Popis projektu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo prijatím zákona č. 323/2015 Z.z. schválené ako koordinačný orgán pre finančné nástroje financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Žiadaný projekt nadväzuje na projekt č. 301011BLL4 z rokov 2020-2021.Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity v 1. kvartáli roku 2022, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitnú implementáciu finančných nástrojov. Merateľným ukazovateľom je Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP. Hodnota merateľného ukazovateľa je 2,65.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2022
Celková suma
26,327 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Financovanie miezd a odmien zamestnanco…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
2,65 (FTE)
Cieľ
2,65 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625007 - Napoistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614000 - Odmeny vyplácané z TP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 - Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.