Popis projektu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo prijatím zákona č. 323/2015 Z.z. schválené ako Koordinačný orgán pre finančné nástroje a financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Žiadaný projekt nadväzuje na projekt č. 301011CMZ4 z roku 2022 - 1. kvartál a projekt č. 301011CUM3 z roku 2022 - 2. kvartál.Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity v mesiacoch júl a august roku 2022, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitnú implementáciu finančných nástrojov. Merateľným ukazovateľom je Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP. Hodnota merateľného ukazovateľa je 3,6750.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.08.2022
Celková suma
25,769 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Financovanie miezd a odmien zamestnanco…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
3,675 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07 - 08/2022

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 04 - 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.