Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
52
Projekty
55
Úspešnosť žiadostí
92%
Celková suma
94,765,718 €
Nezrovnalosti
5,741 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,548,655 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vl…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,387,407 €
Suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,780,958 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnych …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,862,758 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EF…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,038,375 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,074 €
Vyčerpané z projektu
3,285,728 €
Suma
4,486,862 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,549,578 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,667 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,774,858 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,524,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,027,784 €
Suma
3,075,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,376,140 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,361,550 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,203,975 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,019,162 €
Suma
2,186,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
779,837 €
Suma
2,169,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,134,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačného systému účtovníctva fo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
919,007 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
891,958 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
774,269 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
577,688 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
540,901 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
485,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
430,954 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Minister…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
351,745 €
Suma
380,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,265 €
Suma
375,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,689 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,040 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,799 €
Suma
250,250 €
Vlastné zdroje
20,230 €
Projekt

Aplikačná podpora, úprava a vývoj IS CEDIS

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
214,690 €
Suma
250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
235,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie ex ante analýzy pre využitie finančn…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie orgánu auditu v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,650 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktualizácia ex ante hodnotenia pre využitie fina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
184,000 €
Suma
184,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,057 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,107 €
Suma
130,156 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia audítorských služieb pre orgán aud…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,602 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,520 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pracovných stretnutí súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,722 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR ako orgánu a…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,777 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2019 - 2021

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,512 €
Suma
37,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Mini…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,152 €
Suma
36,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,471 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,327 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aplikačná podpora a úprava CEDIS

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,855 €
Suma
25,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,915 €
Suma
20,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická a administratívna podpora certifikačnéh…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,937 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Preklady a tlmočenie pre orgán auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,949 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementá…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
144,349 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,304,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Suma
6,859,983 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,548,655 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementá…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
144,349 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,304,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,780,958 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnych …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,862,758 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,074 €
Vyčerpané z projektu
3,285,728 €
Suma
4,486,862 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,549,578 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,667 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,774,858 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,524,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,027,784 €
Suma
3,075,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,511,980 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,376,140 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,361,550 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,203,975 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,019,162 €
Suma
2,186,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
891,958 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
774,269 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie počtu žiako Strednej odbornej školy v Po…

Stredná odborná škola remesie…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
509,577 €
Suma
769,737 €
Vlastné zdroje
38,487 €
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
577,688 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
540,901 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
485,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Minister…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
351,745 €
Suma
380,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,265 €
Suma
375,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpeče…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,689 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,040 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,799 €
Suma
250,250 €
Vlastné zdroje
20,230 €
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
235,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,057 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,107 €
Suma
130,156 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,520 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pracovných stretnutí súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,722 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov MF SR ako orgánu a…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,777 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2019 - 2021

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,512 €
Suma
37,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Mini…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,152 €
Suma
36,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,471 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,327 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov koordina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,915 €
Suma
20,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.