Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením, implementáciou a výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-AT / Aktivitäten der Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der Verwaltung, Durchführung und mit der „first level control“ des Programms SK-AT

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Popis projektu

Technická pomoc určená pre Program cezhraničnej spolupráce SK-AT bude zabezpečovať komplexnú podporu potrebnú pre úspešnú realizáciu programu. Ide o výkonnú realizáciu cieľa prioritnej osi Technická pomoc so zaistením vysokej kvality riadenia, efektívnej implementácie programu Interreg V-A SK-AT a efektívneho využitia EFRR prostredníctvom Riadiaceho orgánu. Činnosti a administratívno-technické vybavenie budú financované v rámci tohto projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Mittelburgenland, Nordburgenland, Wien
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2023 - 01.12.2023
Celková suma
611,250 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie efektívnej a plynulej impl…
Typ
5.1 V_Zabezpečenie …
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
355,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.