Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom realizácie cielených aktivít vo všetkých regiónoch SR. V rámci projektu budú vytvorené regionálne konzultačné centrá (KC) zamerané na poskytovanie poradenských služieb

pre cieľové skupiny, najmä pre podnikateľské subjekty, v ktorých sa bude poskytovať špecializované inovačné a technologické poradenstvo.

Poradenstvo bude určené pre všetky typy podnikov, pričom zvýšená pozornosť bude venovaná kategórii MSP, ale aj klastrovým organizáciám a ďalším cieľovým skupinám. KC budú nosným pilierom základných aktivít realizovaných v súlade s RIS3[1]. Vzhľadom na nízke inovačné povedomie, budú v rámci projektu realizované aj aktivity zvyšujúce povedomie verejnosti s cieľom posilnenia kreativity a inovačného ducha a vytvorenia pro-inovačnej klímy v spoločnosti, predovšetkým organizovaním rôznych typov súťaží smerujúcich k podpore inovatívnych riešení, so zapojením podnikateľskej komunity a prostredníctvom mediálnych kampaní, tvorby a publikovania odborných/informačných materiálov, organizovania špecializovaných informačno-vzdelávacích podujatí a programov pre žiakov a študentov, šírením informácií na odborných podujatiach (Coneco, Elosys, a pod.), atď. Predmetom projektu budú aj aktivity zamerané na prognostiku, prieskumy, analýzy a hodnotenie inovačnej výkonnosti, v rámci čoho bude systematickým spôsobom monitorované inovačné prostredie v SR a budú vypracovávané rôzne typy štúdií a analýz. Na základe doterajších skúsenosti bude realizovaný benchmarking klastrových organizácií s medzinárodným rozmerom.

V rámci projektu budú sledované najmä tieto merateľné ukazovatele: Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu, Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu a Počet zrealizovaných informačných aktivít.

_____________________________

[1] RIS3 – Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky RIS3), ktorá bola

schválená vládou SR 13. 11. 2013 uznesením č. 665/2013

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2016 - 01.12.2023
Celková suma
19,522,896 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Nezrovnalosti
9,794 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti…
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti…
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
83,96 (počet)
Cieľ
95,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
427,0 (podniky)
Cieľ
468,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
491,39 (počet)
Cieľ
558,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
509,21 (podniky)
Cieľ
791,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov
Hodnota
21154,64 (počet)
Cieľ
23936,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 01/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201701

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
2,332 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 01/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201701

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,809 €
Schválené na preplatenie
17,738 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 05/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201705

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,330 €
Schválené na preplatenie
4,291 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 05/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201705

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
32,934 €
Schválené na preplatenie
32,640 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Výpočtová technika v BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,256 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika mimo BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
9,656 €
Schválené na preplatenie
9,555 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
1,471 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 10/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201610

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 10/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201610

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,706 €
Schválené na preplatenie
4,706 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 02/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201702

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
25,143 €
Schválené na preplatenie
25,088 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 02/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201702

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
3,298 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,131 €
Schválené na preplatenie
11,185 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Automobil - BL 165 OA mimo BSK

Automobil - BL 165 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Automobil - BL 165 OA v BSK

Automobil - BL 165 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL171 OA v BSK

Automobil - BL 171 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL171 OA mimo BSK

Automobil - BL 171 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Výpočtová technika v BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika mimo BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výroba a tlač materiálov na propagáciu v BSK

Výroba a tlač materiálov na propagáciu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výroba a tlač materiálov na propagáciu mimo BSK

Výroba a tlač materiálov na propagáciu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
1,441 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Parkovné BA - 01/2017 v BSK

Parkovné BA - 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Parkovné BA - 05/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Parkovné BA - 01/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Parkovné BA - 05/2017 v BSK

Parkovné BA - 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Parkovné BA - 06/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2016 v BSK

Členský poplatok TAFTIE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

Parkovné BA - 06/2017 v BSK

Parkovné BA - 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2016 mimo BSK

Členský poplatok TAFTIE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
2,946 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE mimo BSK

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,684 €
Schválené na preplatenie
36,326 €
Realizácia
-
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2017 v BSK

