Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie prenájmu adekvátnych administratívnych priestorov, parkovacích miest a služieb v rámci užívania týchto priestorov pre oprávnených zamestnancov OPTP ÚV SR  zabezpečujúcich oprávnené činnosti pre EŠIF. V období od 01.01.2019 do 31.12.2021 ÚV SR zabezpečí priestory pre oprávnených zamestnancov prostredníctvom prenájmu administratívnych budov na Radlinkého ulici č. 13 a Dunajskej ulici č. 68 v Bratislave. Projekt nadväzuje na už ukončený projekt č. NFP301010C824

Zamestnanci RO OPTP vykonávajú úlohy v zmysle legislatívy EÚ, povinnosti vyplývajúich zo Systému riadenia EŠIF, Systému finančního riadenia ako aj ostatných interných predpisov. Stratégia naplnenia cieľov, ako aj zabezpčenie efektívneho výkonu úloh RO OPTP si vyžaduje potrebu realizácie aktivít zameranú na zabezpečenie priestorových kapacít pre zamestnancov OPTP.

Efektívne a kvalitné napĺňanie stanovených úloh si priamo úmerne vyžaduje naplnenie potreby zabezpečenia zodpovedajúceho priestorového zabezpečenia v rámci zdokonalenia celkového procesu fungovania zanestnancov útvarov OPTP a ostatných útvarov ÚV SR zabezpečujúcich oprávnené činnosti pre EŠIF.

Prenajímané priestory budú slúžiť oprávneným  zamestnancov útvarov ÚVSR zapojených do systému riadenia, kontroly a implementácie EŠIF, ktorí sú rozmiestnení v dvoch administratívnych budovách.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
900,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
67,813 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie priestorov pre zamestnanco…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priestorov pre zamestnanco…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
64,0 (počet)
Cieľ
54,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

služby k nájmu (05/2019)

Faktúra Dunajská (Máj 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (05/2019)

Faktúra Dunajská (Máj 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

nájom - kancelárie 05/2019

Faktúra Dunajská (Máj 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

nájom - kancelárie (09/2020)

Faktúra Dunajská (September 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (09/2020)

Faktúra Dunajská (September 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

služby k nájmu (09/2020)

Faktúra Dunajská (September 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

nájom - kancelárie (08/2020)

Faktúra Dunajská (August 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (08/2020)

Faktúra Dunajská (August 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

služby k nájmu (08/2020)

Faktúra Dunajská (August 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

nájom - kancelárie (07/2020)

Faktúra Dunajská (Júl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

nájom - parkovacie státie (07/2020)

Faktúra Dunajská (Júl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

služby k nájmu (07/2020)

Faktúra Dunajská (Júl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

služby k nájmu (06/2020)

Faktúra Dunajská (Jún 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (06/2020)

Faktúra Dunajská (Jún 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

nájom - kancelárie (06/2020)

Faktúra Dunajská (Jún 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

nájom - kancelárske miesta (05/2020)

Faktúra Dunajská (Máj 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

nájom - kancelárie 05/2020

Faktúra Dunajská (Máj 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

služby k nájmu (05/2020)

Faktúra Dunajská (Máj 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

nájom - kancelárie (04/2020)

Faktúra Dunajská (Apríl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (04/2020)

Faktúra Dunajská (Apríl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

služby k nájmu (04/2020)

Faktúra Dunajská (Apríl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

služby k nájmu (03/2020)

Faktúra Dunajská (Marec 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

nájom - kancelárie (03/2020)

Faktúra Dunajská (Marec 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (03/2020)

Faktúra Dunajská (Marec 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (02/2020)

Faktúra Dunajská (Február 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

nájom - kancelárie (02/2020)

Faktúra Dunajská (Február 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

služby k nájmu (02/2020)

Faktúra Dunajská (Február 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (01/2020)

Faktúra Dunajská (Január 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

nájom - kancelárie (01/2020)

Faktúra Dunajská (Január 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

služby k nájmu (01/2020)

Faktúra Dunajská (Január 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

nájom - kancelárie (12/2019)

Faktúra Dunajská (December 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (12/2019)

Faktúra Dunajská (December 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

služby k nájmu (12/2019)

Faktúra Dunajská (December 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

nájom - kancelárie 11/2019

Faktúra Dunajská (November 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (11/2019)

Faktúra Dunajská (November 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

služby k nájmu (11/2019)

Faktúra Dunajská (November 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

služby k nájmu (10/2019)

