOPA

Paušálne výdavky za obdobie 04-06/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
16,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

1H2P13 projektový manažér - mzdy 9/2020 Palaščáková

ZDV/1/ÚD 5 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/22-28 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1H2P8 Vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 09/2020 Findrik - Balogová

ZDV/1/ÚD 5 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/22-28 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1H2P6 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 09/2020 Hudák

ZDV/1/ÚD 5 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/22-28 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1H2P5 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník1 - mzdy 09/2020 Živčák

ZDV/1/ÚD 5 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/22-28 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1H2P7 Vedecko - výskumný pracovník 1 - mzdy 09/2020 Schnitzer

ZDV/1/ÚD 5 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/22-28 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1H2P10 vedecko - výskumný pracovník 4 - mzdy 09/2020 Bačenková

ZDV/1/ÚD 5 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/22-28 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1H2P10 vedecko - výskumný pracovník 4 - mzdy 08/2020 Bačenková

ZDV/1/ÚD 4 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/16-21 (08/2020))

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

1H2P7 Vedecko - výskumný pracovník 1 - mzdy 08/2020 Schnitzer

ZDV/1/ÚD 4 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/16-21 (08/2020))

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

1H2P5 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník1 - mzdy 08/2020 Živčák

ZDV/1/ÚD 4 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/16-21 (08/2020))

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

1H2P6 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 08/2020 Hudák

ZDV/1/ÚD 4 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/16-21 (08/2020))

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

1H2P8 Vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 08/2020 Findrik - Balogová

ZDV/1/ÚD 4 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/16-21 (08/2020))

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

1H2P8 Vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 07/2020 Findrik - Balogová

ZDV/1/ÚD 3 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/11-15 (07/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

1H2P6 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 07/2020 Hudák

ZDV/1/ÚD 3 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/11-15 (07/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

1H2P5 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník1 - mzdy 07/2020 Živčák

ZDV/1/ÚD 3 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/11-15 (07/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

1H2P7 Vedecko - výskumný pracovník 1 - mzdy 07/2020 Schnitzer

ZDV/1/ÚD 3 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/11-15 (07/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

1H2P10 vedecko - výskumný pracovník 4 - mzdy 07/2020 Bačenková

ZDV/1/ÚD 3 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/11-15 (07/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

1H2P10 vedecko - výskumný pracovník 4 - mzdy 06/2020 Bačenková

ZDV/1/ÚD 2 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/6-10 (6/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

1H2P7 Vedecko - výskumný pracovník 1 - mzdy 06/2020 Schnitzer

ZDV/1/ÚD 2 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/6-10 (6/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

1H2P5 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník1 - mzdy 06/2020 Živčák

ZDV/1/ÚD 2 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/6-10 (6/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

1H2P6 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 06/2020 Hudák

ZDV/1/ÚD 2 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/6-10 (6/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

1H2P8 Vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 06/2020 Findrik - Balogová

ZDV/1/ÚD 2 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/6-10 (6/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

1H2P8 Vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 05/2020 Findrik - Balogová

ZDV/1/ÚD 1 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-5 (5/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1H2P6 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník 2 - mzdy 05/2020 Hudák

ZDV/1/ÚD 1 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-5 (5/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1H2P5 Kľúčový vedecko - výskumný pracovník1 - mzdy 05/2020 Živčák

ZDV/1/ÚD 1 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-5 (5/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1H2P7 Vedecko - výskumný pracovník 1 - mzdy 05/2020 Schnitzer

ZDV/1/ÚD 1 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-5 (5/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1H2P10 vedecko - výskumný pracovník 4 - mzdy 5/2020 Bačenková

ZDV/1/ÚD 1 Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-5 (5/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy predpis 08/2020

Mzdy predpis 08/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Mzdy predpis 08/2020

Mzdy predpis 08/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
17,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Mzdy predpis 08/2020

Mzdy predpis 08/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Mzdy predpis 07/2020

Mzdy predpis 07/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Mzdy predpis 07/2020