Členský poplatok TAFTIE 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
1,162 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Členský poplatok TAFTIE 2017 mimo BSK

Členský poplatok TAFTIE 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,838 €
Schválené na preplatenie
8,838 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE v BSK

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,823 €
Schválené na preplatenie
4,776 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 09/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201609

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,025 €
Schválené na preplatenie
4,024 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 09/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201609

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 11/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201611

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
1,823 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 11/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201611

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,004 €
Schválené na preplatenie
13,868 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 06/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
56,429 €
Schválené na preplatenie
54,720 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 06/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,419 €
Schválené na preplatenie
7,195 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 03/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201703

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42,906 €
Schválené na preplatenie
42,906 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 03/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201703

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,641 €
Schválené na preplatenie
5,641 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Automobil - BL 195 OA mimo BSK

Automobil - BL 195 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL 195 OA v BSK

Automobil - BL 195 OA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Výpočtová technika mimo BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11,273 €
Schválené na preplatenie
11,209 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Výpočtová technika v BSK

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 12/2016 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201612

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,086 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 12/2016 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201612

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,941 €
Schválené na preplatenie
15,869 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 04/2017 mimo BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201704

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30,660 €
Schválené na preplatenie
30,613 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Mzdové výdavky ZIVSE 04/2017 v BSK

Kontrolný opis denníka MZD 1 201704

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,031 €
Schválené na preplatenie
4,025 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Automobil - BL 338 NY v BSK

Automobil - BL 338 NY

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Automobil - BL 338 NY mimo BSK

Automobil - BL 338 NY

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017 v BSK

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Národný energetický klaster NEK
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017 v BSK

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017 mimo BSK

Prenájom výstavnej plochy ELO SYS 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017 mimo BSK

Prenájom priestorov ENERGOFUTURA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Národný energetický klaster NEK
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
2,634 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017 mimo BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,131 €
Schválené na preplatenie
11,185 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Tomášikova - 1/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Parkovné BA - 03/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Parkovné BA - 03/2017 v BSK

Parkovné BA - 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Registračný poplatok London Future Festival 2017 v BSK

Registračný poplatok London Future Festival 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Registračný poplatok London Future Festival 2017 mimo BSK

Registračný poplatok London Future Festival 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017 v BSK

Prenájom kancelárskych priestorov, BA Trnavská - 2/Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
1,471 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Parkovné BA - 02/2017 v BSK

Parkovné BA - 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Parkovné BA - 02/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Parkovné BA - 04/2017 v BSK

Parkovné BA - 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Parkovné BA - 04/2017 mimo BSK

Parkovné BA - 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Tlačoviny

Tlač publikácie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
2,870 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Tlačoviny

Tlač publikácie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
4,355 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,830 €
Schválené na preplatenie
21,830 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,283 €
Schválené na preplatenie
31,283 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-620

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

IKT zariadenia

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-610

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-610

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,468 €
Schválené na preplatenie
4,462 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
33,983 €
Schválené na preplatenie
33,936 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017-PO3-620

Kontrolny opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

IKT zariadenia

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie seminára

organizačno-technické zabezpečenie seminára

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Vstupenka na festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie seminára

organizačno-technické zabezpečenie seminára

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,091 €
Schválené na preplatenie
5,091 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Vstupenka na festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

prenájom priestorov

prenájom parkovacích miest 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Prenájom priestorov - Trnavská 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,393 €
Schválené na preplatenie
7,393 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Školenia, semináre

Školenie - vedenie tímu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Školenia, semináre

Školenie - vedenie tímu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie účasti na veľtrhu ELOSYS

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie účasti na veľtrhu ELOSYS

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,948 €
Schválené na preplatenie
9,948 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,790 €
Schválené na preplatenie
9,783 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017-PO3-610

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017-PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017-PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,259 €
Schválené na preplatenie
8,835 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
70,422 €
Schválené na preplatenie
67,195 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Registračný poplatok - Innovator Pass na Smart Summit 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Registračný poplatok - Innovator Pass na Smart Summit 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatie

Poplatok za partnerský balík Slovak - German Innovation Day 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
2,210 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatie

Poplatok za partnerský balík Slovak - German Innovation Day 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Sieťové tlačiarne

Sieťová tlačiareň

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
4,078 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Sieťové tlačiarne

Sieťová tlačiareň

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Školenia, semináre

Účastnícky poplatok ESCA benchmarking školenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,155 €
Schválené na preplatenie
3,155 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Školenia, semináre

Účastnícky poplatok ESCA benchmarking školenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,181 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
1,339 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
2,644 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,534 €
Schválené na preplatenie
2,534 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Účastnícky poplatok Next Generation Space Policy 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
884 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Školenia, semináre

Organizačno-technické zabezpečenie školenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
1,586 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Školenia, semináre

Organizačno-technické zabezpečenie školenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
1,988 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Účastnícky poplatok Next Generation Space Policy 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Žiadaná suma
6,187 €
Schválené na preplatenie
6,187 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,637 €
Schválené na preplatenie
5,379 €
Realizácia
-
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
1,116 €
Realizácia
11.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - prenájom plochy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
8,484 €
Realizácia
11.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SECTOR Group s. r. o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Noc výskumníkov - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SECTOR Group s. r. o.
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,647 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

SIEA Innovation Day

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
2,563 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

SIEA Innovation Day

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Komplexné zabezpečenie podujatia - krst knihy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
2,296 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

catering

Občerstvenie pre workshopy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

catering

Občerstvenie pre workshopy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Propagačné predmety

Prezentačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,192 €
Schválené na preplatenie
63,168 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Propagačné predmety

Prezentačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,308 €
Schválené na preplatenie
8,305 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí280

Komplexné zabezpečenie podujatia - krst knihy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37,579 €
Schválené na preplatenie
35,858 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,160 €
Schválené na preplatenie
3,160 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Týždeň vedy a techniky 2017 - program

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Organizačno technické zabezpečenie podujatí - HORECA

Prenájom priestoru na konferencii HORECA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
3,129 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,941 €
Schválené na preplatenie
4,715 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

sieťové tlačiarne

Multifunkčné zariadenie s finišérom

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
1,637 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Organizačno technické zabezpečenie podujatí - HORECA

Prenájom priestoru na konferencii HORECA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,890 €
Schválené na preplatenie
14,890 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

sieťové tlačiarne

Multifunkčné zariadenie s finišérom

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,110 €
Schválené na preplatenie
12,454 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

služby zahraničných expertov

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,636 €
Schválené na preplatenie
7,116 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

kreatívna autorská tvorba

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,333 €
Schválené na preplatenie
1,502 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

preklady

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

tlačoviny

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

mediálne služby

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,908 €
Schválené na preplatenie
15,908 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
1,958 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

služby zahraničných expertov

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

kreatívna autorská tvorba

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

preklady

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

tlačoviny

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

mediálne služby

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Smart Cities

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
2,092 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
858 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,524 €
Schválené na preplatenie
6,523 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,718 €
Schválené na preplatenie
5,718 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43,493 €
Schválené na preplatenie
43,489 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,870 €
Schválené na preplatenie
12,780 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
807 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,148 €
Schválené na preplatenie
6,140 €
Realizácia
-
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Agroprogress

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Agroprogress

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,651 €
Schválené na preplatenie
2,651 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
1,315 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Interiérové vybavenie

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
10,002 €
Schválené na preplatenie
10,002 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
3,787 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,210 €
Schválené na preplatenie
3,210 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201712

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,361 €
Schválené na preplatenie
10,282 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201712

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
78,801 €
Schválené na preplatenie
78,204 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 2/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201802

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,176 €
Schválené na preplatenie
6,098 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201801

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,388 €
Schválené na preplatenie
5,382 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201801

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40,984 €
Schválené na preplatenie
40,935 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 2/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201802

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
46,974 €
Schválené na preplatenie
46,383 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

IP_DEMontage s.r.o.

IP_DEMontage s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

IP_Aria33 s.r.o.

IP_Aria33 s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_ELEZI s.r.o.

