Popis projektu

Ministerstvo financií SR (ďalej aj „MF SR“) bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán (ďalej aj „CO“) pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, vrátane programov cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých Slovenská republika plní úlohu riadiaceho orgánu. CO plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených
do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb
pre jednotlivé operačné programy s cieľom efektívneho zabezpečenia činností v oblasti finančného riadenia  EŠIF. Projekt technická a administratívna podpora CO je zameraný na zabezpečenie spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení (tonery, odpadové nádoby, zobrazovacie jednotky) ako i prekladateľských služieb potrebných pre výkon niektorých aktivít zamestnancov CO súvisiacich s finančným riadením EŠIF.
Projekt technická a administratívna podpora CO nadväzuje na projekty „Preklady a tlmočenie pre potreby certifikačného orgánu“, kód ITMS 2222012004 a „Materiálno technické zabezpečenie CO“, kód ITMS 22220120005. Cieľom predmetného projektu je zabezpečiť prostredníctvom externého poskytovateľa potrebné množstvo tonerov a iného podporného materiálu pre 84 oprávnených zamestnancov certifikačného orgánu, nevyhnutného pre výkon oprávnených činností CO v súvislosti s finančným riadením EŠIF a potrebné množstvo kvalitných prekladateľských služieb nevyhnutných pre efektívnu realizáciu činností zamestnancov CO.
Na preukázanie naplnenia uvedeného cieľa  použijeme merateľné ukazovatele: "Počet zrealizovaných aktivít alebo poskytnutých služieb" v celkovom počte 3, "Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka" v celkovom počte 3 a merateľný ukazovateľ "Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu" v celkovom počte 84.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
12,937 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie prekladateľských služieb
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
09.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Obstaranie spotrebného materiálu do tla…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
84,0 (počet)
Cieľ
84,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2019
Názov

FA za tonery a iný spotrebný materiál

FA za tonery a iný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

FA za tonery a spotrebný materiál

FA za tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

FA za nákup tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

FA za nákup tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

FA za nákup tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

FA za nákup tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov IČO
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.