Mzdy predpis 07/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
10,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Mzdy predpis 07/2020

Mzdy predpis 07/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Paušálne výdavky- W410

Paušálne výdavky- W410

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Denník účtovania ID 06/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
18,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzdy 05/2020

Denník účtovania ID 05/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 12/2020

Účtovný doklad 12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Účtovný doklad 11/2020

Účtovný doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Účtovný doklad 10/2020

Účtovné doklady 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

1H2P2 - servis a údržba zariadení

Faktúra

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzdy za 07/2020

Denník účtovania ID 07/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
25,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzdy za 08/2020

Denník účtovania ID 08/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
25,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 3/2021

Účtovný doklad 3/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Účtovný doklad 2/2021

Účtovný doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Účtovný doklad 1/2021

Účtovný doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY za 09/2020

Denník účtovania

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
27,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Denník účtovania ID za 10/2020

Denník účtovania ID za 10/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
34,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Denník účtovania ID za 11/2020

Denník účtovania ID za 11/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
32,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Denník účtovania ID za 12/2020

Denník účtovania ID za 12/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
34,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne výdavky k ŽOP -priebežná platba

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
14,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

3H4P3 - Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

3H4P4 - chemikálie_1.časť

Faktúra č. 8620051332

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

3H4P4 - chemikálie_2. časť

Faktúra č. 8620051335

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

3H4P4 - chemikálie_3. časť

Faktúra č. 8620051334

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

3H4P4 - chemikálie_4. časť

Faktúra č. 8620051282

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚD 4/2021

ÚD 4/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

ÚD 5/2021

ÚD 5/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

ÚD 6/2021

ÚD 6/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

ÚD 7/2021

ÚD 7/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

ÚD 8/2021

ÚD 8/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy predpis 10/2021

Mzdy predpis 10/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy za 01/2021, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 01/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
32,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdy za 02/2021, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 02/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
32,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdy za 04/2021, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 04/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
36,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdy za 03/2021, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 03/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
40,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Mzdy za 05/2021, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 05/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
36,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy za 06/2021, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 06/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
37,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Paušálne výdavky za 01-06/2021, CPT ZOPA

Paušálne výdavky za 01-06/2021, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
30,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

ÚD 10/2021

ÚD 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

ÚD 11/2021

ÚD 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

ÚD 12/2021

ÚD 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

ÚD 9/2021

ÚD 9/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

CP_Schnitzer

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy za 07/2021, cpt zopa

Denník účtovania ID za 07/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
34,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdy za 08/2021, cpt zopa

Denník účtovania ID za 08/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
35,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy za 09/2021, cpt zopa

Denník účtovania ID za 09/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
34,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy za 10/2021, cpt zopa

Denník účtovania ID za 10/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
34,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy za 11/2021, cpt zopa

Denník účtovania ID za 11/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
35,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy za 12/2021, cpt zopa

Denník účtovania ID za 12/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
35,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Paušálne výdavky za 07-12/2021, cpt zopa

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
29,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 3/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 3/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 7/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 8/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 9/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 10/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 10/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 9/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 9/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 11/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 11/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 12/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 12/2020_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 1/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 1/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 2/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 2/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 4/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 4/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 12/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 12/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Mzdové náklady 07/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 7/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Mzdové náklady 07/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 7/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2022 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 1/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 1/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 8/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 8/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 10/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 10/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 11/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 11/2021_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2022 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 2/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 2/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

ÚD 7/2022

ÚD 7/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

ÚD 3/2022

ÚD 3/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

ÚD 4/2022

ÚD 4/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
11,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

ÚD 5/2022

ÚD 5/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ÚD 6/2022

ÚD 6/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
14,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ÚD 8/2022

ÚD 8/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 3/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 3/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 4/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 4/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Dovalová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Balážová-Šimočková (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Mužiková (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Cihová (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Bevízová (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 5/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Ivanišová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Bevízová (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Boháč (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Cihová (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Balážová - Šimočková (3H4P1)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Dovalová (3H4P2)

