Popis projektu

Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Slovinska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska v oblasti politiky súdržnosti prostredníctvom organizácie viacerých podujatí počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (ďalej len „SK V4 PRES“) v období od 1. 1. 2019 do 30. 06. 2019. Aktivity projektu sú spojené najmä s realizáciou pracovných stretnutí vo formáte V4+4 zameraných na oblasť politiky súdržnosti EÚ, vrátane procesu negociácií o mechanizme implementácie tejto hlavnej investičnej politiky EÚ na obdobie 2021 - 2027. Predpokladáme uskutočnenie troch podujatí (do 30. 06. 2019), a to formou pracovných stretnutí a rokovaní, konferencie, workshopov a  seminárov na expertnej úrovni a na úrovni zástupcov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ aj na vysokej úrovni. Jednotlivé podujatia budú prebiehať priamo v Bratislave a v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Prínosom projektu bude rozvoj spolupráce krajín V4+4 v oblasti politiky súdržnosti a hľadanie spoločných riešení a podpory k aktuálnym otázkam spojených s implementáciou tejto politiky EÚ a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj prípravou politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 - 2027, ktoré bude možné presadzovať na úrovni členských štátov a inštitúcií EÚ. Diskusie sa budú zameriavať aj na aktuálne otázky v oblasti efektívnosti a transparentnosti implementácie EŠIF a ďalšom zefektívnení a zjednodušení systému realizácie fondov EÚ na obdobie 2021 - 2027 na úrovni EÚ a SR. Dôležitým cieľom projektu bude zároveň hľadanie spoločných názorov a postojov pre diskusiu o  výmene skúseností a hľadaní možností na posilnenie prepojenia inteligentnej špecializácie a medziregionálnych inovatívnych investícií. Prostredníctvom aktivít projektu sa v prostredí krajín V4+4 umožní spoločná koordinácia postupov, výmena príkladov dobrej praxe a skúseností, výmena analytických, strategických a metodických prístupov, ako aj argumentačnej základne pre proces negociácií k politike súdržnosti na obdobie 2021 – 2017 na úrovni členských štátov, Rady EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Slovenská republika, z pozície predsedajúcej krajiny vo V4, tak bude mať príležitosť významným spôsobom formovať diskusiu o mechanizme politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 - 2027 na úrovni EÚ. Výsledky jednotlivých aktivít budú slúžiť aj ako súčasť argumentačnej základne pri presadzovaní pozície SR v rámci negociácií k návrhom legislatívnych predpisov EÚ, ako aj pri príprave hlavného strategického dokumentu SR a programových dokumentov SR pre využívanie fondov EÚ na obdobie 2021 - 2027. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2019
Celková suma
16,170 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
16,170 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rokovania zástupcov krajín V4+4 zodpove…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
08.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
05.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ubytovanie

Faktúra Hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Prenájom priestorov

Faktúra Hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
1,791 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Parkovanie

Faktúra Hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Reštaurácia

Faktúra Hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
1,940 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Miestny poplatok

Faktúra Hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Miestny poplatok

Faktúra Hotel Austria Trend

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Zabezpečenie konferencie

Faktúra Hotel Austria Trend

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
3,280 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Ubytovanie

Faktúra Hotel Austria Trend

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Ubytovanie

Faktúra hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Faktúra hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,644 €
Schválené na preplatenie
1,644 €
Realizácia
-
Názov

Catering

Faktúra hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
4,890 €
Realizácia
-
Názov

Miestny poplatok

Faktúra hotel Tatra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.