Popis projektu

Cieľom nášho projektu  je investovaním do vzdelania zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠsMŠ, Rakovec nad Ondavou 2 prostredníctvom prístupu k vysoko kvalitnému šk. vzdelávaniu vďaka

  • vybudovaniu a rekonštrukcie odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov,
  • vybudovaniu Jazykovej učebne a rekonštrukcie šk.knižnice pre rozvoj jazykových zručností  ,
  • rekonštrukcie učebne IKT – rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov.

Projektom chceme riešiť :

  • vybavenie ZŠsMŠ, Rakovec nad Ondavou 2 odbornými učebňami / jazyková učebňa, šk.knižnica, prírodovedné učebne / fyziky, biológie/ polytechnická učebňa, IKT učebňa ,
  • modernizáciu učební, ktorá umožní  využitie moderných vyuč. metód,
  • rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, prírodovedných zručností a polytechnickej výchovy,
  • zvyšovanie jazykových a IKT znalostí žiakov .

Projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP teda zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.Napomáha plneniu špecifického cieľa výzvy, ktorým je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ. Realizáciou projektu – zlepšíme infraštruktúru vzdelávania, čím vytvoríme predpoklady pre dlhodobý rast a konkurencieschopnosť .

Viac
Subjekt
Obec Rakovec nad Ondavou
Miesta realizácie
Rakovec nad Ondavou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.04.2022
Celková suma
114,981 €
Vlastné zdroje
5,749 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
7.Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
23.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
6.Materiálno-technické vybavenie IKT uč…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.10.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
01.12.2021
Názov
5.Materiálno-technické vybavenie polyte…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
20.01.2022
Názov
4.Materiálno-technické vybavenie fyziká…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
20.01.2022
Názov
3.Materiálno-technické vybavenie biolog…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
20.01.2022
Názov
2.Materiálno-technické vybavenie školsk…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
28.03.2022
Názov
1. Materiálno-technické vybavenie jazyk…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.10.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
01.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
185,0 (osoby)
Cieľ
175,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sada tácok pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ručná výveva s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálna učiteľská váha

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada na meranie spotreby el.energie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava na vrtanie s vrtačkou na 24V

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada na obrábanie kovu s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada senzorov pre biológiu - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzorkovnica základných druhov tech.materiálov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava priebojníkov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava základného murárskeho, stavebného, a maliarskeho náradia

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zverák s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Triedna sada anatomických modelov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náradie na elektroniku s prílušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava na nitovanie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stojanovael.vrtačka

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava klieští

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žiacka elektrotechnická súprava

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montážne náradie pre vodoinštaláciu

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Resuscitačná figurína na CPR

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uhlová brúska

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada náradia a nástrojov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada na využitie obnoviteľnej energie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

akumulatorove naradie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mikrospajkovačka s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada mikropreparátov - učiteľská

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Taviaca pištoľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypaľovačka do dreva

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Teplovzdušná pištoľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učiteľská sada na miešanie farieb

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava dlát a sekáčov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákova s píslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Teplovzdušná pištoľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hasiaci práškový prístroj

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada mechanických súprav pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava rašplí a pilníkov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada pílk na rezanie kovov, dreva, plastov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada senzorov pre fyziku žiak

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenské meradlá

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada inštalatérskych modelov v reze

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada 5tich predlžovačiek s 5timi zásuvkami

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nožnice na strihanie plechu

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava na výrobu plošných spojov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava klieští pre elektroniku

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava skrutkovačov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Demonštračná zostava na el. a magnetizmus

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Indukčný varič

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Planktónove siete - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemický kahan s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Triedna sada biologických modelov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada termodynamika s príslušenstvom pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko na vrtanie pilenie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolárska hoblica

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zostava základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

učiteľská mechanická sada

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava dvoch kladív - zámočnícke a drevené

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava skrutkovačov pre elektroniku

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priemyselný dielenský vysávač

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učiteľská elektromagnetická sada

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolová nástrojová brúska

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada objem a hmotnosť

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórny stojan s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada žiackych elektromagnetických súprav

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súbor chemikálii

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Indukčný varič

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada fonendoskopov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada termodynamických súprav pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učiteľská optická sada

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada kladiek s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interfejs na zber dát s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne podnosy

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Triedna sada zoologických modelov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny teplomer

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interfejs na zber dát s príslušenstvom -biológia

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada senzorov pre biológiu - žiak

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada laboratórneho skla a pomôcok pre učebňu biológie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školský mikroskop žiacky

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada digitálnych váh - žiaci

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na určenie pH s príslušenstvom - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava priebojníkov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada mikropreparátov - učiteľská

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Triedna sada zoologických modelov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Triedna sada anatomických modelov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Planktónove siete - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Laboratórny stojan s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Resuscitačná figurína na CPR

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Digitálna učiteľská váha

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada senzorov pre biológiu - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Teplovzdušná pištoľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Ručná výveva s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Mikrospajkovačka s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Taviaca pištoľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Triedna sada biologických modelov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada termodynamika s príslušenstvom pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Indukčný varič

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada senzorov pre biológiu - žiak

