Popis projektu

Projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – 2. fáza  je zameraný na vybrané služby rezortu hospodárstva pre podnikateľov a občanov. Užívateľská skúsenosť z portálu MH SR je neuspokojivá, pričom súčasná IT podpora neposkytuje rozšírenú funkcionalitu akou je riadenie podaní, systémová integrácia resp. riadenie organizačných procesov.

Cieľom projektu je preto vybudovanie rezortného centra zdieľaných služieb a optimalizácie vlastných procesov potrebných na výkon činností a služieb vo vzťahu k občanom. 

Výstupom projektu je umožniť verejnosti využívanie služieb poskytovaných Ministerstvom hospodárstva SR elektronicky. Implementácia projektu počíta s vytvorením 38 unikátnych služieb tak, aby poskytovateľ dokázal pokryť univerzálne široké spektrum užívateľov. Služby budú poskytované v troch hlavných skupinách: 

  1. Informačné služby
  2. Transakčné služby
  3. Služby proaktívneho poradenstva 

Tvorba a poskytovanie týchto služieb predstavuje základný komunikačný prostriedok pri plnení úloh rezortu hospodárstva vo vzťahu ku koncovým užívateľom. Ich úlohou bude realizácia výstupov v najkratšom čase, so znížením administratívnej záťaže pri komunikácii s verejnou správou a s maximálnou finančnou úsporou.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2014 - 01.07.2016
Celková suma
1,173,391 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,165,436 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie riešenia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.08.2014
Skutočný začiatok
01.08.2014
Plánovaný koniec
01.07.2016
Skutočný koniec
31.03.2016
Názov
Testovanie riešenia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2014
Skutočný začiatok
01.05.2014
Plánovaný koniec
01.07.2016
Skutočný koniec
31.03.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
31.03.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
31.03.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
37,0 (počet)
Cieľ
37,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
18,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

P38 - Nasadené Back-office komponenty pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácie do IIS MHSR do produkčnej prevádzky

Faktúra za P38

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
28,000 €
Realizácia
-
Názov

P38 - Nasadené Back-office komponenty pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácie do IIS MHSR do produkčnej prevádzky

Faktúra za P38

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
28,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P33 - Testovacie scénare a testovacie protokoly

Faktúra za P33

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,000 €
Schválené na preplatenie
27,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P33 - Testovacie scénare a testovacie protokoly

Faktúra za P33

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,000 €
Schválené na preplatenie
27,000 €
Realizácia
-
Názov

P28 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu

Faktúra za P28

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,999 €
Schválené na preplatenie
40,999 €
Realizácia
-
Názov

P28 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu

Faktúra za P28

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,999 €
Schválené na preplatenie
40,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P29 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Back-office komponentov pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR

Faktúra za P29

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,999 €
Schválené na preplatenie
43,999 €
Realizácia
-
Názov

P29 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Back-office komponentov pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR

Faktúra za P29

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,999 €
Schválené na preplatenie
43,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P30 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Back-office komponentov pre rezortné reigstre

Faktúra za P30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,999 €
Schválené na preplatenie
82,999 €
Realizácia
-
Názov

P30 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Back-office komponentov pre rezortné reigstre

Faktúra za P30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,999 €
Schválené na preplatenie
82,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P35 - Nasadené Frontoffice komponenty do produkčnej prevádzky

Faktúra za P35

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
40,000 €
Realizácia
-
Názov

P35 - Nasadené Frontoffice komponenty do produkčnej prevádzky

Faktúra za P35

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
40,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P43 - Školiaca stratégia, školiace materiály a realizované školenie pre administrátorov a používateľov (pracovníkov rezortu hospodárstva) IIS MHSR

Faktúra za P43

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,999 €
Schválené na preplatenie
79,999 €
Realizácia
-
Názov

P43 - Školiaca stratégia, školiace materiály a realizované školenie pre administrátorov a používateľov (pracovníkov rezortu hospodárstva) IIS MHSR

Faktúra za P43

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,999 €
Schválené na preplatenie
79,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P25 - Testovacie scénare a testovacie protokoly funkcionality spoločných modulov ÚPVS v rámci riešenia IIS MHSR

Faktúra za P25

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
39,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P25 - Testovacie scénare a testovacie protokoly funkcionality spoločných modulov ÚPVS v rámci riešenia IIS MHSR

Faktúra za P25

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
39,000 €
Realizácia
-
Názov

P27 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní

Faktúra za P27

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,999 €
Schválené na preplatenie
91,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P27 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní

Faktúra za P27

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,999 €
Schválené na preplatenie
91,999 €
Realizácia
-
Názov

P26 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Front-office komponentov

Faktúra za P26

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
66,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P26 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Front-office komponentov

Faktúra za P26

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
66,000 €
Realizácia
-
Názov

P31 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Back-office komponentov pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP)

Faktúra za P31

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,000 €
Schválené na preplatenie
186,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P31 - Testovacie scénare a testovacie protokoly Back-office komponentov pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP)

Faktúra za P31

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,000 €
Schválené na preplatenie
186,000 €
Realizácia
-
Názov

