Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00151742
DIČ
2020798351
IČ DPH
SK2020798351
Vznik subjektu
25. október 1991 0:00
Zisk
-4,063,943,261 € (+69%)
Tržby
23,875 € (+31%)
Počet žiadostí
21
Projekty
21
Úspešnosť žiadostí
85%
Celková suma
85,796,675 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,184,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vl…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,387,407 €
Suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,461,341 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnych …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,862,758 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,961,230 €
Suma
4,489,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,549,578 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,075,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,304,561 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
451,561 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,554 €
Suma
500,000 €
Vlastné zdroje
40,419 €
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Minister…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
351,745 €
Suma
380,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
253,072 €
Suma
375,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,040 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,107 €
Suma
278,515 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aplikačná podpora, úprava a vývoj IS CEDIS

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
214,690 €
Suma
250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktualizácia ex ante hodnotenia pre využitie fina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
184,000 €
Suma
184,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,057 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,520 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Mini…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,152 €
Suma
36,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
578,258 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
524,535 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
578,258 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,461,341 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnych …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,862,758 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,961,230 €
Suma
4,489,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifik…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,549,578 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,304,561 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
451,561 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiako Strednej odbornej školy v Po…

Stredná odborná škola remesie…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
362,575 €
Suma
770,037 €
Vlastné zdroje
38,502 €
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Minister…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
351,745 €
Suma
380,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
253,072 €
Suma
375,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,040 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,057 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,520 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Mini…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,152 €
Suma
36,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.