IP_ELEZI s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_VaM a priatelia s.r.o.

IP_VaM a priatelia s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_Mäso od Romana s.r.o.

IP_Mäso od Romana s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_NANOTECH N1 s. r. o.

IP_NANOTECH N1 s. r. o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_HDTS, a.s

IP_HDTS, a.s

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Lean Manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

mediálne služby a printoá inzercia pre PR

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
5,621 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
46,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
113,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času v rozhlase

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru na webových portáloch

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup inzertného priestoru na webových portáloch

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
3,129 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Prenájom priestorov na podujatí Mileniáli 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Prezentačné systémy

Prezentačné systémy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prezentačné systémy

Prezentačné systémy

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2018
Názov

monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

IP_VELDAN, spol. s.r.o.

IP_VELDAN, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

IP_Samuel Fajnor

IP_Samuel Fajnor

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Podporné aktivity projektu 04/2022

Podporné aktivity projektu 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Podporné aktivity projektu 04/2022

Podporné aktivity projektu 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

IP_Akadémia mentálnych algoritmov

IP_Akadémia mentálnych algoritmov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

IP_Tabena s.r.o.

IP_Tabena s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

IP_NOTUS - POWERSONIC s.r.o.

IP_NOTUS - POWERSONIC s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

IP_i2 - design, s.r.o.

IP_i2 - design, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

IP_X+projekt s.r.o.

IP_X+projekt s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

IP_HTMAS s.r.o.

IP_HTMAS s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

IP_Bioway Group a.s.

IP_Bioway Group a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

IP_DYNAMIKUM s.r.o.

IP_DYNAMIKUM s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_NEREZINOX s.r.o.

IP_NEREZINOX s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_DB Biotech a.s.

IP_DB Biotech, a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_EVO Corp, s.r.o.

IP_EVO Corp, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_Network Solutions s.r.o.

IP_Network Solutions s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_CYRUS targets s.r.o.

IP_CYRUS targets s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_Reziliencia, s.r.o.

IP_Reziliencia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_RAJEC INDUSTRY, spol. s.r.o.

RAJEC INDUSTRY, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

IP_Dávid Forró

Dávid Forró

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_ŠPES & Partners s.r.o

IP_ŠPES & Partners s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_i2 - industrial innovations, s.r.o

IP_i2 - industrial innovations, s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_Golden Product s.r.o

IP_Golden Product s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_Devonic s.r.o.

IP_Devonic s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_AVA-stav, s.r.o

IP_AVA-stav, s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_JTM Servis, s.r.o.

IP_JTM Servis, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_Renáta Kamenská

IP_Renáta Kamenská

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_SCR technologies, s.r.o.

SCR technologies, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

IP_Železiarne Podbrezová a.s.

IP_Železiarne Podbrezová a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_MEDIA24, s. r. o.

IP_MEDIA24, s. r. o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_Eko-Centrum, o.z

IP_Eko-Centrum, o.z

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_SiFu Consulting s.r.o.

IP_SiFu Consulting s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_ZINKOZA, a.s.

IP_ZINKOZA, a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_GRIZZLY.SKI s.r.o.

IP_GRIZZLY.SKI s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

IP_PASELL SLOVAKIA s.r.o.

IP_PASELL SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

IP_BRUVO Slovakia s.r.o.

IP_BRUVO Slovakia s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

IP_NITRABUILDING, s.r.o.

IP_NITRABUILDING, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

IP_BOOS Laboratories s.r.o.

IP_BOOS Laboratories s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

IP_BOOS TRADE sro

IP_BOOS TRADE, s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

IP_Moon Marketing Agency s.r.o

IP_Moon Marketing Agency s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

IP_M KREO studio, s.r.o

IP_M KREO studio, s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Monitoring vozidiel

GPS monitorovanie za 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení zvukového záznamu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom nebytových priestorov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení zvukového záznamu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2018
Názov

preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
2,781 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Inteligentná budova 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Inteligentná budova 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

preklady

Preklady odborného textu s jazykovou korektúrou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,046 €
Schválené na preplatenie
6,958 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Horeca manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie podujatí

