Popis projektu

Ministerstvo financií SR je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej "EŠIF") a o zmene a doplnení niektorých zákonov určené ako orgán auditu (ďalej "OA") pre Partnerskú dohodu 2014 - 2020.

Cieľom predmetného projektu je zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov OA ako aj zamestnancov iných orgánov verejnej správy vykonávajúcich kontrolu a audit fondov EŠIF so zámerom efektívneho zabezpečovania činností v rámci implementácie EŠIF.

Cieľovou skupinou daného projektu budú zamestnanci sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR (SAK) ako OA. Na preukázanie zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov sa použije merateľný ukazovateľ projektu „Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov“.

Hlavné aktivity budú zamerané na:

  1. Lektorské zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s oblasťou kontroly a auditu EŠIF
  2. Odborné jazykové kurzy v anglickom jazyku pre zamestnancov orgánu auditu
  3. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov orgánu auditu a zamestnancov iných orgánov verejnej správy súvisiace s oblasťou kontroly a auditu EŠIF

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2015 - 01.12.2018
Celková suma
300,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
250,040 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zam…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
14.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
2. Odborné jazykové kurzy v anglickom j…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
11.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
1. Lektorské zabezpečenie vzdelávacích …
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.03.2015
Skutočný začiatok
16.04.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
564,0 (počet)
Cieľ
195,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
241,0 (počet)
Cieľ
110,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

14942016_Matala

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

06532016_Pikulová

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

07592016_Hisemová

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
17.08.2016
Názov

06552016_Duraj Chochlíková

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

14882016_Duraj Chochlíková

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

15032016_Pikulová

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

15292016_Malejčíková

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

15352016_Pikulová

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

15362016_Megyešiová

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

16062016_Ďuriš

ZPC_Cestovné výdavky_sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

TK-CONSULT, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
1,061 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Malejčíková

Lexxion_poplatok_Malejčíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Chochlíková

Lexxion_poplatok_Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
15.06.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Pikulová

Lexxion_poplatok_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

SATUR_letenka_Megyešiová

SATUR_letenka_Megyešiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

NADOSAH_letenka_Malejčíková

NADOSAH_letenka_Malejčíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

NADOSAH_letenka_Chochlíková

NADOSAH_letenka_Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

NADOSAH_letenka_Pikulová

NADOSAH_letenka_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

FLY_letenka_Matala

FLY_letenka_Matala

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

TUCAN_letenka_Pikulová

TUCAN_letenka_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

PricewaterhouseCoppers Slovensko, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
4,918 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

GaF, s.r.o.

GaF, s.r.o._FA_poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

EduPoint Language School, s.r.o.

EduPoint Language School, s.r.o._FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
4,320 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

EduPoint Language School, s.r.o.

EduPoint Language School, s.r.o._FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

EduPoint Language School, s.r.o.

EduPoint Language School, s.r.o._FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,454 €
Schválené na preplatenie
8,454 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

TK-CONSULT, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
1,601 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

TK-CONSULT, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
1,791 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

TK-CONSULT, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
1,306 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

TK-CONSULT, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Pikulová

Lexxion_poplatok_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

05092016_Zacharidesová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

09192016_Leváková Kožárová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

07182016_Rumanková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
03.05.2016
Názov

07872016_Holečko

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

07842016_Tyková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

08952016_Tyková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

04992016_ Kuderavá

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
02.05.2016
Názov

20522016_Gabrhelová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

20282016_Brzulová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

15172016_Nagyová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

04822016_Hurtuková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

20502016_Gúčiková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

20552016_Kralčáková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

20292016_Doliňáková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

20242016_Rumanková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

19812016_Urmanič

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

15092016_Matala

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
29.09.2016
Názov

14982016_Šido

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
03.10.2016
Názov

09262016_Kuderavá

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

09222016_Holečko

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

08942016_Matejčeková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

07112016_Danek

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

06652016_Hurtuková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
20.04.2016
Názov

06092016_Duraj Chochlíková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

05992016_Vanc

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

07002016_Hisemová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

06682016_Bružeňák

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

06592016_Petríková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

06722016_Pavluvčík

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

06072016_Nétryová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

05452016_Brzulová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

06752016_Gabrhelová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

06192016_Ďuriš

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

06272016_Choma

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

04902016_Kralčáková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

04932016_Hisemová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

06122016_Rypák

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

06742016_Malejčíková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
03.05.2016
Názov

20542016_Kralčáková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

05112016_Doliňáková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

20512016_Duraj Chochlíková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
11.01.2017
Názov

15152016_Vondrášková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

08722016_Pohanka

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

06822016_Čap

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

06152016_Plecháčová

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

04922016_Duraj Chochlíková

TPC_Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Chochlíková

Lexxion_poplatok_Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
15.06.2016
Názov

SATUR_letenka_Ďuriš

SATUR_letenka_Ďuriš

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

ESIF, s.r.o.

