Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Ružinov

Počet žiadostí
22
Projekty
23
Úspešnosť žiadostí
86%
Celková suma
50,379,093 €
Nezrovnalosti
44,575 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom k…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
574,818,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom k…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
426,598,576 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov implementácie OP V…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
126 €
Vyčerpané z projektu
6,473,734 €
Suma
11,003,278 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom k…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,519,135 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,089,157 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávate…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
85 €
Vyčerpané z projektu
7,114,719 €
Suma
7,138,596 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávate…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,020,582 €
Suma
6,460,127 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trsten…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,277,743 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa strat…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,005,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov implementácie OP I…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
267 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,390,753 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
337 €
Vyčerpané z projektu
220,000 €
Suma
3,549,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardej…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
366,817 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,446,997 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
43,760 €
Vyčerpané z projektu
840,928 €
Suma
2,917,331 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,034,584 €
Suma
1,576,784 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohron…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,549,773 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva …

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,165,436 €
Suma
1,173,391 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
465,892 €
Suma
555,314 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
380,012 €
Suma
446,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,036 €
Suma
428,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
350,252 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,994 €
Suma
298,490 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,184 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže …

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom k…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
574,818,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom k…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
426,598,576 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov implementácie OP V…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
126 €
Vyčerpané z projektu
6,473,734 €
Suma
11,003,278 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom k…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,519,135 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávate…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
85 €
Vyčerpané z projektu
7,114,719 €
Suma
7,138,596 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávate…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,020,582 €
Suma
6,460,127 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trsten…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,277,743 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov implementácie OP I…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
267 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,390,753 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
337 €
Vyčerpané z projektu
220,000 €
Suma
3,549,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardej…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
366,817 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,446,997 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
43,760 €
Vyčerpané z projektu
840,928 €
Suma
2,917,331 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,034,584 €
Suma
1,576,784 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohron…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,549,773 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva …

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,165,436 €
Suma
1,173,391 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
465,892 €
Suma
555,314 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
380,012 €
Suma
446,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,036 €
Suma
428,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
350,252 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,994 €
Suma
298,490 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,184 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.