Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00156621
Vznik subjektu
1. január 1972 0:00
Tržby
+2%
Počet žiadostí
28
Projekty
28
Úspešnosť žiadostí
92%
Celková suma
44,272,013 €
Nezrovnalosti
252,221 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,639,380 €
Suma
13,300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
252,221 €
Vyčerpané z projektu
11,712,602 €
Suma
12,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,041 €
Vyčerpané z projektu
2,028,423 €
Suma
3,513,670 €
Vlastné zdroje
263,877 €
Projekt

Poskytnutie odborno-poradenských služieb pre podp…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,308,691 €
Suma
3,298,877 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň IROP 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,707,866 €
Suma
2,822,678 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,611 €
Vyčerpané z projektu
1,678,533 €
Suma
2,314,457 €
Vlastné zdroje
142,167 €
Projekt

Informačná kampaň 2 IROP 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,686,336 €
Suma
1,686,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
742,817 €
Suma
951,991 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národná informačná a propagačná kampaň na podporu…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
75,492 €
Vyčerpané z projektu
834,956 €
Suma
834,956 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
47,707 €
Vyčerpané z projektu
833,584 €
Suma
833,584 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služobné cesty administratívnych kapacít IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
638,415 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
548,311 €
Suma
525,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
479,690 €
Suma
508,447 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
439,587 €
Suma
479,549 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Doplnkové personálne zabezpečenie administratívny…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
347,902 €
Suma
347,902 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administr…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
282,678 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administr…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
258,789 €
Vlastné zdroje
12,939 €
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov riadiaceho orgánu

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
144,558 €
Suma
162,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagačné predmety v rámci Operačného programu R…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,680 €
Suma
22,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých hodnotiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,308 €
Suma
21,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum verejnej mienky

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,560 €
Suma
16,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia zahraničných pracovných ciest

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagačné predmety v rámci OPRH 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,500 €
Suma
9,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záverečná správa o vykonaní Operačného programu R…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,800 €
Suma
7,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Trhové vyhliadky produkcie akvakultúry v podmienk…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,500 €
Suma
4,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Catering - zasadnutia Monitorovacieho výboru pre …

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,553 €
Suma
2,330 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov …

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Organizačno-technické zabezpečenie informačného s…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
761 €
Suma
761 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
849,196 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
467,056 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
849,196 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,639,380 €
Suma
13,300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
252,221 €
Vyčerpané z projektu
11,712,602 €
Suma
12,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,041 €
Vyčerpané z projektu
2,028,423 €
Suma
3,513,670 €
Vlastné zdroje
263,877 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
467,056 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,611 €
Vyčerpané z projektu
1,678,533 €
Suma
2,314,457 €
Vlastné zdroje
142,167 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
742,817 €
Suma
951,991 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
548,311 €
Suma
525,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Doplnkové personálne zabezpečenie administratívny…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
347,902 €
Suma
347,902 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov riadiaceho orgánu

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
144,558 €
Suma
162,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých hodnotiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,308 €
Suma
21,600 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.