Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom realizácie cielených aktivít vo všetkých regiónoch SR. V rámci projektu budú vytvorené regionálne konzultačné centrá (KC) zamerané na poskytovanie poradenských služieb

pre cieľové skupiny, najmä pre podnikateľské subjekty, v ktorých sa bude poskytovať špecializované inovačné a technologické poradenstvo.

Poradenstvo bude určené pre všetky typy podnikov, pričom zvýšená pozornosť bude venovaná kategórii MSP, ale aj klastrovým organizáciám a ďalším cieľovým skupinám. KC budú nosným pilierom základných aktivít realizovaných v súlade s RIS3[1]. Vzhľadom na nízke inovačné povedomie, budú v rámci projektu realizované aj aktivity zvyšujúce povedomie verejnosti s cieľom posilnenia kreativity a inovačného ducha a vytvorenia pro-inovačnej klímy v spoločnosti, predovšetkým organizovaním rôznych typov súťaží smerujúcich k podpore inovatívnych riešení, so zapojením podnikateľskej komunity a prostredníctvom mediálnych kampaní, tvorby a publikovania odborných/informačných materiálov, organizovania špecializovaných informačno-vzdelávacích podujatí a programov pre žiakov a študentov, šírením informácií na odborných podujatiach (Coneco, Elosys, a pod.), atď. Predmetom projektu budú aj aktivity zamerané na prognostiku, prieskumy, analýzy a hodnotenie inovačnej výkonnosti, v rámci čoho bude systematickým spôsobom monitorované inovačné prostredie v SR a budú vypracovávané rôzne typy štúdií a analýz. Na základe doterajších skúsenosti bude realizovaný benchmarking klastrových organizácií s medzinárodným rozmerom.

V rámci projektu budú sledované najmä tieto merateľné ukazovatele: Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu, Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu a Počet zrealizovaných informačných aktivít.

_____________________________

[1] RIS3 – Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky RIS3), ktorá bola

schválená vládou SR 13. 11. 2013 uznesením č. 665/2013

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2016 - 01.06.2023
Celková suma
30,189,557 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Nezrovnalosti
1,792 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti…
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti…
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
160,85 (počet)
Cieľ
476,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1581,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.09.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov
Hodnota
7233,02 (počet)
Cieľ
20950,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
1,98 (počet)
Cieľ
56,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 01/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201701

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,809 €
Schválené na preplatenie
17,738 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 01/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201701

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
2,332 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 05/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201705

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
32,934 €
Schválené na preplatenie
32,640 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 05/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201705

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,330 €
Schválené na preplatenie
4,291 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Výpočtová technika v BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,256 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika mimo BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
9,656 €
Schválené na preplatenie
9,555 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
1,471 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,131 €
Schválené na preplatenie
11,185 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Parkovné BA - 05/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Parkovné BA - 05/2017 v BSK

Parkovné BA - 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2016 v BSK

Členský poplatok TAFTIE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2016 mimo BSK

Členský poplatok TAFTIE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
2,946 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE mimo BSK

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,684 €
Schválené na preplatenie
36,326 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE v BSK

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,823 €
Schválené na preplatenie
4,776 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 10/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201610

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,706 €
Schválené na preplatenie
4,706 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 10/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201610

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 02/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201702

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
25,143 €
Schválené na preplatenie
25,088 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 02/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201702

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
3,298 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Automobil - BL 165 OA mimo BSK

Automobil - BL 165 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL 165 OA v BSK

Automobil - BL 165 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL171 OA v BSK

Automobil - BL 171 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL171 OA mimo BSK

Automobil - BL 171 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Výpočtová technika v BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika mimo BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výroba a tlač materiálov na propagáciu v BSK

Výroba a tlač materiálov na propagáciu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výroba a tlač materiálov na propagáciu mimo BSK

Výroba a tlač materiálov na propagáciu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
1,441 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Parkovné BA - 01/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Parkovné BA - 01/2017 v BSK

Parkovné BA - 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Parkovné BA - 06/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Parkovné BA - 06/2017 v BSK

Parkovné BA - 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2017 v BSK

Členský poplatok TAFTIE 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
1,162 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2017 mimo BSK

