Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00151742
DIČ
2020798351
IČ DPH
SK2020798351
Vznik subjektu
25. október 1991 0:00
Tržby
-3%
Počet žiadostí
21
Projekty
20
Úspešnosť žiadostí
85%
Celková suma
85,796,675 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,184,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vl…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,959,909 €
Suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený -…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,024,494 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnych …

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,951,494 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
514,581 €
Suma
4,499,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,167,976 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Minister…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
294,757 €
Suma
380,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
375,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
140,977 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
17,107 €
Suma
278,515 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aplikačná podpora, úprava a vývoj IS CEDIS

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
214,690 €
Suma
250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktualizácia ex ante hodnotenia pre využitie fina…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
34,073 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
30,246 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Mini…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
16,773 €
Suma
36,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospo…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,300 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený -…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,024,494 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnych …

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,951,494 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
514,581 €
Suma
4,499,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,167,976 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiako Strednej odbornej školy v Po…

Stredná odborná škola remesie…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
770,037 €
Vlastné zdroje
38,502 €
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Minister…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
294,757 €
Suma
380,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
375,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
140,977 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
34,073 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
30,246 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Mini…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
16,773 €
Suma
36,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.