Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie tepelno-technických vlastností a to obnovou obalových konštrukcií - . Projekt taktiež rieši bezbariérový prístup do budovy na sprístupnenie imobilných návštevníkov k službám poskytovaných v tejto verejnej budove. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca. Projektované činnosti sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená jednoduchá a dlhodobá prevádzka, ktorá spĺňa energetické a iné normy. Implementáciou projektu sa znížia náklady na vykurovanie, zvýši sa kvalita pracovného a kultúrneho prostredia a zníži sa "tepelný smog" budovy. Ďalším prínosom je prínos pre občanov SR v podobe ušetrených finančných prostriedkov na vykurovanie budovy subjektu ústrednej správy. Realizáciou projektu sa zásadným spôsobom zníži energetická náročnosť budovy (globálny ukazovateľ –

Viac
Subjekt
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.05.2019
Celková suma
282,678 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
08.07.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
19.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
196738,3539 (kWh/rok)
Cieľ
196738,3539 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
258796,6 (kWh/rok)
Cieľ
282577,701 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
64,34 (t ekviv. CO2)
Cieľ
64,34 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
44,0 (Kg/rok)
Cieľ
44,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
54,0 (Kg/rok)
Cieľ
54,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2057,81 (m2)
Cieľ
2098,97 (m2)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
143,6495 (MWh/rok)
Cieľ
143,4979 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
379,0 (MWh/rok)
Cieľ
378,6 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
235350,5 (kWh/rok)
Cieľ
235102,0777 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

MIPE Invest s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2019
Názov

Stavebné práce

MIPE Invest, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Energetický audit

MGU s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Stavebný dozor

PIO KERMOPROJEKT a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

Stavebné práce

MIPE Invest, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
14,532 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
PIO Keramoprojekt a.s.
IČO
36308862
Názov
MGU s. r. o.
IČO
44473214
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.