Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho plnenia úloh a povinností orgánu auditu (OA) v zmysle požiadaviek Európskej komisie v súlade s relevantnou legislatívou EÚ a SR v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014 – 2020. Hlavná aktivita projektu je zameraná na zabezpečenie kvalitného a efektívneho výkonu auditov v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014 – 2020, ktoré orgán auditu zabezpečí prostredníctvom využitia personálnych kapacít externých audítorských spoločností.

Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Mittelburgenland, Trnavský kraj, Waldviertel, Weinviertel, Nordburgenland, Mostviertel-Eisenwurzen, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Sudteil, Niederosterreich-Sud, Sankt Polten, Wien
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2016 - 01.12.2023
Celková suma
250,250 €
Vlastné zdroje
20,230 €
Vyčerpané z projektu
81,799 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Externá expertíza a externé služby posk…
Typ
5.1 V_Zabezpečenie …
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zazmluvnených a úspešne ukončených projektov (P)
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vykonanie overenia kritérií určenia orgánov pre PS Interreg V-A SR - AT

Faktúra za vykonanie overenia kritérií určenia orgánov pre PS Interreg V-A SR - AT

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,554 €
Schválené na preplatenie
8,554 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Vykonanie overenia kritérií určenia orgánov pre PS Interreg V-A SR - AT

Faktúra za vykonanie overenia kritérií určenia orgánov pre PS Interreg V-A SR - AT

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,554 €
Schválené na preplatenie
8,554 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Faktúra za vykonanie systémového auditu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK - AT 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie systémového auditu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK - AT 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra za vykonanie systémového auditu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK - AT 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie systémového auditu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK - AT 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,692 €
Schválené na preplatenie
64,692 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.