Členský poplatok TAFTIE 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,838 €
Schválené na preplatenie
8,838 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 09/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201609

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,025 €
Schválené na preplatenie
4,024 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 09/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201609

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 11/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201611

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,004 €
Schválené na preplatenie
13,868 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 11/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201611

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
1,823 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 06/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,419 €
Schválené na preplatenie
7,195 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 06/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
56,429 €
Schválené na preplatenie
54,720 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 03/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201703

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42,906 €
Schválené na preplatenie
42,906 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 03/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201703

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,641 €
Schválené na preplatenie
5,641 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Automobil - BL 195 OA mimo BSK

Automobil - BL 195 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL 195 OA v BSK

Automobil - BL 195 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Výpočtová technika v BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Výpočtová technika mimo BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11,273 €
Schválené na preplatenie
11,209 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017 v BSK

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017 mimo BSK

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Parkovné BA - 03/2017 v BSK

Parkovné BA - 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Parkovné BA - 03/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Registračný poplatok London Future Festival 2017 v BSK

Registračný poplatok London Future Festival 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Registračný poplatok London Future Festival 2017 mimo BSK

Registračný poplatok London Future Festival 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 12/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201612

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,941 €
Schválené na preplatenie
15,869 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 12/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201612

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,086 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 04/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201704

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30,660 €
Schválené na preplatenie
30,613 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 04/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201704

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,031 €
Schválené na preplatenie
4,025 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Automobil - BL 338 NY v BSK

Automobil - BL 338 NY

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL 338 NY mimo BSK

Automobil - BL 338 NY

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017 v BSK

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017 mimo BSK

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
2,634 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
1,471 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,131 €
Schválené na preplatenie
11,185 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Parkovné BA - 02/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Parkovné BA - 02/2017 v BSK

Parkovné BA - 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Parkovné BA - 04/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Parkovné BA - 04/2017 v BSK

Parkovné BA - 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
2,870 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,830 €
Schválené na preplatenie
21,830 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

IKT zariadenia

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

IKT zariadenia

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Vstupenka na festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Vstupenka na festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Tlačoviny

Tlač publikácie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Tlačoviny

Tlač publikácie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
4,355 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,283 €
Schválené na preplatenie
31,283 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,468 €
Schválené na preplatenie
4,462 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
33,983 €
Schválené na preplatenie
33,936 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-610

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-620

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-620

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-610

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie seminára

organizačno-technické zabezpečenie seminára

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie seminára

organizačno-technické zabezpečenie seminára

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,091 €
Schválené na preplatenie
5,091 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,393 €
Schválené na preplatenie
7,393 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Školenia, semináre

Školenie - vedenie tímu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Školenia, semináre

Školenie - vedenie tímu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie účasti na veľtrhu ELOSYS

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie účasti na veľtrhu ELOSYS

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,948 €
Schválené na preplatenie
9,948 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,790 €
Schválené na preplatenie
9,783 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017-PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017-PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017-PO3-610

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,259 €
Schválené na preplatenie
8,835 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
70,422 €
Schválené na preplatenie
67,195 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Registračný poplatok - Innovator Pass na Smart Summit 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Registračný poplatok - Innovator Pass na Smart Summit 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
2,644 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,534 €
Schválené na preplatenie
2,534 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Školenia, semináre

Organizačno-technické zabezpečenie školenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Školenia, semináre

Organizačno-technické zabezpečenie školenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
1,586 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
1,988 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatie

Poplatok za partnerský balík Slovak - German Innovation Day 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatie

Poplatok za partnerský balík Slovak - German Innovation Day 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
2,210 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Sieťové tlačiarne

Sieťová tlačiareň

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
4,078 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Sieťové tlačiarne

Sieťová tlačiareň

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Školenia, semináre

Účastnícky poplatok ESCA benchmarking školenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Školenia, semináre