ESIF, s.r.o._FA_poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
ESIF s.r.o.
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

TK-CONSUL, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
1,505 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

TK-CONSULT, s.r.o.

TK-CONSULT, s.r.o._poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Slovenský inštitút interných audítorov

Slovenský inštitút interných audítorov_FA_poplatok za školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Hisemová

Lexxion_poplatok_Hisemová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
19.08.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Pikulová

Lexxion_poplatok_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
15.06.2016
Názov

Faveo_letenka_Gabrhelová

Faveo_letenka_Gabrhelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Malejčíková

NADOSAH_letenka_Malejčíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Choma

NADOSAH_letenka_Choma

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Šido

NADOSAH_letenka_Šido

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Megyešiová

NADOSAH_letenka_Megyešiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Chovancová

NADOSAH_letenka_Chovancová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Duraj Chochlíková

NADOSAH_letenka_Duraj Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Pikulová

NADOSAH_letenka_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Brzulová

FLY TRAVEL_letenka_Brzulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Kralčáková

FLY TRAVEL_letenka_Kralčáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Matala

FLY TRAVEL_letenka_Matala

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Ruppeldová

FLY TRAVEL_letenka_Ruppeldová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Sakmárová Machajdová

FLY TRAVEL_letenka_Sakmárová Machajdová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Rypák

FLY TRAVEL_letenka_Rypák

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Mareková_Valachovičová_Ruppeldová

NADOSAH_letenka_Mareková_Valachovičová_Ruppeldová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Kyseľová

FLY TRAVEL_letenka_Kyseľová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

TUCAN_letenka_Kralčáková

TUCAN_letenka_Kralčáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

FLY TRAVEL_letenka_Gabrhelová

FLY TRAVEL_letenka_Gabrhelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

TPC_sumarizačný hárok_cestovné náklady_2017

TPC_sumarizačný hárok_cestovné náklady_2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
1,735 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Apuen Akadémia, s.r.o.

Apuen Akadémia, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Apuen Akadémia, s.r.o_ubytovanie

Apuen Akadémia, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Centrum účelových zariadení

Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

TK_Consult, s.r.o.

TK-Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

TK-Consult, s.r.o.

TK-Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,535 €
Schválené na preplatenie
11,535 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

LeChatelain_FA212073205_Ubytovanie_Kyseľová

LeChatelain_Faktúra_Ubytovanie_Brusel_Kyseľová_1089/2017/1472

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

EduPoint Language School, s.r.o._FA_výučba AJ

EduPoint Language School, s.r.o._FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
4,662 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

EduPoint Language School, s.r.o_FA_výučba AJ

EduPoint Language School, s.r.o_FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,598 €
Schválené na preplatenie
5,598 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

EduPoint Language School, s.r.o_FA_výučba AJ

EduPoint Language School, s.r.o_FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,943 €
Schválené na preplatenie
5,943 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

EduPoint Language School, s.r.o_FA_výučba AJ

EduPoint Language School, s.r.o_FA_výučba AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
2,793 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

ZPC_sumarizačný hárok_cestovné náklady_2017

ZPC_sumarizačný hárok_cestovné výdavky_2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,344 €
Schválené na preplatenie
10,344 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Espiral_faktúra

Espiral_poplatok_Malejčíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

SKIIA

SKIIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
1,545 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

Apuen Akadémia, s.r.o.

Apuen Akadémia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

TK-Consult, s.r.o.

