Popis projektu

Národný projekt s názvom „“ je svojím obsahom zameraný na dosahovanie kľúčového prvku programu súčasnej reformy verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zameriava na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu je posilnenie resp. zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy, kde už v súčasnosti určitá forma analytických útvarov existuje, resp. vybudovanie analytických útvarov na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Tento hlavný cieľ je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, preto je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ÚOŠS, ktoré sú zodpovedné za uvedené činnosti. Cieľom je taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.09.2021
Celková suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 5 Odborné a interaktívne se…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
04.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.01.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 1 Vytvorenie metodiky pre …
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
28.04.2017
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
15.11.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 4 Posilnenie analytických k…
Typ
opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 5 Odborné a interaktívne se…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
04.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.01.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.11.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 3 Vytvorenie analytických ú…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Aktivita č. 2 Posilnenie existujúcich a…
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Aktivita č. 1 Vytvorenie metodiky pre …
Typ
podpora analytickýc…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
28.04.2017
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy, ktoré získali podporu na zavedenie a / alebo posilnenie analytických jednotiek
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory
Hodnota
78,0 (počet)
Cieľ
84,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/lebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
84,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet subjektov VS, ktoré získali podporu na zavedenie a / alebo posilnenie analytických jednotiek
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet subjektov VS s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP IP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP PN (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP PN (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné do SP NP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné do SP NP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP SP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP ÚP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP ÚP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP IP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP RF (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 osobný príplatok (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
633 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP RF (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné SP SP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 tarifný plat (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
2,225 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 tarifný plat (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 osobný príplatok (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 ostatné príplatky (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 ostatné príplatky (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné do ostatných ZP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV mzdy 05-07/2017 poistné do ostatných ZP (1.1.1.)

MV_mzdy_05-07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

MV paušálna sadzba (1.2.)

MV_Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
-
Názov

MV paušálna sadzba (1.2.)

MV_Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
-
Názov

MV paušálna sadzba (1.2.)

MV_paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
1,976 €
Realizácia
-
Názov

MV paušálna sadzba (1.2.)

MV_paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
-
Názov

MV mzdy 08/2017 odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru (1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,113 €
Schválené na preplatenie
10,113 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 osobný príplatok (1.1.1.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 osobný príplatok (1.1.1.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 odmeny (1.1.2.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do VšZP (1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do VšZP (1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do ostatných ZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do ostatných ZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP NP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP SP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
1,639 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP SP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP ÚP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP ÚP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP IP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP IP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP PN (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP PN (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP RF (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru (1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,271 €
Schválené na preplatenie
2,271 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP NP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 ostatné príplatky (1.1.1.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 tarifný plat (1.1.1.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 ostatné príplatky (1.1.1.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 odmeny (1.1.2.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 tarifný plat (1.1.1.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV mzdy 08/2017 poistné do SP RF (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

MV_paušál (1.2.)

MV_paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
-
Názov

MV_paušál (1.2.)

MV_paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
3,757 €
Realizácia
-
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP PN (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP IP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP IP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP PN (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP RF (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
983 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP RF (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 odmeny pre zamestnancov mimoprac. pomeru (1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,375 €
Schválené na preplatenie
21,375 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 odmeny pre zamestnancov mimoprac. pomeru (1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,801 €
Schválené na preplatenie
4,801 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 ostatné príplatky (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 ostatné príplatky (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP NP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP SP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
2,898 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP SP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP ÚP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP ÚP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné do VšZP (1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné do VšZP (1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 tarifný plat (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 tarifný plat (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 osobný príplatok (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 osobný príplatok (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 odmeny (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 odmeny (1.1.1.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné ZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné ZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV mzdy 09/2017 poistné SP NP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV_mzdy_09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

MV paušál 10-12/2017

MV paušál 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,048 €
Schválené na preplatenie
5,048 €
Realizácia
-
Názov

MV paušál 10-12/2017

MV paušál 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
-
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do VšZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
2,357 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 odmeny (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 tarifný plat (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 odmeny (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 odmeny (1.1.2.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP IP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
772 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 tarifný plat (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,197 €
Schválené na preplatenie
3,197 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 ostatné príplatky (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP PN (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 odmeny (1.1.2.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP RF (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP RF (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 odmeny pre zamestnancov mimoprac. pomeru (1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,216 €
Schválené na preplatenie
26,216 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 ostatné príplatky (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 odmeny pre zamestnancov mimoprac. pomeru (1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,888 €
Schválené na preplatenie
5,888 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP IP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 osobný príplatok (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
752 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 osobný príplatok (1.1.1., 1.1.3.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do VšZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do ostatných ZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
724 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do ostatných ZP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP PN (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP NP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
3,602 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP NP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP ÚP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV mzdy 10-12/2017 poistné do SP ÚP (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.13.)

