Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
11.12.2018
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
8,489,849 €
Prijaté žiadosti
29
Suma schválených žiadostí
12,937,074 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
358,800 €
Suma
358,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktualizácia Modelu finančnej implementácie OP TP…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
353,766 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc 2021 - 2027

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,551 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie a štúdie OP TP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,582 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej d…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,000 €
Suma
125,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,318 €
Suma
121,614 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby zabezpečenia prevádzky a rozvoja Manažérsk…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,746 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vyššej kvality a efektívnosti systému koo…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,613 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie prekladateľských, tlmočníckych služi…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,101 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES 2 new

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,170 €
Suma
16,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
779,837 €
Suma
2,169,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
178,477 €
Suma
1,174,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
656,272 €
Suma
926,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie útvarov ÚV SR v rámci OP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
67,813 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
900,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie procesov riadenia a implementácie EŠIF …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
808,608 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
430,954 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby zamerané na rozvoj Manažérskeho informačné…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,985 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
260,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie administratívnych kapací…

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,838 €
Suma
219,456 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie ex ante analýzy pre využitie finančn…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA 2

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia audítorských služieb pre orgán aud…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,602 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,777 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická a administratívna podpora certifikačnéh…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,937 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP II

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,683 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP IV.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,410 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Preklady a tlmočenie pre orgán auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,949 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP III.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,700 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.