TK-Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

EuropeanFunds.Info_poplatok_Kralčáková_Gabrhelová_Brzulová

EuropeanFunds.Info_poplatok_Kralčáková_Gabrhelová_Brzulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,497 €
Schválené na preplatenie
7,497 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Duraj Chochlíková

Lexxion_poplatok_Duraj Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

European Academy_poplatok_Choma_Šido_Malejčíková

European Academy_poplatok_Choma_Šido_Malejčíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,673 €
Schválené na preplatenie
5,673 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Mareková

Lexxion_poplatok_Mareková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Kyseľová

Lexxion_poplatok_Kyseľová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
1,187 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Duraj Chochlíková

Lexxion_poplatok_Duraj Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Rypák

Lexxion_poplatok_Rypák

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Sakmárová Machajdová

Lexxion_poplatok_Sakmárová Machajdová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Megyešiová

Lexxion_poplatok_Megyešiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Kralčáková

Lexxion_poplatok_Kralčáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
1,187 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Nétryová

Lexxion_poplatok_Nétryová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
1,177 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

PublicImpactManagement_poplatok_Chovancová

PublicImpactManagement_poplatok_Chovancová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

PublicImpactmanagement_poplatok_Megyešiová

PublicImpactmanagement_poplatok_Megyešiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Ruppeldová

Lexxion_poplatok_Ruppeldová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Valachovičová

Lexxion_poplatok_Valachovičová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Gabrhelová

Lexxion_poplatok_Gabrhelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
1,291 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Pikulová

Lexxion_poplatok_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Faveo_letenka_Vašašová

Faveo_letenka_Vašašová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Nadosah_letenka_Majkráková

Nadosah_letenka_Majkráková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Nadosah_lenteka_Pikulová

Nadosah_letenka_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nadosah_letenka_Šido

Nadosah_letenka_Šido

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Fly Travel_letenka_Nétryová

Fly Travel_letenka_Nétryová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Fly Travel_letenka_Gabrhelová

Fly Travel_letenka_Gabrhelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Nadosah_letenka_Urmanič

Nadosah_letenka_Urmanič

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nadosah_letenka_Rumanková

Nadosah_letenka_Rumanková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nadosah_letenka_Duraj Chochlíková

Nadosah_letenka_Duraj Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Fly Travel_letenka_Slaninová

Fly Travel_letenka_Slaninová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Fly Travel_letenka_Plecháčová

Fly Travel_letenka_Plecháčová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nadosah_letenka_Ruppeldová

Nadosah_letenka_Ruppeldová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Nadosah_letenka_Čap_Danek

Nadosah_letenka_Čap_Danek

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

Fly Travel_letenka_Plecháčová

Fly Travel_letenka_Plecháčová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Fly Travel_letenka_Rumanková

Fly Travel_letenka_Rumanková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Nadosah_letenka_Pikulová

Nadosah_letenka_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Nadosah_letenka_Kuderavá_Krochtová_Ungvarská_Kosmovský

Nadosah:letenka_Kuderavá_Krochtová_Ungvarská_Kosmovský

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

TPC_Cestovné náhrady_Sumarizačný hárok_2018

TPC_Cestovné náhrady_sumarizačný hárok_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,121 €
Schválené na preplatenie
4,121 €
Realizácia
-
Názov

Lexxion_poplatok_Ungvarská

Lexxion_poplatok_Ungvarská

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
2,684 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Congress Solutions_poplatok_Urmanič

Congress Solutions_poplatok_Urmanič

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
1,313 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

APUEN Akadémia, s.r.o._ubytovanie

APUEN Akadémia, s.r.o._ubytovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

EduPoint Language School_faktúra_10-12_2017

EduPoint Language School_faktúra_10-12_2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,762 €
Schválené na preplatenie
3,762 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Intercontinental_ubytovanie_Ruppeldová_Malta

Intercontinental_ubytovanie_Ruppeldová_Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

ef.Info Limited_poplatok_Slaninová

ef.Info Limited_poplatok_Slaninová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Intercontinental_ubytovanie_Slaninová_Malta

Intercontinental_ubytovanie_Slaninová_Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Nétryová

Lexxion_poplatok_Nétryová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

European Academy_poplatok_Danek

European Academy_poplatok_Danek

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Kuderavá

Lexxion_poplatok_Kuderavá

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

IntercityHotel_ubytovanie_Danek_Berlin

IntercityHotel_ubytovanie_Danek_Berlin

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

IntercityHotel_ubytovanie_Danek_Berlin

IntercityHotel_ubytovanie_Danek_Berlin

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Kosmovský

Lexxion_poplatok_Kosmovský

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

APUEN Akadémia, s.r.o.