Účastnícky poplatok ESCA benchmarking školenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,155 €
Schválené na preplatenie
3,155 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
1,339 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,181 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Účastnícky poplatok Next Generation Space Policy 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
884 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Účastnícky poplatok Next Generation Space Policy 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Žiadaná suma
6,187 €
Schválené na preplatenie
6,187 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,637 €
Schválené na preplatenie
5,379 €
Realizácia
-
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
8,484 €
Realizácia
11.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
1,116 €
Realizácia
11.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SECTOR Group s. r. o.
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,647 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SECTOR Group s. r. o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

SIEA Innovation Day

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
2,563 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

SIEA Innovation Day

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí280

Komplexné zabezpečenie podujatia - krst knihy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Komplexné zabezpečenie podujatia - krst knihy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
2,296 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

catering

Občerstvenie pre workshopy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

catering

Občerstvenie pre workshopy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Propagačné predmety

Prezentačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,192 €
Schválené na preplatenie
63,168 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Propagačné predmety

Prezentačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,308 €
Schválené na preplatenie
8,305 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,941 €
Schválené na preplatenie
4,715 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37,579 €
Schválené na preplatenie
35,858 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

sieťové tlačiarne

Multifunkčné zariadenie s finišérom

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
1,637 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

sieťové tlačiarne

Multifunkčné zariadenie s finišérom

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,110 €
Schválené na preplatenie
12,454 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,160 €
Schválené na preplatenie
3,160 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno technické zabezpečenie podujatí - HORECA

Prenájom priestoru na konferencii HORECA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
3,129 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Organizačno technické zabezpečenie podujatí - HORECA

Prenájom priestoru na konferencii HORECA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

preklady

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

tlačoviny

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

mediálne služby

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
2,092 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,890 €
Schválené na preplatenie
14,890 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

služby zahraničných expertov

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,636 €
Schválené na preplatenie
7,116 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

kreatívna autorská tvorba

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,333 €
Schválené na preplatenie
1,502 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

preklady

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

tlačoviny

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

mediálne služby

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,908 €
Schválené na preplatenie
15,908 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
1,958 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

služby zahraničných expertov

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

kreatívna autorská tvorba

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
858 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,524 €
Schválené na preplatenie
6,523 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,718 €
Schválené na preplatenie
5,718 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43,493 €
Schválené na preplatenie
43,489 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,870 €
Schválené na preplatenie
12,780 €
Realizácia
-
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Agroprogress

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Agroprogress

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,651 €
Schválené na preplatenie
2,651 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
1,315 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
10,002 €
Schválené na preplatenie
10,002 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
3,787 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,210 €
Schválené na preplatenie
3,210 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201712

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,361 €
Schválené na preplatenie
10,282 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201712

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
78,801 €
Schválené na preplatenie
78,204 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
807 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,148 €
Schválené na preplatenie
6,140 €
Realizácia
-
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201801

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,388 €
Schválené na preplatenie
5,382 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201801

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40,984 €
Schválené na preplatenie
40,935 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 2/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201802

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
46,974 €
Schválené na preplatenie
46,383 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 2/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201802

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,176 €
Schválené na preplatenie
6,098 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

mediálne služby a printoá inzercia pre PR

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
5,621 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru na webových portáloch

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru na webových portáloch

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
3,129 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Prezentačné systémy

Prezentačné systémy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2018
Názov

Prezentačné systémy

Prezentačné systémy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2018
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení zvukového záznamu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení zvukového záznamu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2018
Názov

Preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
2,781 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,046 €
Schválené na preplatenie
6,958 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Inteligentná budova 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Inteligentná budova 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prezentačné systémy

Tablety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Prezentačné systémy

Tablety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení diela

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení diela

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
5,381 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Horeca manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Horeca manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači - Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači - Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mediálne služby

Online PR články

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Online PR články

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Autorské fotografie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Autorské fotografie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201804

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,293 €
Schválené na preplatenie
6,775 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201804

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,467 €
Schválené na preplatenie
51,527 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,255 €
Schválené na preplatenie
19,664 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
2,585 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacieho miesta v KC BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacieho miesta v KC BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest BA 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest BA 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 3/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
10,461 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 3/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
79,564 €
Schválené na preplatenie
79,564 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

školenia, semináre

školenie Projektový manažment (5/2018)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