Konferencia Horeca manažment 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prezentačné systémy

Tablety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Prezentačné systémy

Tablety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení diela

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Dohoda o vytvorení diela

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
5,381 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Registračné poplatky na podujatia

Konferencia SingularityU Czech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači - Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Autorské fotografie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Kreatívna autorská tvorba

Autorské fotografie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mediálne služby

PR články v periodickej tlači - Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mediálne služby

Online PR články

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Mediálne služby

Online PR články

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

školenia, semináre

školenie Projektový manažment (5/2018)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201804

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,293 €
Schválené na preplatenie
6,775 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201804

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,467 €
Schválené na preplatenie
51,527 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

školenia, semináre

školenie Projektový manažment (5/2018)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Technológia vs. Humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,557 €
Schválené na preplatenie
5,557 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
2,585 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Podporné aktivity projektu ZIVSE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,255 €
Schválené na preplatenie
19,664 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacieho miesta v KC BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacieho miesta v KC BB 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov BA - Trnavská 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest BA 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom parkovacích miest BA 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 3/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
10,461 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 3/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
79,564 €
Schválené na preplatenie
79,564 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

tlaačoviny

tlačoviny - kniha Technológia vs. Humanita

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
731 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Zmýšľanie inovátora

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,750 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Zmýšľanie inovátora

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Digitálna Disrupcia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,402 €
Schválené na preplatenie
3,402 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

tlačoviny

tlačoviny - kniha Digitálna Disrupcia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 3/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

monitoring vozidiel

monitoring 4 ks vozidiel za 3/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

preklady

preklad publikácie Technology vs.Humanity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
2,932 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

preklady

preklad publikácie Technology vs.Humanity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - CONECO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,212 €
Schválené na preplatenie
7,212 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - CONECO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - veľtrh ELOSYS 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - veľtrh ELOSYS 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - Lovely Experience Multimediálny Festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - Lovely Experience Multimediálny Festival

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,419 €
Schválené na preplatenie
4,419 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia DOPRAVA 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia DOPRAVA 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia FUTURE IT

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

organizačno-technické zabezpečenie podujatí

prenájom priestorov - konferencia FUTURE IT

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - Hackathon

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - Hackathon

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - výstava Mladý Tvorca 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
11,242 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - výstava Mladý Tvorca 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - súťaž Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

rozhlasová publicita - súťaž Budúcnosť sveta

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 3x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 3x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
116,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

Prenájom priestorov 3.Q 2018

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 1x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - periodická tlač 2x za apríl 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 4x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

mediálne služby a printová inzercia pre PR

PR články - online 4x za máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL153SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL153SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL752SG

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL752SG

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL037SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL037SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL209SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL209SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL152SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

motorové vozidlá

nákup automobilu Hyundai BL152SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,186 €
Schválené na preplatenie
12,186 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

IP_HDTS, a.s

IP_HDTS, a.s

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Prenájom priestorov 3.Q 2018

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
4,718 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

IP_QPC s..r.o.

IP_QPC s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

IP_FOUFOU, s. r. o.

FOUFOU, s. r. o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu 05/2022

Podporné aktivity projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Podporné aktivity projektu 05/2022

Podporné aktivity projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu 04a/2022

Podporné aktivity projektu 04a/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu 04a/2022

Podporné aktivity projektu 04a/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu 09a/2021

Podporné aktivity projektu 09a/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Podporné aktivity projektu 09a/2021

Podporné aktivity projektu 09a/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

IP_MARKVEL s.r.o.

MARKVEL s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

IP_Helena Žitňanová-CATUS Slovakia

IP_Helena Žitňanová-CATUS Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 06/2018

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

IP_MONDEA s.r.o.

IP_MONDEA s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

IP_TRIGON Consulting s.r.o.

IP_TRIGON Consulting s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

IP_RK Centrum Universa

IP_RK Centrum Universa

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

IP_Zaxa s.r.o

IP_Zaxa s.r.o

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

IP_N O R D B E L L s.r.o.

