Popis projektu

Cieľom zadania projektu je podpora zabezpečenia vyššej kvality a efektívnosti systému koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) v programovom období 2021-2027 v SR. Projekt sa osobitne venuje príprave návrhu systému implementácie, koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) v programovom období 2021-2027 v Slovenskej republike (SR).

Zlepšenie kvality a efektívnosti systému koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa EÚS bude mať dopad na implementačný proces a proces negociácií s Európskou komisiou pri príprave programového obdobia 2021-2027 v SR. Realizáciou projektu sa získajú jedinečné a nevyhnutné analytické a koncepčné dokumenty potrebné pre zabezpečenie kvalitnej koordinácie a riadenia EÚS ako súčasti politiky súdržnosti EÚ na národnej úrovni v novom programovom období 2021 - 2027.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.06.2020
Celková suma
57,613 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora vyššej kvality a efektívnosti s…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov
Podpora vyššej kvality a efektívnosti s…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

faktúra Ernst & Young, s.r.o.; február 2020 1392/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre imlementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

faktúra Ernst & Young, s.r.o.; február 2020 1392/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre imlementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

faktúra Ernst & Young, s.r.o.; marec 2020 1392/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

faktúra Ernst & Young, s.r.o.; marec 2020 1392/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.