Popis projektu

Projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR“ bol vypracovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej iba „MF SR“ alebo „Ministerstvo“) a zabezpečiť súlad so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) a umožniť poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä ohľadom monitoringu a riešenia bezpečnostných incidentov pre dôležité IS rezortu MF SR a sektory bankovníctva a finančných trhov najmä pomocou nasledujúcich opatrení:

  • rozšírením logovacieho a monitorovacieho systému SIEM za účelom identifikácie a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov v súčinnosti so SOC pre všetky potrebné informačné systémy Ministerstva,
  • vytvorením centra pre bezpečnostný monitoring, detekciu bezpečnostných incidentov a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, tzv. Security Operations Center (ďalej iba „SOC“),
  • implementovaním nástrojov na ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie a nástrojov ochrany proti externým hrozbám,
  • zamestnaním/dodatočnou prípravou adekvátne odborne a technicky vybaveného personálu pre bezpečnostný dohľad, riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, výkon dátových analýz a realizáciu testovacích činností,
  • vytvorením technického a testovacieho pracoviska na testovanie bezpečnostných záplat a konfigurácií a odovzdaním know how a zručností bezpečnostným administrátorom.
Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.12.2023
Celková suma
2,203,975 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
23.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Implementácia softvérových licencií pre správu mobilných zariadení - MDM

Softvérové licencie pre správu mobilných zariadení a implementácia - MDM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvérové licencie pre správu mobilných zariadení - MDM

Softvérové licencie pre správu mobilných zariadení a implementácia - MDM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia softvérových licencií pre správu mobilných zariadení - MDM

Softvérové licencie pre správu mobilných zariadení a implementácia - MDM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Softvérové licencie pre správu mobilných zariadení - MDM

Softvérové licencie pre správu mobilných zariadení a implementácia - MDM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

RMV_nasadenie

RMV_nasadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_súhrn_Analýza a dizajn

RMV_súhrn_Analýza a dizajn

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_testovanie

RMV_testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Analýza a dizajn

Projektové riadenie_01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Implementácia

Projektové riadenie_01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Analýza a dizajn

Projektové riadenie_01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Implementácia

Projektové riadenie_01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Implementácia prepojenia na Jednotný IS Kybernetickej bezpečnosti (IT programátor)

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

DELL Precision 3660 TWR Í712700K/16 GB/512GB+2 TB/RTX A2000 - Pracovná stanica

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

FortiGate 200F + UTP license - Next Generation Firewall (NGFW) s IPS funkcionalitou

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

DELL 55 4K CONFERENC EROOM MONITOR I C5519Q - Zobrazovacie zariadenie

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

HW Fidelis Network Collector Controller Standalone on dedicated HPE DL380 Gen10+ HW, 2Y support - Dedikované dátové úložisko pre sieťovú sondu

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Perpetual License Fidelis Network Software Perpetual License for upto 500Mbps of aggregate peak monitored bandwidth and 30 days of metadata storage +10x Fidelis Endpoin - Systém pre detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Zaškolenie 1 3 laboratórium a portál (školiteľ pre IT systémy)

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

LOGmanager L - Systém pre centralizovanú správu logov

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Progress Flowmon ADS Standard - Monitorovací systém

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Fidelis CommandPo ston dedicated HPE DL380 GenIOplus HW(2Y support) - Manažment prostredia bezpečnostnej sieťovej platformy

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Fidelis Network Sensor to 1 GB throughput on dedicated HPE DL380 GenIOplus HW(2Y support) - Sieťová sonda

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Progress Flowmon Collector R12000 - NetFlow kolektor

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Progress Flowmon Próbe 4000 - Monitorovanie NetFlow a DPI zariadenia

Faktúra č. 2230138

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Implementácia riešenia a integrácia jednotlivých komponentov SIEM – IT analytik

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Fidelis Endpoint agent software, perpetual license + 2Y Support - Systém integrovaného bezpečnostného dohľadu a bezpečnostné analýzy sieťovej prevádzky a dianie na koncových bodoch pre 850 koncových staníc s 30 dňovou dobou uchovávania logov

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Micro Focus ArcSight 1000 EPS +ESM + 1000EPS LOGGER (2Y) - Softvér pre rozšírenie monitorovacieho systému SIEM

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Implementácia riešenia a integrácia jednotlivých komponentov SIEM – Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Zaškolenie pre SIEM

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Integrácia interných komponentov

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Implementácia systému integrovaného bezpečnostného dohľadu a bezpečnostnej analýzy na koncových bodoch pre 850 koncových staníc s 30 dňovou dobou uchovávania logov

Faktúra č.2230139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

RMV_podporné aktivity

RMV podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_testovanie

RMV_testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_nasadenie_06 -12_23

RMV_nasadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VMware vSphere 7 Enterprise Plus - Hypervízor (virtualizačná platforma)

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lenovo ThinkSystem SN550 V2 - Kompatibilný a integrovateľný blade do serverovej blade infraštruktúry

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HPE ProLiant DL325 Gen10+ - Hyperkonvergované riešenie (HCI)

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aruba 8325- 48Y8C 48p 25G SFP/+/28 8p 100G QSFP+/28 - Datacentrový sieťových prepínač

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VMware vSphere 7 Enterprise Plus - Hypervízor (virtualizačná platforma)

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Aruba 8325- 48Y8C 48p 25G SFP/+/28 8p 100G QSFP+/28 - Datacentrový sieťových prepínač

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Lenovo ThinkSystem SN550 V2 - Kompatibilný a integrovateľný blade do serverovej blade infraštruktúry

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

HPE ProLiant DL325 Gen10+ - Hyperkonvergované riešenie (HCI)

Dodanie hardvéru a licencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Analýza a dizajn

Projektové riadenie_02

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Implementácia

Projektové riadenie_02

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Testovanie

Projektové riadenie_02

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Testovanie

Projektové riadenie_02

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Implementácia

Projektové riadenie_02

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Analýza a dizajn

Projektové riadenie_02

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RMV_súhrn_Analýza a dizajn

RMV_súhrn_Analýza a dizajn

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_testovanie

RMV_testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_nasadenie

RMV_nasadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_podporné aktivity

RMV_podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Nasadenie

Faktúra č. 230100139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Testovanie

Faktúra č. 230100139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Implementácia

Faktúra č. 230100139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Projektové riadenie fázy Nasadenie

Faktúra č. 230100139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Implementácia

Faktúra č. 230100139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové riadenie fázy Testovanie

Faktúra č. 230100139

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
Visions Consulting, s.r.o.
IČO
45394920
Názov
SophistIT, s.r.o.
IČO
50634526
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.