Rozúčtovanie mzdových nákladov za obdobie 6/2022_ZOPA

Vlastník dokladu
REGENMED, spol. s r. o.
Dodávateľ
REGENMED, spol. s r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Trilline Profi I200 ,Stolný PC, č.r.p.0H1P95

Notebooky, PC Monitory, Stolné PC- IKT pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

LCD Philips 223V5LHSB2/00, PC monitor, č.r.p.0H1P94

Notebooky, PC Monitory, Stolné PC- IKT pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Acer Aspire5 i7-1165G716GB (notebook), č.r.p.0H1P93

Notebooky, PC Monitory, Stolné PC- IKT pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

č.r.p.0H1P48 H1 Účasť na medzinárodných konferenciách, Nicodemou

Vyúčtovanie ZCP 4-11/2022, zahraničná pracovná cesta Nicodemou

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

č.r.p.0H1P48 H1 Účasť na medzinárodných konferenciách, Imrich

Vyplatenie ZCP 4-13/2022, zahraničná pracovná cesta Imrich

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

č.r.p.0H1P48 H1 Účasť na medzinárodných konferenciách, Žiaran

Vyúčtovanie ZCP 4-8/2022, zahraničná pracovná cesta Žiaran

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

č.r.p. 0H1P48 H1 Účasť na medzinárodných konferenciách, Danišovič

Vyúčtovanie ZCP 4-12/2022, zahraničná pracovná cesta Danišovič

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

č.r.p.0H1P48 H1 Účasť na medz. konferenciách, Čeháková

Vyúčtovanie ZCP 4-10/2022, Zahraničná pracovná cesta,Čeháková

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

A3: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A1: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A5: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A6: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A6: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
9,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
18,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
14,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
6,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy, rozpis klasifikácie za 07/2022, CPTZOPA

Denník účtovania ID za 07/2022/CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
39,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdy, rozpis klasifikácie za 08/2022, CPTZOPA

Denník účtovania ID za 08/2022/CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
43,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mzdy, rozpis klasifikácie za 09/2022, CPTZOPA

Denník účtovania ID za 09/2022, CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
43,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 07-09/2022, CPTZOPA

Paušálne výdavky za 07-09/2022, CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
17,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Paušálne nepriame vydávky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H2P9_Mzdové výdavky

DoVP_prof. Kneppo

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1H2P9_Mzdové výdavky

DoVP_prof. Kneppo

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

1H2P9_Mzdové výdavky

DoVP_prof. Kneppo

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Paušálne výdavky

Paušalne výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

r.p.č.0H1P47-H1: servis prístrojov

Servis laboratórnych prístrojov CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

2H3P16: Faktúra 2300091

Faktúra 2300091

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

2H3P16: Faktúra 2300091

Faktúra 2300091

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P16: Faktúra 2300092

Faktúra 2300092

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

2H3P16: Faktúra 2300092

Faktúra 2300092

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A3: Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A1: Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A6: Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A5. Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A6. Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
11,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
19,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
14,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
6,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

ÚD_11/2022

ÚD_11/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
9,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Gajdoš

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Hudák

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Hudák

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra SKYtravel

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra SKYtravel

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra SKYtravel

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra SKYtravel

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra INSIGHT OUTSIDE

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra INSIGHT OUTSIDE

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra SKYtravel

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

Faktúra SKYtrvavel

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

1H2P14 - cestovné výdavky

CP_Schnitzer

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

01/2023/PV/ CPT ZOPA za obdobie 10,11,12/2022 a 01/2023

Paušálne výdavky za obdobie 10,11,12/2022 a 01/2023

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
27,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Mzdy - rozpis klasifikácie za 10/2022, CPTZOPA

Denník účtovania ID za 10/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
44,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy - rozpis klasifikácie za 11/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 11/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
46,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy - rozpis klasifikácie za 12/2022, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 12/2022, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
52,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Mzdy- rozpis klasifikácie za 01/2023, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 01/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
55,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce , DPH

Stavebné práce- modernizácia rehabilitačných prístrojov

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
9,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce

