Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj inflačným rastom nákladov na základné životné potreby. Zraniteľné domácnosti majú možnosť pokryť si svoje vzniknuté zvýšené náklady na energie počas roka 2023 a tak lepšie zabezpečiť svoje základné životné potreby. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom poskytovania kompenzácií dodávateľom plynu, resp. elektriny domácnostiam. Kompenzácie zvýšených nákladov na energie pre domácnosti budú v rámci národného projektu realizované formou refundácie výdavkov, ktoré už boli poskytnuté dodávateľom energie zo štátneho rozpočtu na pokrytie rozdielu medzi trhovou hodnotou plynu/elektriny a limitom určeným vládou SR. Kompenzovať sa budú náklady na energie pre domácnosti na celom území Slovenska a to za obdobie od 1.1.2023, keďže od tohto termínu došlo k zvýšeniu cien energií pre domácnosti v Slovenskej republike, najneskôr však do 31.12.2023. Realizáciou predkladaného projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ projektu „Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie“ vo výške 395 527 domácností. Táto cieľová hodnota ukazovateľa bola stanovená na základe podielu zraniteľných domácností zodpovedajúceho podielu zdrojov  OP KŽP  na celkovej alokácii vyčlenenej na opatrenia Iniciatívy SAFE pri príprave revízie OP KŽP. Táto cieľová hodnota  je súčasťou schváleného OP KŽP a bola prevzatá do ŽoNFP.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
426,598,576 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zraniteľných domácností prostr…
Typ
A.Podpora zraniteľn…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
01.12.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
522257,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.02.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,740,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
453,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,380,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,782,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Dávka č. 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Dávka č. 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,394,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Dávka č. 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Dávka č. 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,619,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Dávka č. 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Dávka č. 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Dávka č. 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Dávka č. 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Dávka č. 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Dávka č. 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Dávka č. 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Dávka č. 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Dávka č. 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,408,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,793,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,841,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Energie2, a.s.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Dávka č. 13/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dávka č. 12/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,956,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Dávka č. 12/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,484,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dávka č. 12/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,923,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.12/2023 70 %

Dávka č. 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,534,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dávka č. 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,154,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Interný doklad - paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Interný doklad - paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,777,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Energie2, a.s.

Dávka č. 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,795,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Dávka č. 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,344,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dávka č. 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,266,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Energie2, a.s.

Dávka č. 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Dávka č. 3/2023

Dávka č. 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,046,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Dávka č. 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Dávka č. 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Dávka č. 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,046,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Energie2, a.s.

Dávka č. 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,063,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,103,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,407,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,189,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Dávka č. 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Energie2, a.s.

Dávka č. 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dávka č. 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,187,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Energie2, a.s.

Dávka č. 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov k žiadosti o platbu č. 43520021

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 43520021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na na nepriame výdavky k ŽoP č. 43520021

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 43520021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.