školenia, semináre

školenie Projektový manažment (5/2018)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

tlaačoviny

tlačoviny - kniha Technológia vs. Humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
731 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Technológia vs. Humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,557 €
Schválené na preplatenie
5,557 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Zmýšľanie inovátora

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Zmýšľanie inovátora

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,750 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Digitálna Disrupcia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Digitálna Disrupcia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,402 €
Schválené na preplatenie
3,402 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 3/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 3/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

preklady

preklad publikácie Technology vs.Humanity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
2,932 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

preklady

preklad publikácie Technology vs.Humanity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - CONECO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,212 €
Schválené na preplatenie
7,212 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - CONECO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - veľtrh ELOSYS 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - veľtrh ELOSYS 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - Lovely Experience Multimediálny Festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - Lovely Experience Multimediálny Festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,419 €
Schválené na preplatenie
4,419 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia DOPRAVA 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia DOPRAVA 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia FUTURE IT

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia FUTURE IT

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - Hackathon

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - Hackathon

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - výstava Mladý Tvorca 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
11,242 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - výstava Mladý Tvorca 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - súťaž Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - súťaž Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 3x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 3x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 4x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 4x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL153SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL153SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL752SG

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL752SG

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL037SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL037SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL209SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL209SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL152SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL152SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Prenájom priestorov 3.Q 2018

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Prenájom priestorov 3.Q 2018

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
4,718 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 06/2018

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 06/2018

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
61,140 €
Schválené na preplatenie
46,628 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,526 €
Schválené na preplatenie
14,509 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,033 €
Schválené na preplatenie
17,033 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,039 €
Schválené na preplatenie
6,131 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,573 €
Schválené na preplatenie
34,573 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 05/2018

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nájom parkovacích miest

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 7/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 7/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

podporné aktivity projektu

Podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,442 €
Schválené na preplatenie
1,505 €
Realizácia
-
Názov

podporné aktivity projektu

Podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,575 €
Schválené na preplatenie
11,449 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
62,692 €
Schválené na preplatenie
29,701 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23,642 €
Schválené na preplatenie
23,635 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,243 €
Schválené na preplatenie
3,905 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
3,108 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 8/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 8/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,684 €
Schválené na preplatenie
8,684 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,398 €
Schválené na preplatenie
17,398 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
4,024 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,665 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
33,914 €
Schválené na preplatenie
33,723 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,720 €
Schválené na preplatenie
21,720 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
4,434 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
51,650 €
Schválené na preplatenie
51,405 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Kontrolný opis denníka 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
41,781 €
Schválené na preplatenie
41,781 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,692 €
Schválené na preplatenie
19,692 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,791 €
Schválené na preplatenie
6,759 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63,062 €
Schválené na preplatenie
62,851 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,291 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48,225 €
Schválené na preplatenie
48,225 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23,702 €
Schválené na preplatenie
23,702 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30,626 €
Schválené na preplatenie
30,609 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
32,613 €
Schválené na preplatenie
32,510 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
4,274 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

prenájom NP 10/2018 BB

prenájom NP 10/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom NP 10/2018 BB

prenájom NP 10/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

reklamné predmety

reklamné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,862 €
Schválené na preplatenie
24,862 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

reklamné predmety

reklamné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,269 €
Schválené na preplatenie
3,269 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 4 Q 10-12/2018

nájom nebytových priestorov 4Q 10-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 4 Q 10-12/2018

nájom nebytových priestorov 4Q 10-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BB

prenájom priestorov 28.9.18- Noc výskumníkov BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BB

prenájom priestorov 28.9.18- Noc výskumníkov BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
6,363 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
10,582 €
Schválené na preplatenie
10,582 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
1,391 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
6,363 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
6,363 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom NP 09/2018 BB

prenájom NP 09/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

prenájom NP 09/2018 BB

prenájom NP 09/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
1,461 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42,827 €
Schválené na preplatenie
42,765 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,256 €
Schválené na preplatenie
7,206 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,189 €
Schválené na preplatenie
54,807 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,209 €
Schválené na preplatenie
21,167 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,278 €
Schválené na preplatenie
8,221 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

