Popis projektu

Sekcia finančných programov (ďalej aj ,,SFP“), ktorá plní úlohu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,RO OP TP“) využíva pre skvalitnenie činností, procesov a riadenia úloh Manažérsky informačný systém RO OP TP (ďalej aj ,,MIS“), ktorého cieľom je elektronizácia a zefektívnenie pracovných postupov so zreteľom na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie efektívnosti poskytovania finančných prostriedkov z OP TP. V dôsledku pomerne častých aktualizácií riadiacich procesov vyplývajúcich z usmernení CKO, aktualizácií Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia a ostatných záväzných dokumentov, je potrebné tieto dôležité zmeny implementovať aj v Manažérskom informačnom systéme RO OP TP. Projekt je zameraný na návrh aktualizácií aktuálne používaných funkcionalít v rámci MIS v jednotlivých oblastiach v rámci plnenia úloh RO OP TP v oblasti riadenia OP TP a implementácie projektov OP TP a rozšírenie na ostatné oprávnené útvary SFP.

Poradenské služby budú predovšetkým zamerané na návrh zmien v oblasti aktualizácie riadiacich a kontrolných procesov v zmysle aktuálneho Interného manuálu procedúr RO OP TP ako aj jeho príloh v podobe tlačových zostáv, ktoré MIS generuje (kontrolné zoznamy, kontrolné listy, správy z kontrol a ostatných povinných príloh IMP RO OP TP). Predmetom podpory pri aktualizácii MIS by mali byť aj poradenské služby súvisiace s rozšírením MIS na ostatné oprávnené útvary Sekcie finančných programov, z čoho vyplýva zmapovanie ich agendy, procesov a následného návrhu ich implementácie. Predmetom poskytnutých poradenských služieb bude aj téma rozšírenia funkcionality integrácie na externé IS (OpenITMS, ÚPVS, Registratúra ÚVSR). Projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt „Služby podpory pre rozvoj manažérskych nástrojov OP TP II.“

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.12.2023
Celková suma
333,985 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora funkcionalít manažérskeho infor…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
17.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora funkcionalít manažérskeho infor…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
26,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Expert/Konzultant pre analytické činnosti

MIS III._Február 2020_1368_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre analytické činnosti

MIS III._Január 2020_1368_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Faktúra_200128_AKU2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Fa_stengl_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Fa_stengl_05_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_04_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Faktúra_200372_AKU2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Faktúra_200325_AKU2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Faktúra_200288_AKU2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy (január 2021)

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy (december 2020)

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy (november 2020)

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy (október 2020)

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_04_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_05_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_07_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_06_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_08_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_09_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_10_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_12_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_11_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_01_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_02_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_03_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_04_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_05_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_06_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_07_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_08_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_9_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_10_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_11_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_stengl_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2305050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2302055

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2306050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2307047

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2308038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2303034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2311039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2309027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2312003

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Poradenské služby

Faktúra Stengl č. 2310030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.