MV mzdy 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 612001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625005

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 611000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 621000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625003

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 623000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 621000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 614000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 614000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 612002

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 612002

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 612001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 612001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 611000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,126 €
Schválené na preplatenie
5,126 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 611000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 621000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625002

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625002

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625003

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625004

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625004

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625005

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625007

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625007

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 612001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 621000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625001

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625002

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625002

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625003

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625004

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625004

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625005

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625005

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625007

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625007

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 623000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 625003

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MV SR mzdy 1-2/2018, 611000

MV SR mzdy 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

paušál 1-2/2018

MV SR paušál 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,218 €
Schválené na preplatenie
1,218 €
Realizácia
-
Názov

paušál 1-2/2018

MV SR paušál 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
-
Názov

paušál 1-2/2018

MV SR paušál 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Názov

paušál 1-2/2018

MV SR paušál 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

MK SR paušál 007

MK SR paušál 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR paušál 007

MK SR paušál 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, tarifný plat

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, tarifný plat

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, osobný príplatok

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do VšZP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do VšZP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP NP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP SP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP SP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP ÚP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP ÚP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP PvN

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP NP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP PvN

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP IP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP IP

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, osobný príplatok

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP RFS

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MK SR mzdy 7-12/2017, poistné do SP RFS

MK SR mzdy 7-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

MŽP SR paušál 1-3/2018

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR paušál 1-3/2018

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do ostatných ZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, poistné do ostatných ZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018, tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do ostatných ZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do ostatných ZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
2,137 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
899 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP NP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do VšZP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 osobný príplatok

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
1,638 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP RFS

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP PvN

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 tarifný plat

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,005 €
Schválené na preplatenie
4,005 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP IP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP ÚP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR mzdy 1-3/2018 poistné do SP SP

MŽP SR mzdy 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP RFS

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do VšZP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP RFS

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP PvN

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP PvN

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP IP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP IP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP ÚP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP ÚP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP SP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP SP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
959 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP NP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do SP NP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do ostatných ZP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 tarifný plat

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,515 €
Schválené na preplatenie
5,515 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 tarifný plat

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 osobný príplatok

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
1,054 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 osobný príplatok

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 odmeny

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 odmeny

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do VšZP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 2-4/2018 poistné do ostatných ZP

MPaRV SR mzdy 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR paušál 2-4/2018

MPaRV SR paušál 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPaRV SR paušál 2-4/2018

MPaRV SR paušál 2-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
1,648 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR mzdy 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR paušál 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR paušál 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR paušál 11-12/2017, 1-2/2018

MPSVR SR paušál 11-12/2017, 1-2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, PN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, PN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, doplatok k platu

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, doplatok k platu

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do VšZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, odmeny

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do VšZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, odmeny

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,142 €
Schválené na preplatenie
3,142 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, PN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, PN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, doplatok k platu

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, doplatok k platu

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, tarifný plat

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP RFS

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP ÚP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP SP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP NP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do VšZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, odmeny

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, odmeny

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP IP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do VšZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do ostatných ZP

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, poistné do SP PvN

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR mzdy 3-4/2018, osobný príplatok

MPSVR SR mzdy 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
1,288 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MPSVR SR paušál 3-4/2018

MPSVR SR paušál 3-4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

MŽP SR paušál 1-3/2018

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR paušál 1-3/2018

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR paušál 1-3/2018

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

MŽP SR paušál 1-3/2018

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

013/2, 013/4

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

013/2, 013/4

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

013/2, 013/4

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

013/2, 013/4

MŽP SR paušál 1-3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

MV SR paušál 03-09/2018

MV SR paušál 03 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
-
Názov

MV SR paušál 03-09/2018

MV SR paušál 03 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

MV SR paušál 03-09/2018

MV SR paušál 03 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
691 €
Realizácia
-
Názov

MV SR paušál 03-09/2018

MV SR paušál 03 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
-
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné ZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 osobný príplatok

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 ostatné príplatky

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 ostatné príplatky

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do VšZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
1,302 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do VšZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do ostatných ZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP NP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP NP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP SP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,351 €
Schválené na preplatenie
3,351 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP SP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP ÚP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP ÚP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP IP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP IP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP PN

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP RF

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 tarifný plat

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,357 €
Schválené na preplatenie
11,357 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 tarifný plat

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
2,551 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 osobný príplatok

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,527 €
Schválené na preplatenie
3,527 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 osobný príplatok

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do VšZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
913 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do VšZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné ZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP NP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP NP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP SP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
2,084 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP SP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP ÚP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP ÚP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP IP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP PN

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP PN

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP RF

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP RF

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné SP IP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP RF

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
1,137 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do SP PN

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 poistné do ostatných ZP

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 tarifný plat

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,682 €
Schválené na preplatenie
17,682 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 tarifný plat

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,972 €
Schválené na preplatenie
3,972 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MV SR mzdy 03 - 09/2018 osobný príplatok

MV SR mzdy 03-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,038 €
Schválené na preplatenie
6,038 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

MPaRV SR paušál 5-8/2018

MPaRV SR paušál 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR paušál 5-8/2018

MPaRV SR paušál 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR paušál 5-8/2018

MPaRV SR paušál 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR paušál 5-8/2018

MPaRV SR paušál 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP ÚP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP ÚP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP SP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP SP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,693 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP NP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do ostatných ZP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do ostatných ZP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do VšZP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do VšZP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, odmeny

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, odmeny

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, osobný príplatok

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, tarifný plat

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
1,828 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, tarifný plat

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,137 €
Schválené na preplatenie
8,137 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, tarifný plat

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, tarifný plat

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do VšZP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP NP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP NP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP SP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP SP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP ÚP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné na SP ÚP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP IP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP IP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP PvN

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP RFS

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP RFS

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP IP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP PvN

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do VšZP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP NP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, osobný príplatok

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
2,886 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP RFS

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP RFS

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP PvN

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP PvN

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

MPaRV SR mzdy 5-8/2018, poistné do SP IP

MPaRV SR mzdy 5-8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

ÚV SR mzdy 7-10/2018, tarifný plat

ÚV SR mzdy 7-10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky