Popis projektu

Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho priestorového zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Výstupy projektu a ich využitie je určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami CKO v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020 a úlohami CKO ako gestora HP UR. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov pre vykonávanie koordinačnej činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania CKO a podpore úloh gestora HP udržateľný rozvoj. Realizácia projektu prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie programovania, riadenia, implementácie, monitorovania, kontroly, auditu a záverečných hodnotení programov a projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom zabezpečenia prenájmu kancelárskych priestorov pre potreby CKO a ÚPPVII ako gestora HP UR v priestoroch budovy Business Garden na Štefánikovej ulici v Bratislave. Jedná sa o pokračovanie realizovaného projektu s názvom „Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR“ (kód ITMS 301011B949), ktorý bol v celkovej výške 1 173 000 € realizovaný v mesiacoch 06/2016 - 12/2018.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.01.2021
Celková suma
926,250 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
656,272 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie adekvátnych priestorových …
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

nájomné za sklad 01/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 01/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 01/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 01/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,049 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

spoločné prevádzkove náklady 01/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,640 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 02/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

nájomné za sklad 02/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 02/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 02/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,049 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 02/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,640 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

nájomné za sklad 03/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 03/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 03/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 03/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,640 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 03/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,049 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 04/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

nájomné za sklad 04/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 04/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,049 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 04/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,640 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

nájomné za sklad 05/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 05/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 05/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 05/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,688 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 05/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

nájomné za sklad 06/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 06/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 06/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 06/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,688 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 06/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 07/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 07/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

nájomné za sklad 07/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 07/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 07/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,688 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 10/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za sklad 10/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 10/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 12/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 12/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 08/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 08/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za sklad 09/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 09/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 09/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 11/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 11/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

nájomné za sklad 11/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

nájomné za sklad 08/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 08/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 08/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 09/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 09/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 10/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 10/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 11/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

spoločné prevádzkové náklady 11/2019

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

nájomné za parkovacie státie 12/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

nájomné za nebytový priestor 12/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
24,513 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

nájomné za sklad 12/2019

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

vlastné prevádzkové náklady 04/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 04/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 04/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 04/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za sklad 04/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 03/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 03/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za sklad 03/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 03/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 03/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 02/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 02/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 02/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 02/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za sklad 02/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 01/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 01/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za sklad 01/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 01/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 01/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 05/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 05/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

nájomne za parkovacie státie 05/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

nájomné za sklad 05/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 05/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 06/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

nájomné za sklad 06/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 06/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 06/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 06/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 07/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

nájomné za sklad 07/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 07/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 07/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 07/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 11/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

nájomné za sklad 11/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 11/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 10/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 10/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 10/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

nájomné za sklad 10/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 10/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 09/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 09/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 09/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 09/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

nájomné za sklad 09/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 08/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 08/2020

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 08/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

nájomné za sklad 08/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 08/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

vlastné prevádzkové náklady 01/2021

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

spoločné prevádzkové náklady 01/2021

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 01/2021

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

nájomné za sklad 01/2021

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 01/2021

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

nájomné za nebytový priestor 12/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

nájomné za parkovacie státie 12/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

nájomné za sklad 12/2020

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov IČO
Názov
NearOne, s.r.o.
IČO
50464639
Názov
ITB Trade s.r.o.
IČO
35921650
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.