Faktúra Dunajská (Október 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (10/2019)

Faktúra Dunajská (Október 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

nájom - kancelárie (10/2019)

Faktúra Dunajská (Október 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

služby k nájmu (09/2019)

Faktúra Dunajská (September 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (09/2019)

Faktúra Dunajská (September 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

nájom - kancelárie (09/2019)

Faktúra Dunajská (September 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (08/2019)

Faktúra Dunajská (August 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

nájom - kancelárie (08/2019)

Faktúra Dunajská (August 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

služby k nájmu (08/2019)

Faktúra Dunajská (August 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

služby k nájmu (07/2019)

Faktúra Dunajská (Júl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (07/2019)

Faktúra Dunajská (Júl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

nájom - kancelárie 07/2019

Faktúra Dunajská (Júl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

služby k nájmu 06/2019

Faktúra Dunajská (Jún 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta (06/2019)

Faktúra Dunajská (Jún 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

nájom - kancelárie (06/2019)

Faktúra Dunajská (Jún 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

služby k nájmu 04/2019

Faktúra Dunajská (Apríl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta 04/2019

Faktúra Dunajská (Apríl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

nájom - kancelárie 04/2019

Faktúra Dunajská (Apríl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

služby k nájmu 03/2019

Faktúra Dunajská (Marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

nájom - parkovacie miesta 03/2019

Faktúra Dunajská (Marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

nájom - kancelárie 03/2019

Faktúra Dunajská (Marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

služby 08/2020

Faktúra Radlinského 13 (August 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 08/2020

Faktúra Radlinského 13 (August 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 08/2020

Faktúra Radlinského 13 (August 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

služby 07/2020

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 07/2020

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 07/2020

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

služby 06/2020

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 06/2020

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 06/2020

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

služby 05/2020

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 05/2020

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 05/2020

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

služby 04/2020

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 04/2020

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 04/2020

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

služby 03/2020

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 03/2020

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 03/2020

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 02/2020

Faktúra Radlinského 13 (Február 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 02/2020

Faktúra Radlinského 13 (Február 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

služby 02/2020

Faktúra Radlinského 13 (Február 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 01/2020

Faktúra Radlinského 13 (Január 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 01/2020

Faktúra Radlinského 13 (Január 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

služby 01/2020

Faktúra Radlinského 13 (Január 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

nájom priestorov a plôch 12/2019

Faktúra Radlinského 13 (December 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

nájom 5 parkovacích miest 12/2019

Faktúra Radlinského 13 (December 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

služby 12/2019

Faktúra Radlinského 13 (December 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

služby 11/2019

Faktúra Radlinského 13 (November 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 11/2019

Faktúra Radlinského 13 (November 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 11/2019

Faktúra Radlinského 13 (November 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 10/2019

Faktúra Radlinského 13 (Október 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 10/2019

Faktúra Radlinského 13 (Október 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

služby 10/2019

Faktúra Radlinského 13 (Október 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 09/2019

Faktúra Radlinského 13 (September 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 09/2019

Faktúra Radlinského 13 (September 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

služby 09/2019

Faktúra Radlinského 13 (September 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 08/2019

Faktúra Radlinského 13 (August 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 08/2019

Faktúra Radlinského 13 (August 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2019
Názov

služby 08/2019

Faktúra Radlinského 13 (August 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 07/2019

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 07/2019

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

služby 07/2019

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 06/2019

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 06/2019

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

služby 06/2019

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

služby 05/2019

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 05/2019

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 05/2019

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 04/2019

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 04/2019

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

služby 04/2019

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

služby (18.-31. marec 2019)

Faktúra Radlinského 13 (18.-31. marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

nájom priestorov a plôch (18.-31. marec 2019)

Faktúra Radlinského 13 (18.-31. marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest (18.-31. marec 2019)

Faktúra Radlinského 13 (18.-31. marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

služby 03/2019

Faktúra Radlinského 13 (1.-17. marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 03/2019 (1.-17. marec 2019)

Faktúra Radlinského 13 (1.-17. marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 03/2019

Faktúra Radlinského 13 (1.-17. marec 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

Nájom priestorov a plôch 02/2019

Faktúra Radlinského 13 (Február 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 02/2019