P32 - Testovacie scénare a testovacie protokoly integrácie na základné registre

Faktúra za P32

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,999 €
Schválené na preplatenie
31,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P32 - Testovacie scénare a testovacie protokoly integrácie na základné registre

Faktúra za P32

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,999 €
Schválené na preplatenie
31,999 €
Realizácia
-
Názov

P34 - Nasadená funkcionalita spoločných modulov ÚPVS do produkčnej prevádzky v rámci riešenia IIS MHSR

Faktúra za P34

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P34 - Nasadená funkcionalita spoločných modulov ÚPVS do produkčnej prevádzky v rámci riešenia IIS MHSR

Faktúra za P34

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

P36 - Nasadené Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní do produkčnej prevádzky

Faktúra za P36

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,000 €
Schválené na preplatenie
52,000 €
Realizácia
-
Názov

P36 - Nasadené Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní do produkčnej prevádzky

Faktúra za P36

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,000 €
Schválené na preplatenie
52,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P37 - Nasadené Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu do produkčnej prevádzky

Faktúra za P37

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
28,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P37 - Nasadené Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu do produkčnej prevádzky

Faktúra za P37

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
28,000 €
Realizácia
-
Názov

P39 - Nasadené Back-office komponenty pre rezortné registre do produkčnej prevádzky

Faktúra za P39

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,999 €
Schválené na preplatenie
88,999 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P39 - Nasadené Back-office komponenty pre rezortné registre do produkčnej prevádzky

Faktúra za P39

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,999 €
Schválené na preplatenie
88,999 €
Realizácia
-
Názov

P40 - Nasadené Back-office komponenty pre správu rezortných agend /MHSR, SARIO, NARMSP) do prevádzky

Faktúra za P40

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,000 €
Schválené na preplatenie
97,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P40 - Nasadené Back-office komponenty pre správu rezortných agend /MHSR, SARIO, NARMSP) do prevádzky

Faktúra za P40

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,000 €
Schválené na preplatenie
97,000 €
Realizácia
-
Názov

P41 - Sprevádzkované integračné rozhranie IIS MHSR na základené registre v produkčnej prevádzke

Faktúra za P41

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
25,000 €
Realizácia
-
Názov

P41 - Sprevádzkované integračné rozhranie IIS MHSR na základené registre v produkčnej prevádzke

Faktúra za P41

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
25,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P42 - Sprevádzkované integračné rozhrania IIS MHSR na externé systémy v produkčnej prevádzke

Faktúra za P42

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,000 €
Schválené na preplatenie
22,000 €
Realizácia
-
Názov

P42 - Sprevádzkované integračné rozhrania IIS MHSR na externé systémy v produkčnej prevádzke

Faktúra za P42

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,000 €
Schválené na preplatenie
22,000 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Riadenie projektu (Etapa 8 - fáza 2)

Riadenie projektu (Etapa 8 - fáza 2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,802 €
Schválené na preplatenie
30,802 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Riadenie projektu (Etapa 8 - fáza 2)

Riadenie projektu (Etapa 8 - fáza 2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,224 €
Schválené na preplatenie
30,802 €
Realizácia
-
Názov

P66 (P40 nová zmluva) - Príprava tlačových správ

Publicita (P39, P40)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,525 €
Schválené na preplatenie
3,525 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P65 (P39 nová zmluva) - Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti

Publicita (P39, P40)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,044 €
Schválené na preplatenie
12,044 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

P65 (P39 nová zmluva) - Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti

Publicita (P39, P40)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,382 €
Schválené na preplatenie
12,044 €
Realizácia
-
Názov

P66 (P40 nová zmluva) - Príprava tlačových správ

Publicita (P39, P40)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,917 €
Schválené na preplatenie
3,525 €
Realizácia
-
Názov

39/4 - Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
881 €
Realizácia
-
Názov

40/5 - Príprava tlačových správ

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,181 €
Schválené na preplatenie
6,463 €
Realizácia
-
Názov

36/2 - Riadenie projektu MRP - PMO

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
2,678 €
Realizácia
-
Názov

35/1 - Riadenie projektu MRP - PM

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,537 €
Schválené na preplatenie
2,283 €
Realizácia
-
Názov

37/3 - Riadenie projektu - riadenie dodávok, monitoring, finančné riadenie

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,208 €
Schválené na preplatenie
4,687 €
Realizácia
-
Názov

38 - Reklamná a trvalá vysvetľujúca tabuľa

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

38 - Reklamná a trvalá vysvetľujúca tabuľa

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

37/3 - Riadenie projektu - riadenie dodávok, monitoring, finančné riadenie

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,687 €
Schválené na preplatenie
4,687 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

35/1 - Riadenie projektu MRP - PM

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
2,283 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

40/5 - Príprava tlačových správ

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,463 €
Schválené na preplatenie
6,463 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

39/4 - Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
881 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

36/2 - Riadenie projektu MRP - PMO

Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
2,678 €
Realizácia
12.05.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Názov
NESS Slovensko, a.s.
IČO
00603783
Názov
Disig, a.s.
IČO
35975946
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.