Vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko č. INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
20.06.2017
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
4,553,560 €
Prijaté žiadosti
11
Suma schválených žiadostí
6,519,367 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Magistrat der Stadt Wien, MA 27 28,40% 1,293,411 €
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 6,35% 289,333 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,611 €
Vyčerpané z projektu
1,678,533 €
Suma
2,314,457 €
Vlastné zdroje
142,167 €
Projekt

Joint Secretariat Point Vienna - Gemeinsames Sekr…

Magistrat der Stadt Wien, MA …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,293,411 €
Suma
1,650,000 €
Vlastné zdroje
100,217 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
611,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
548,311 €
Suma
525,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technical Assistance project of the Burgenland fo…

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
289,333 €
Suma
323,824 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,799 €
Suma
250,250 €
Vlastné zdroje
20,230 €
Projekt

External support to the programming process of In…

Magistrat der Stadt Wien, MA …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
12,126 €
Projekt

Support measure external financial control

Land Niederösterreich

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
22,500 €
Projekt

Joint Secretariat Point Vienna - Gemeinsames Sekr…

Magistrat der Stadt Wien, MA …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,000 €
Vlastné zdroje
9,701 €
Projekt

Joint Secretariat Point Vienna - Gemeinsames Sekr…

Magistrat der Stadt Wien, MA …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
94,000 €
Vlastné zdroje
7,599 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,543 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.