partner.balík 8-9.11.18_Slovakia Tech Forum-Expo

partner.balík 8-9.11.18_SlovakiaTech Forum-Expo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

partner.balík 8-9.11.18_Slovakia Tech Forum-Expo

partner.balík 8-9.11.18_SlovakiaTech Forum-Expo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,303 €
Schválené na preplatenie
5,303 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

prenájom NP 11/2018 BB

prenájom NP 11/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

prenájom NP 11/2018 BB

prenájom NP 11/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
2,563 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 1.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 1 časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 1.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 1 časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
5,238 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,422 €
Schválené na preplatenie
12,422 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

partner.balík 6-7.11.18_Marketing Identity

partner.balík 6-7.11.18_Marketing Identity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

partner.balík 6-7.11.18_Marketing Identity

partner.balík 6-7.11.18_Marketing Identity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
7,313 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,339 €
Schválené na preplatenie
34,213 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,724 €
Schválené na preplatenie
16,138 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,865 €
Schválené na preplatenie
55,621 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
2,367 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
1,601 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

prenájom priestorov NP 12/2018

prenájom priestorov NP 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

prenájom priestorov NP 12/2018

prenájom priestorov NP 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

prenájom priestorov 29.11.28-Kon.Smart meeting 18

prenájom priestorov 29.11.18-Kon.Smart meeting 18

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

prenájom priestorov 29.11.28-Kon.Smart meeting 18

prenájom priestorov 29.11.18-Kon.Smart meeting 18

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,173 €
Schválené na preplatenie
3,173 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

občerstvenie - seminár 19.11.2018

občerstvenie - seminár 19.11.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

občerstvenie - seminár 19.11.2018

občerstvenie - seminár 19.11.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
2,228 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,282 €
Schválené na preplatenie
10,282 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

zabezpečenie zahraničných expertov 19.11.18-Tech.vs.humanita

techn.organiz.zabezp.19.11.18-Tech.vs.humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,809 €
Schválené na preplatenie
9,809 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,380 €
Schválené na preplatenie
8,343 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,097 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

školenie+certifikácia

školenie+certifikácia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

školenie+certifikácia

školenie+certifikácia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,584 €
Schválené na preplatenie
6,584 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

nájom KE 02/19

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

nájom KE 02/19

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom KC Košice 02/2019

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom KC Košice 022019

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

nájom KE 02/19

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Kontrolný opis denníka 1 201901

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Kontrolný opis denníka 1 201901

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59,049 €
Schválené na preplatenie
59,049 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2019

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,059 €
Schválené na preplatenie
34,059 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Kontrolný opis denníka 1 201901

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,764 €
Schválené na preplatenie
7,764 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2019

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,486 €
Schválené na preplatenie
16,486 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

fotografické služby

fotografické služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

fotografické služby

fotografické služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

fotografické služby

fotografické služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,422 €
Schválené na preplatenie
12,422 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
5,239 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

prenájom NP 01/2019 BB

prenájom NP 01/2019 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

prenájom NP 01/2019 BB

prenájom NP 01/2019 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

prenájom NP 01/2019 BB

prenájom NP 01/2019 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,857 €
Schválené na preplatenie
8,857 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

konferencia Innovation Day-Gerd Leonhard

konferencia Innovation Day-Gerd Leonhard

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

konferencia Innovation Day-Gerd Leonhard

konferencia Innovation Day-Gerd Leonhard

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,535 €
Schválené na preplatenie
3,535 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

konferencia Innovation Day-Gerd Leonhard

konferencia Innovation Day-Gerd Leonhard

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
1,138 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,656 €
Schválené na preplatenie
8,656 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
57,708 €
Schválené na preplatenie
57,708 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,587 €
Schválené na preplatenie
7,587 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
29,818 €
Schválené na preplatenie
29,818 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,383 €
Schválené na preplatenie
15,383 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,723 €
Schválené na preplatenie
7,723 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

nájom 1/19 KE

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2019
Názov

nájom 1/19 KE

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Nájom KC Košice 01/2019

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

nájom 1/19 KE

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Nájom KC Košice 01/2019

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-