APUEN Akadémia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
1,298 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

EIPA_poplatok_Pikulová

EIPA_poplatok_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_05_2018

International House Bratislava_faktúra_05_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,924 €
Schválené na preplatenie
3,924 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_06_2018

International House Bratislava_faktpra_06_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
4,020 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra:07_2018

International House Bratislava_faktúra_07_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
3,996 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_08_2018

International House Bratislava_faktúra_08_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
3,792 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_09_2018

International House Bratislava_faktúra_09_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,756 €
Schválené na preplatenie
3,756 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_10_2018

International House Bratislava_faktúra_10_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
3,180 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_11_2018

International House Bratislava_faktúra_11_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
3,180 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

International House Bratislava_faktúra_12_2018

International House Bratislava_faktúra_12_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Congress Solutions_poplatok_Duraj Chochlíková

Congress Solutions_poplatok_Duraj Chochlíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
1,046 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Rumanková

Lexxion_poplatok_Rumanková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,602 €
Schválené na preplatenie
2,602 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Pikulová

Lexxion_poplatok_Pikulová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
1,339 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Diners_ubytovanie_Rím

Diners_ubytovanie_Rím

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

ZPC_Cestovné náhrady_Sumarizačný hárok_2018

ZPC_Cestovné náhrady_Sumarizačný hárok_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,257 €
Schválené na preplatenie
8,257 €
Realizácia
-
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
2,056 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Gabrhelová

Lexxion_poplatok_Gabrhelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

Slovenský inštitút interných audítorov

Slovenský inštitút interných audítorov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
2,336 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

IntercityHotel_ubytovanie_Čap_Berlin

IntercityHotel_ubytovanie_Čap_Berlin

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

IntercityHotel_ubytovanie_Čap_Berlin

IntercityHotel_ubytovanie_Čap_Berlin

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Vondrášková

Lexxion_poplatok_Vondrášková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,175 €
Schválené na preplatenie
3,175 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Intercontinental_ubytovanie_Plecháčová_Malta

Intercontinental_ubytovanie_Plecháčová_Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Intercontinental_ubytovanie_Plecháčová_Malta

Intercontinental_ubytovanie_Plecháčová_Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Congress Solutions_poplatok_Rumanková

Congress Solutions_poplatok_Rumanková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
1,409 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

European Academy_poplatok_Šido

European Academy_školenie_Šido

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
1,891 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

ef.Info Limited_poplatok_Ruppeldová

ef.Info Limited_poplatok_Ruppeldová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,866 €
Schválené na preplatenie
2,866 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Vašašová

Lexxion_poplatok_Vašašová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,049 €
Schválené na preplatenie
3,049 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

ef.Info Limited_poplatok_Plecháčová

ef.Info Limited_poplatok_Plecháčová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Plecháčová

Lexxion_poplatok_Plecháčová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,602 €
Schválené na preplatenie
2,602 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

GaF, s.r.o.

GaF, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
806 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NAR marketing, s.r.o.

NAR marketing, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

European Academy_poplatok_Čap

European Academy_poplatok_Čap

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Duques de Bergara_ubytovanie_Pikulová_Barcelona

Duques de Bergara_ubytovanie_Pikulová_Barcelona

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Majkráková

Lexxion_poplatok_Majkráková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,049 €
Schválené na preplatenie
3,049 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

TK Consult, s.r.o.

TK Consult, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,245 €
Schválené na preplatenie
1,245 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Lexxion_poplatok_Krochtová

Lexxion_poplatok_Krochtová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
26.09.2018
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
ESIF s.r.o.
IČO
50018833
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
International House Bratislava, s. r. o.
IČO
35772832
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
IČO
35739347
Názov
Diners Club CS s.r.o.
IČO
35757086
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
GaF, s.r.o.
IČO
46332961
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Názov
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
IČO
48282413
Názov
TK-CONSULT, s. r. o.
IČO
47345781
Názov
EduPoint Language School s. r. o.
IČO
44518099
Názov
Slovenský inštitút interných audítorov
IČO
31771602
Názov
Espiral, s. r. o.
IČO
46209417
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.