Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len "OFZ EÚ") a boj proti podvodom, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly EŠIF. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity zamerané na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF") v oblasti OFZ EÚ, najmä koordinácie partnerov siete Anti Fraud Coordination Service (koordinačný útvar pre boj proti podvodom, ďalej len "AFCOS") a výkonu kontroly s cieľom dosiahnuť riadne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020.

V rámci projektu sa budú realizovať aktivity spojené s činnosťou Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len RV), pracovných skupín RV, činností realizovaných pod záštitou RV a bilaterálnych stretnutí, vzdelávacie a informačné aktivity OCKÚ OLAF, ako aj špecifické služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory pre OCKÚ OLAF.

Usporiadanie rôznych vzdelávacích a informačných aktivít pre partnerov siete AFCOS, špecifické školenia vyplývajúce z Národnej stratégie OFZ EÚ a Akčného plánu OFZ EÚ, vrátane školení o OFZ EÚ na zlepšenie informovanosti o OFZ EÚ a boji proti podvodom v rámci všeobecného vzdelávania bude mať výrazný vplyv na zlepšenie povedomia o OFZ EÚ, boji proti podvodom a o činnosti OCKÚ OLAF. Projekt prispeje k splneniu povinnosti propagácie a informovanosti v oblasti OFZ EÚ, ako aj k plneniu úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Výstupy týchto aktivít prinesú zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami OCKÚ OLAF v rámci plnenia úloh v oblasti OFZ EÚ. Uvedené aktivity prispejú k zlepšeniu kvality a intenzity čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
121,614 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
46,318 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Služby IS, technickej a administratívne…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
10.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Realizácia vzdelávacích a informačných …
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
21.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Činnosti spojené s realizáciou zasadnut…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
11.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
02.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000009

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
2,409 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000039

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
2,397 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000049

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
2,018 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000082

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000005

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
2,224 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000014

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
2,014 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

pohostenie

FA 1300000052

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000069

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000088

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000002

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
1,844 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000059

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
2,594 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

strav.služby

FA 1300000051

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000077

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
1,884 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na starob.poist.

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

poist. do VZP

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na poist.v nezam.

SH 042019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na starob.poist.

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

poist. do OZP

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

poist. do VZP

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 032019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na starob.poist.

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

poist. do VZP

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

poist. do OZP

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 022019 Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na poist. do RFS

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na starob.poist.

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do VZP

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do OZP

Z SH 102019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. do RFS

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na starob.poist.

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do OZP

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 102019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. do RFS

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na starob.poist.

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

poist. do VZP

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

poist. do OZP

Z SH 092019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na poist. do RFS

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na starob.poist.

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

poist.do VZP

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 092019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na starob. poist.

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

poist do OZP

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
1,280 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na poist. do RFS

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 082019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na poist do RFS

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na starob. poist.

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

poist. do OZP

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

poist. do VZP

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 62019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na starob.poist.

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na invalid.poist.

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na poist. do RFS

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na nemoc.poist.

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na poist. v nezam.

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na uraz.poist.

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

poist.do OZP

Z SH 52019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000109

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000121

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000122

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000130

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000134

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000135

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000142

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000143

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000144

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000150

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000157

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

EPI Právny systém Premium - ročný prístup

FA 5011900123

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000097

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000103

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Zákazka č. 223/19 Papierový obal so záložkou / folder na prezentácie / A4 s potlačou

FA 20190464

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Zákazka č. 224/19-Poznámkový blok A4 s potlačou

FA 20190595

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

poist. do VZP

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

poist. do OZP

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na starob.poist.

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 112019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

odmeny zam. mimoprac.pomeru

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

poist. do OZP

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na starob.poist.

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 112019 B

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Stredná odborná škola polygrafická
IČO
00894915
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.