Faktúra Radlinského 13 (Február 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

služby 02/2019

Faktúra Radlinského 13 (Február 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

nájom priestorov a plôch 01/2019

Faktúra Radlinského 13 (Január 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

nájom 5 parkovacích miest 01/2019

Faktúra Radlinského 13 (Január 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

služby 01/2019

Faktúra Radlinského 13 (Január 2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

nájom - kancelárie (10/2020)

Faktúra Dunajská (Október 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (10/2020)

Faktúra Dunajská (Október 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

služby k nájmu (10/2020)

Faktúra Dunajská (Október 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

nájom - kancelárie (11/2020)

Faktúra Dunajská (November 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (11/2020)

Faktúra Dunajská (November 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

služby k nájmu (11/2020)

Faktúra Dunajská (November 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

nájom - kancelárie (12/2020)

Faktúra Dunajská (December 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

služby k nájmu (12/2020)

Faktúra Dunajská (December 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (12/2020)

Faktúra Dunajská (December 2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

nájom - parkovacie miesta (01/2021)

Faktúra Dunajská (Január 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

služby k nájmu (01/2020)

Faktúra Dunajská (Január 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

nájom - kancelárie (01/2021)

Faktúra Dunajská (Január 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

nájom - kancelárie (02/2021)

Faktúra Dunajská (Február 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

nájom - archív (02/2021)

Faktúra Dunajská (Február 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (02/2021)

Faktúra Dunajská (Február 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

služby k nájmu (02/2020)

Faktúra Dunajská (Február 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

nájom - kancelárie (03/2021)

Faktúra Dunajská (Marec 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

nájom - archív (03/2021)

Faktúra Dunajská (Marec 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

služby k nájmu (03/2020)

Faktúra Dunajská (Marec 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (03/2021)

Faktúra Dunajská (Marec 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

nájom - kancelárie (04/2021)

Faktúra Dunajská (Apríl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

služby k nájmu (04/2020)

Faktúra Dunajská (Apríl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

nájom - archív (04/2021)

Faktúra Dunajská (Apríl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (04/2021)

Faktúra Dunajská (Apríl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

nájom - kancelárie (05/2021)

Faktúra Dunajská (Máj 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

nájom - archív (05/2021)

Faktúra Dunajská (Máj 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (05/2021)

Faktúra Dunajská (Máj 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

služby k nájmu (05/2020)

Faktúra Dunajská (Máj 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (06/2021)

Faktúra Dunajská (Jún 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

služby k nájmu (06/2020)

Faktúra Dunajská (Jún 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

nájom - kancelárie (06/2021)

Faktúra Dunajská (Jún 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

nájom - archív (06/2021)

Faktúra Dunajská (Jún 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

nájom - archív (07/2021)

Faktúra Dunajská (Júl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (07/2021)

Faktúra Dunajská (Júl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

nájom - kancelárie (07/2021)

Faktúra Dunajská (Júl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

služby k nájmu (07/2020)

Faktúra Dunajská (Júl 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

služby k nájmu (08/2020)

Faktúra Dunajská (August 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

nájom - kancelárie (08/2021)

Faktúra Dunajská (August 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

nájom - archív (08/2021)

Faktúra Dunajská (August 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (08/2021)

Faktúra Dunajská (August 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (09/2021)

Faktúra Dunajská (September 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

nájom - kancelárie (09/2021)

Faktúra Dunajská (September 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

nájom - archív (09/2021)

Faktúra Dunajská (September 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

služby k nájmu (09/2020)

Faktúra Dunajská (September 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

nájom - kancelárie (10/2021)

Faktúra Dunajská (Október 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (10/2021)

Faktúra Dunajská (Október 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

služby k nájmu (10/2020)

Faktúra Dunajská (Október 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

nájom - archív (10/2021)

Faktúra Dunajská (Október 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (11/2021)

Faktúra Dunajská (November 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

nájom - archív (11/2021)

Faktúra Dunajská (November 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

nájom - kancelárie (11/2021)

Faktúra Dunajská (November 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

služby k nájmu (11/2021)

Faktúra Dunajská (November 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

nájom - kancelárie (12/2021)

Faktúra Dunajská (December 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

nájom - parkovacie miesta (12/2021)

Faktúra Dunajská (December 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

služby k nájmu (12/2021)

Faktúra Dunajská (December 2021)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
39,958 €
Vrátená suma
39,958 €
Suma na vymáhanie
39,958 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
27,855 €
Vrátená suma
27,855 €
Suma na vymáhanie
27,855 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
REFIN spol. s r.o.
IČO
35774134
Názov
MEDIAL, družstvo
IČO
00679143
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.