IP_N O R D B E L L s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 05/2018

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nájom parkovacích miest

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 06/2018

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 7/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,526 €
Schválené na preplatenie
14,509 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 7/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - konzultačné centrum BA 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

podporné aktivity projektu

Podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,442 €
Schválené na preplatenie
1,505 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,033 €
Schválené na preplatenie
17,033 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
61,140 €
Schválené na preplatenie
46,628 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,039 €
Schválené na preplatenie
6,131 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

podporné aktivity projektu

Podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,575 €
Schválené na preplatenie
11,449 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23,642 €
Schválené na preplatenie
23,635 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
3,108 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
62,692 €
Schválené na preplatenie
29,701 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,243 €
Schválené na preplatenie
3,905 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 8/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 8/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 5/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov a park.miesta - konzultačné centrum BB 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,684 €
Schválené na preplatenie
8,684 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,573 €
Schválené na preplatenie
34,573 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,398 €
Schválené na preplatenie
17,398 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
4,024 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,720 €
Schválené na preplatenie
21,720 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,665 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
33,914 €
Schválené na preplatenie
33,723 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
4,434 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
51,650 €
Schválené na preplatenie
51,405 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,791 €
Schválené na preplatenie
6,759 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Kontrolný opis denníka 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
41,781 €
Schválené na preplatenie
41,781 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,692 €
Schválené na preplatenie
19,692 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48,225 €
Schválené na preplatenie
48,225 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30,626 €
Schválené na preplatenie
30,609 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
32,613 €
Schválené na preplatenie
32,510 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
4,274 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

prenájom NP 10/2018 BB

prenájom NP 10/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom NP 10/2018 BB

prenájom NP 10/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

reklamné predmety

reklamné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,862 €
Schválené na preplatenie
24,862 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

reklamné predmety

reklamné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,269 €
Schválené na preplatenie
3,269 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63,062 €
Schválené na preplatenie
62,851 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,291 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23,702 €
Schválené na preplatenie
23,702 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 4 Q 10-12/2018

nájom nebytových priestorov 4Q 10-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 4 Q 10-12/2018

nájom nebytových priestorov 4Q 10-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BB

prenájom priestorov 28.9.18- Noc výskumníkov BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
6,363 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BB

prenájom priestorov 28.9.18- Noc výskumníkov BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
10,582 €
Schválené na preplatenie
10,582 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov BA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
1,391 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 5. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
6,363 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov ZA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
6,363 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Prenájom priestorov 28.9.18-Noc výskumníkov KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
SOVVA, s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

prenájom NP 09/2018 BB

prenájom NP 09/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

prenájom NP 09/2018 BB

prenájom NP 09/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 2. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 4. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

odvysielanie audiovizuál.diela-seriál 3. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

konferencia 22.-23.1018 - Research Evaluation

konferencia 22.-23.10.18-Research Evaluation

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
1,461 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

prenájom priestorov 26.9.18-Konf.k téme doprava 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42,827 €
Schválené na preplatenie
42,765 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 6.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,209 €
Schválené na preplatenie
21,167 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 7. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 11. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

podporné aktivity projektu

podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,278 €
Schválené na preplatenie
8,221 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 7.časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 6. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 8. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

partner.balík 8-9.11.18_Slovakia Tech Forum-Expo

partner.balík 8-9.11.18_SlovakiaTech Forum-Expo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

partner.balík 8-9.11.18_Slovakia Tech Forum-Expo

partner.balík 8-9.11.18_SlovakiaTech Forum-Expo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,303 €
Schválené na preplatenie
5,303 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

prenájom NP 11/2018 BB

prenájom NP 11/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

prenájom NP 11/2018 BB

prenájom NP 11/2018 BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

prenájom priestorov 09.10.17-Inovačný dialóg

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
2,563 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 1.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 1 časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 1.časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 1 časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 1. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 10. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
5,238 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,422 €
Schválené na preplatenie
12,422 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

výroba audiovizuál.diela-seriál 12. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,447 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

odvysielanie audiovizuál.diela -seriál 9. časť

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
18,613 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

partner.balík 6-7.11.18_Marketing Identity

partner.balík 6-7.11.18_Marketing Identity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra