Popis projektu

V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Ministerstvo financií SR určené ako orgán auditu (OA) pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH). Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho plnenia úloh a povinností OA v zmysle požiadaviek Európskej komisie v súlade s relevantnou legislatívou EÚ a SR pre tento program, vrátane aktivít spojených s prípravou budúceho programového obdobia. Hlavnou aktivitou projektu je spolufinancovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov OA z uvedeného programu. Podpora oprávnených zamestnancov napomôže k zabezpečeniu stability odborného personálu na OA a s tým súvisiace zabezpečenie kvalitného plnenia všetkých úloh OA vyplývajúcich z európskej a slovenskej legislatívy. Naplnenie cieľa projektu sa bude sledovať prostredníctvom merateľného ukazovateľa zameraného na počet oprávnených zamestnancov OA refundovaných z OP RH.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2017 - 01.12.2020
Celková suma
20,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
13,915 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora oprávnených zamestnancov v rámc…
Typ
Zlepšenie/zvyšovani…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet neštátnych pracovníkov refundovaných z OP RH
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet štátnych a verejných pracovníkov refundovaných z OP RH
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625004_Poistné do SP_invalidné_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

611000_Tarifný plat_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,942 €
Schválené na preplatenie
6,942 €
Realizácia
-
Názov

625007_Poistné do SP_rezervný fond solidarita_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
-
Názov

625005_Poistné do SP_v nezamestnanosti_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

625003_Poistné do SP_úrazové_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

625002_Poistné do SP_starobné_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

625001_Poistné do SP_nemocenské_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

623000_Poistné do ostat. ZP_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
-
Názov

614000_Odmeny_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
-
Názov

612001_Osobný príplatok_02/2017 - 02/2019

Sumár mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
2,884 €
Realizácia
-
Názov

61000_Tarifný_plat

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004_Invalidné_poistenie

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007_Rezervný_fond_solidarita

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001_Nemocenské_poistenie

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002_Starobné_poistenie

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003_Úrazové_poistenie

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005_Poistenie_nezamestnanosti

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001_Osobný_príplatok

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000_Poistné_do_VšZP

Sumarizačný_hárok_mzdy_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.