Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Ministerstva financií SR a odbornej verejnosti podieľajúcich sa na príprave a implementácií finančných nástrojov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo prijatím zákona č. 323/2015 Z. z. schválené ako koordinačný orgán pre finančné nástroje financované z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Pre efektívne plnenie všetkých funkcií koordinačného organu je potrebné neustále zvyšovanie odbornej kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí zamestnancov. Rovnako je potrebné zabezpečenie výmeny informácií. Financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov a ostatných subjektov zapojených do implementácie finančných nástrojov je predmetom predkladaného projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
36,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
28,152 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Účasť zamestnancov na školeniach, konfe…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
32,0 (počet)
Cieľ
45,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
32,0 (počet)
Cieľ
45,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

TUCAN_letenka_Bernát_Spiritza

TUCAN_letenka_Bernát_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2016
Názov

TUCAN_letenka_Bernát_Spiritza

TUCAN_letenka_Bernát_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

02522016_Bernát

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02512016_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05962016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

06302016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11142016_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11152016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

13452016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

16482016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02312017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02582017_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

07052017_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

07062017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05762017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12192017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12202017_Rožníková

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12202017_Rožníková

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

12192017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

05762017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
24.05.2017
Názov

02582017_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

16482016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

11152016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

11142016_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
29.09.2016
Názov

06302016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
15.06.2016
Názov

05962016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

02512016_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
03.05.2016
Názov

02522016_Bernát

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
02.05.2016
Názov

13452016_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

02312017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

07052017_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

07062017_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Spiritza

Lexxion_poplatok_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Spiritza

Lexxion_poplatok_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

TUCAN_letenka_Spiritza

TUCAN_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2016
Názov

TUCAN_letenka_Spiritza

TUCAN_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2016
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

FLY TRAVLE_letenka_Spiritza

FLY TRAVEL_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2017
Názov

FLY TRAVLE_letenka_Spiritza

FLY TRAVEL_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

NaDosah_letenka_Polónyi

NaDosah_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

NaDosah_letenka_Polónyi

NaDosah_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2017
Názov

FAVEO_letenka_Polónyi

FAVEO_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
19.08.2017
Názov

FAVEO_letenka_Spiritza

FAVEO_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2017
Názov

FAVEO_letenka_Spiritza

FAVEO_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Spiritza

NADOSAH_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Spiritza

NADOSAH_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Rožníková

NADOSAH_letenka_Rožníková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

NADOSAH_letenka_Rožníková

NADOSAH_letenka_Rožníková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Bernát

Lexxion_faktúra_Bernát

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Bernát

Lexxion_faktúra_Bernát

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Polónyi

Lexxion_poplatok_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Polónyi

Lexxion_poplatok_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Lexxion_poplatok_Spiritza

Lexxion_faktúra_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

Lexxion_poplatok_Spiritza

Lexxion_faktúra_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Spiritza_Letenka_NADOSAH

NADOSAH_letenka Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

TUCAN_letenka_Polónyi

181111667_TUCAN_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

NADOSAH_letenka_Spiritza

201881853_NADOSAH_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

NADOSAH_letenka_Kukuckova

20180795_NaDOSAH_letenka_Kukuckova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

FAVEO_letenka_Spiritza

180101208_FAVEO_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

FLYTRAVEL_letenka_Spiritza_Kukuckova

201800900_FLYTRAVEL:letenka_Kukuckova_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

FLYTRAVEL_letenka_Polonyi

201800989_FLYTRAVEL_letenka_Polónyi

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

NADOSAH_letenka_Spiritza

20183538_NADOSAH_letenka_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Lexxion_faktúra_Kukukcokova_Spiritza

Lexxion_Faktúra_Kukuckova_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
2,592 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

Lexxion_faktúra_Kukucková

Lexxion_faktúra_Kukucková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Faktúra_ECN_Spiritza

Lexxion_ecn_faktúra_Spiritza

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

13842018_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
-
Názov

12132018_Kukučková

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
-
Názov

12122018_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
-
Názov

13832018_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
-
Názov

06692018_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

01952018_Polónyi

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
-
Názov

10222018_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
-
Názov

0792018_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
-
Názov

02812018_Kukučková

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
-
Názov

09502018_Spiritza

KOFN_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
18.09.2018
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.