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Chemický kahan s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Pracovisko na vrtanie pilenie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Interfejs na zber dát s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Laboratórne podnosy

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Náradie na elektroniku s prílušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Prístroj na určenie pH s príslušenstvom - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Učiteľská sada na miešanie farieb

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada digitálnych váh - žiaci

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Školský mikroskop žiacky

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava základného murárskeho, stavebného, a maliarskeho náradia

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada 5tich predlžovačiek s 5timi zásuvkami

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Montážne náradie pre vodoinštaláciu

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Učiteľská elektromagnetická sada

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada mechanických súprav pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stolárska hoblica

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada kladiek s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada tácok pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada žiackych elektromagnetických súprav

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Žiacka elektrotechnická súprava

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada termodynamických súprav pre skupinu žiakov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada senzorov pre fyziku žiak

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Interfejs na zber dát s príslušenstvom -biológia

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Učiteľská optická sada

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Indukčný varič

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada objem a hmotnosť

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

učiteľská mechanická sada

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súbor chemikálii

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada fonendoskopov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada laboratórneho skla a pomôcok pre učebňu biológie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Digitálny teplomer

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stolová nástrojová brúska

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Zostava základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada náradia a nástrojov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada na využitie obnoviteľnej energie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

akumulatorove naradie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Teplovzdušná pištoľ

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Priemyselný dielenský vysávač

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Hasiaci práškový prístroj

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava na vrtanie s vrtačkou na 24V

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada inštalatérskych modelov v reze

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava na výrobu plošných spojov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava klieští pre elektroniku

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava skrutkovačov pre elektroniku

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Demonštračná zostava na el. a magnetizmus

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Uhlová brúska

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stojanovael.vrtačka

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada pílk na rezanie kovov, dreva, plastov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava na nitovanie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava dvoch kladív - zámočnícke a drevené

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava skrutkovačov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava klieští

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada na meranie spotreby el.energie

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava dlát a sekáčov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Vzorkovnica základných druhov tech.materiálov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Súprava rašplí a pilníkov

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada na obrábanie kovu s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Vypaľovačka do dreva

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Nákova s píslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Zverák s príslušenstvom

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Dielenské meradlá

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Nožnice na strihanie plechu

Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

DOBOT - 3D tlačiareň MOOZ - 2-1 Plus, 3D, Laser, CNC

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Školsky server Dell Optiplex 3080 SFF, i5-10505/8GB/512S/W10P/3rNB + TL-SG116

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

PC set žiak, HP EliteDesk 800 G1, Pentium 3,1GHz, 4GB, 500GB,W10, LCD 19“-2ks,20

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Zázemie pre učit. 2 x HP EliteBoo k 850 G3; Core i5 /8GB RAM/256GB + MFZ Epson WF Pro-C579RDWF

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

PC set pre učiteľa HP Compaq Pro 6300 Pentiumi5, 8GB, 1000GB

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Software MS Office 2019 OLP NL AE 16+1 + ALF

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Digitálne jazykove labor. žiacka stanica so slúchadlami

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Učiteľská stanica PC HP Compaq Pro 6300 Pentium i5, 8GB, 1000GB

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

MFZ Epson WF Pro WF-C579RDWF, A4, MFP, GLAN, duplex, ADF, Fax, WiFi, BT

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Digitálne jazykové laboratórium -učiteľ

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Žiacká stanica HP EliteDesk 800 G1, Pentium 3,1,GHz,4GB,500GB,W10

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

EPSON EB-536Wi, Legamaster

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

EPSON EB-536Wi, Legamaster

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

HP EliteBook 850 G3Core i5 6300U 2.4GHz/8GB RAM/256GB SSD 15,6" + mozabook

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

software mozaBook Chemické vel. sk1, vyuc sw na 5 rokov, 1PC +1Tabula

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Epson Multi PCProjektion, bezdrôtový prenos obrazu

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

HP EliteBook 850 G3Core i5 6300U 2.4GHz/8GB RAM/256GB SSD + mozabook

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

software mozaBook fyzikalne vel. sk1, vyuc sw na 5 rokov, 1PC +1Tabula

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy

Stavebno-technické úpravy F

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Beletria I

Knihy I

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Odporúčaná literatúra I

Knihy I

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Encyklopédie a fakty I

Knihy I

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Náučná literatúra I

Knihy I

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Beletria II

Knihy II

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Odporučané čitanie pre ZŠ II

Knihy II

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Encyklopédie a fakty II

Knihy II

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Náučná literatúra II

Knihy II

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Manžér VO

Manžér VO

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
Obec Rakovec nad Ondavou
Žiadaná suma
1,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - biológia

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - fyzika

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilne laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyzika

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Knihovnícky vozík

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Stolička kovová, otočná, dielenská

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - fyzika

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilne laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyzika

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Stolička kovová, otočná, dielenská

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - biológia

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Knihovnícky vozík

FA Nábytok a vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy

Stavebno-technické úpravy

Vlastník dokladu
Obec Rakovec nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov IČO
Názov
Obec Rakovec nad Ondavou
IČO
00325708
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
PcProfi, s.r.o.
IČO
44685173
Názov
Ján Mičo JANELELEKTRO
IČO
48316318
Názov
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o.
IČO
17337879
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.