Stavebné práce- modernizácia rehabilitačných prístrojov

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
45,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P42 H1: Stavebné práce

Modernizácia laboratórií, stavebné práce

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy rozpis klasifikácie za 03/2023, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 03/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
78,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Paušálne výdavky za 02,03/2023, CPT ZOPA

Paušálne výdavky k ŽOP za obdobie 02,03/2023

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
20,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Mzdy rozpis klasifikácie za 02/2023, CPT ZOPA

Deenník účtovania ID za 02/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
65,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

0H1P43: protilátky

Protilátky pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
57,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P46: médiá a iné chemikálie

Protilátky pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P45: súpravy na výskumné účely

Protilátky pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
136,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P46: médiá a iné chemikálie

Kity pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P45: súpravy na výskumné účely

Kity pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P45: súpravy na výskumné účely

Chemikálie pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P44: bežný laboratórny spotrebný materiál

Chemikálie pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P46: médiá a iné chemikálie

Chemikálie pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P44: bežný laboratórny spotrebný materiál

Spotrebný materiál pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P44: bežný laboratórny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
36,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P45: súpravy na výskumné účely

Špeciálny spotrebný materiál pre projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
147,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

ÚD_9/2022

ÚD_9/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ÚD_10/2022

ÚD_10/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
12,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

ÚD_12/2022

ÚD_12/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Germicídny žiarič PROLUX G K55W/SP DO

Laboratórne zariadenia -CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P4 DGGE elektroforéza

Laboratórne zariadenia -CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P5 Fotodokumentačné zariadenie Chemidoc MP

Laboratórne zariadenia -CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Germicídny žiarič PROLUX G K55W/SP DO

Laboratórne zariadenia -CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P4 DGGE elektroforéza

Laboratórne zariadenia -CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P5 Fotodokumentačné zariadenie Chemidoc MP

Laboratórne zariadenia -CPTZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P23:LN2 skladovací kontajner

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
7,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P22:LN2 skladovací kontajner na krvné vaky

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
23,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P17- Mikrotóm motorizovaný

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
26,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32:Zatavovačka

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P20:Truhlicová mraznička

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P19 Zalievacia linka

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P29:Zariadenie na suché riadené rozmrazovanie kryokonzervovaných buniek

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
22,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P28:Zariadenie na riadené zmrazovanie buniek bez použitia kvapalného dusíka

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
110,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30:Zostava na prípravu kryopreparátov

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
53,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P21:Hlbokomraziaci horizontálny box

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
34,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P23:LN2 skladovací kontajner

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
7,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P22:LN2 skladovací kontajner na krvné vaky

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
23,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P17- Mikrotóm motorizovaný

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
26,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P32:Zatavovačka

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P20:Truhlicová mraznička

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P19 Zalievacia linka

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P29:Zariadenie na suché riadené rozmrazovanie kryokonzervovaných buniek

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
22,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P28:Zariadenie na riadené zmrazovanie buniek bez použitia kvapalného dusíka

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
110,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P30:Zostava na prípravu kryopreparátov

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
53,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P21:Hlbokomraziaci horizontálny box

Zariadenia na spracovanie vzoriek časť 2 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
34,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P11:UV/VIS spektrofotometer mikroobjemový NanoDrop One

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1:Elektroforetická zostava

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P13:Centrifúga chladená FC5718R

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P40:Laboratórna mraznička BioMidi EF425

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P15:Laboratórna chladnička LKV 3913

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P6:Homogenizátor mechanický PT1200e

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P9:Termocyklér C1000

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P3:Centrifúga chladená FC5718R

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P2:Bezodťahový box Captiar Smart 483

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P10:Real Time PCR cyklér CFX96 Touch

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P7:Homogenizátor ultrazvukový Sonopulz HD 4100

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P8:PCR box UVT-S-AR

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P41:3D biotlačiareň s príslušenstvom- 3D Bioprinter

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P11:UV/VIS spektrofotometer mikroobjemový NanoDrop One

