Popis projektu

Projekt vecne aj časovo nadväzuje na projekt s názvom "Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-AT". Cieľom projektu je zabezpečenie správneho a efektívneho výkonu prvostupňovej kontroly v rámci Riadiaceho orgánu. Uvedený projekt zahŕňa náklady na personálne zabezpečenie výkonu kontroly.

Das Projekt ist sowohl sachlich auch zeitlich mit dem Projekt „Aktivitäten der Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der „first level control“ des Programms SK-AT". Ziel des Projektes ist die Sicherstellung der richtigen und effektiven FLC-Leistung im Rahmen der Verwaltungsbehörde. Das genannte Projekt enthält besonders die Ausgaben auf die persönliche Sicherstellung der Leistungssteuerung.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Mittelburgenland, Nordburgenland, Wien
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.02.2023
Celková suma
80,543 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výkon prvostupňovej kontroly
Typ
5.1 V_Zabezpečenie …
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
-
Cieľ
3,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hlavných podujatí v rámci publicity (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet povinných informačných podujatí pre prijímateľov pri začatí projektu (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zazmluvnených a úspešne ukončených projektov (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.