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P1:Elektroforetická zostava

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P13:Centrifúga chladená FC5718R

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P40:Laboratórna mraznička BioMidi EF425

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P15:Laboratórna chladnička LKV 3913

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P6:Homogenizátor mechanický PT1200e

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P9:Termocyklér C1000

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P10:Real Time PCR cyklér CFX96 Touch

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P7:Homogenizátor ultrazvukový Sonopulz HD 4100

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P8:PCR box UVT-S-AR

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P41:3D biotlačiareň s príslušenstvom- 3D Bioprinter

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P2:Bezodťahový box Captiar Smart 483

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P3:Centrifúga chladená FC5718R

Laboratórne zariadenia časť 1 CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P33 Elevačný motorizovaný stôl

Prístroje určené do laboratórií časť 4: Upggrade existujúceho vybavenia (CPT ZOPA)

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
61,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P25 Príslušenstvo k bioreaktoru

Prístroje určené do laboratórií časť 4: Upggrade existujúceho vybavenia (CPT ZOPA)

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
20,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P25 Príslušenstvo k bioreaktoru

Prístroje určené do laboratórií časť 4: Upggrade existujúceho vybavenia (CPT ZOPA)

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
20,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

0H1P33 Elevačný motorizovaný stôl

Prístroje určené do laboratórií časť 4: Upggrade existujúceho vybavenia (CPT ZOPA)

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
61,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

0H1P31 Zariadenie na detekciu bakteriálneho znečistenia

Prístroje určené do laboratórií - časť2 zariadenia pre spracovanie vzoriek

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
13,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P27 Systém na spracovanie buniek

Prístroje určené do laboratórií - časť2 zariadenia pre spracovanie vzoriek

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
151,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P24 Systém na kontinuálny monitoring

Prístroje určené do laboratórií - časť2 zariadenia pre spracovanie vzoriek

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
12,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P27 Systém na spracovanie buniek

Prístroje určené do laboratórií - časť2 zariadenia pre spracovanie vzoriek

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
151,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

0H1P31 Zariadenie na detekciu bakteriálneho znečistenia

Prístroje určené do laboratórií - časť2 zariadenia pre spracovanie vzoriek

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
13,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

0H1P24 Systém na kontinuálny monitoring

Prístroje určené do laboratórií - časť2 zariadenia pre spracovanie vzoriek

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
12,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

0H1P117: Trakčný stôl

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P112: Diatermia

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P110: univerzálny elektroliečebný prístroj s 2 a 4 pólovými prúdmi so zabudovanou vákuovou jednotkou

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P116: výťah na zdvíhanie pacientov, nastaviteľný do viacerých výšok

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P119: kombinovaný prístroj laseroterapia a magnetoterapia

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P115: Lymfodrenážny prístroj

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P113: kombinovaný prístroj 2 kanálová elektroterapia, 2 kanálová magnetoterapia

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P109: Kombinovaný prístroj pre liečbu ultrazvukom a elektroliečbu s vákuovými elektródami

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P109: Kombinovaný prístroj pre liečbu ultrazvukom a elektroliečbu s vákuovými elektródami

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P113: kombinovaný prístroj 2 kanálová elektroterapia, 2 kanálová magnetoterapia

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P115: Lymfodrenážny prístroj

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P116: výťah na zdvíhanie pacientov, nastaviteľný do viacerých výšok

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P117: Trakčný stôl

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P110: univerzálny elektroliečebný prístroj s 2 a 4 pólovými prúdmi so zabudovanou vákuovou jednotkou

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P119: kombinovaný prístroj laseroterapia a magnetoterapia

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P112: Diatermia

Rehabilitačné liečebné prístroje (časti 2,3 a 7) - BTL Slovakia

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P111: parafínový kúpeľ

Rehabilitačné liečebné prístroje (časť 5) - Chirana Progress spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P111: parafínový kúpeľ

Rehabilitačné liečebné prístroje (časť 5) - Chirana Progress spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0H1P118: hydromasážna vaňa

Rehabilitačné liečebné prístroje (časť 4) - MEDEXIM, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P118: hydromasážna vaňa

Rehabilitačné liečebné prístroje (časť 4) - MEDEXIM, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Mzdy rozpis - rozpis klasifikácie za 4/2023, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 04/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
68,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

0H1P48 H1: Účasť na medzinárodných konferenciách

Vyúčtovanie ZCP č.4-4/2023

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Paušálne výdavky za 04/2023, CPT ZOPA

Paušálne výdavky za 04/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
9,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P48 H1: Účasť na medzinárodných konferenciách

Vyúčtovanie ZCP č.4-5/2023

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

0H1P47 H1: Servis prístrojov

Servis prístrojov- Projekt CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Mzdy -rozpis klasifikácie za 05/2023, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 05/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
61,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Paušálne výdavky za 05/2023, CPT ZOPA

Paušálne výdavky za 05/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Publikovanie vedeckého článku (0H1P92)

Faktúra za publikovanie vedeckého článku

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

0H1P96 H1: kancelársky stôl PS1400

CPT ZOPA Laboratórne vybavenie - nábytok kanc.

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P97 H1: kancelárska stolička MILADA

CPT ZOPA Laboratórne vybavenie - nábytok kanc.

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H138 H1: laboratórna stolička FORMED M/H

CPT ZOPA - Laboratórne vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P36 H1: Laboratórny stôl jednostranný LS6500-sed

CPT ZOPA - Laboratórne vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P39 H1: Laboratórna stolička typ II FORMED M/H

CPT ZOPA - Laboratórne vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P37 H1: laboratórny stôl jednostranný 1 LS4650-sed

CPT ZOPA - Laboratórne vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P35 H1: laboratórny stôl mokrý jednostranný LS6500-stoj

CPT ZOPA - Laboratórne vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

ÚD_022023

ÚD_022023

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H2P3_patentové prihlášky

1H2P3_patentové prihlášky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

1H2P3_patentové prihlášky

1H2P3_patentové prihlášky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

ÚD_012023

ÚD_012023

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

1H2P3_patentové prihlášky

1H2P3_patentové prihlášky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

ÚD_032023

ÚD_032023

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

1H2P3_patentové prihlášky

1H2P3_patentové prihlášky

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

ÚD_052023

ÚD_052023

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

ÚD_042023

ÚD_042023

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce

DPH

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
16,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce

Stavebné práce rehabilitácie

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
45,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce

Moderniácia rehabilitácie -ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
49,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce

DPH

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
9,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P42H1 Stavebné práce

Modernizácia rehabilitačných priestorov

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
84,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P42 H1 Stavebné práce

DPH

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
9,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy -rozpis klasifikácie za 06/2023, CPT ZOPA

Denník účtovania ID za 06/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Paušálne výdavky za 06/2023, CPT ZOPA

Paušálne výdavky za 06/2023, CPT ZOPA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

0H1P42 H1: Stavebné práce, DPH

Denník účtovania - zaúčtovanie DPH priznania (05-2023)

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
27,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P42 H1: Stavebné práce

Modernizácia laboratórií

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národný ústav reumatických chorôb

Suma celkom
55,037 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Prípady neoprávňujú… Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Národný ústav reumatických chorôb

Suma celkom
2,429 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Národný ústav reumatických chorôb

Suma celkom
8,512 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Prípady neoprávňujú…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
IČO
00166618
Názov
ProScience Tech s. r. o.
IČO
45868212
Názov
REGENMED, spol. s r. o.
IČO
47456400
Názov
Národný ústav reumatických chorôb
IČO
00165271
Názov
elfa s.r.o.
IČO
31648410
Názov
ECOTEST spol. s.r.o.
IČO
30998263
Názov
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
IČO
36667234
Názov
Construction s.r.o.
IČO
31106064
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
PcProfi, s.r.o.
IČO
44685173
Názov
BTL Slovakia, s.r.o.
IČO
36404772
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
IČO
51083523
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.