Popis projektu

Projekt je orientovaný na realizáciu viacerých formálnych a neformálnych pracovných stretnutí a podujatí v podmienkach SR za účasti zástupcov inštitúcií EÚ, členských štátov EÚ, krajín V4, OECD a relevantných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, akademickej sféry, profesijných združení, mimovládnych a iných organizácií SR. Vzhľadom na uvedené sa budú organizovať zasadnutia,pracovné stretnutia, podujatia, workshopy, konferencie a semináre za účelom zabezpečovania úspešného procesu implementácie politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 - 2020, hodnotenia programového obdobia 2007-2013 a prípravy nového
programového obdobia 2020+, ako aj výmeny skúsenosti a dobrej praxe v tejto oblasti. Zároveň bude zabezpečená efektívna koordinácia z centrálnej úrovne vo vzťahu k RO a SO v rámci systému riadenia EŠIF s cieľom zabezpečenia efektívnej a účinnej implementácie operačných programov. Ukončenie realizácie aktivít projektu je plánované do 30.9.2020. Miestom realizácie aktivít projektu je celé územie SR. Požadovaná výška NFP je  EUR. Merateľným ukazovateľom projektu je: Počet zrealizovaných podujatí v počte 138. Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt s názvom: Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, konferencií, podujatí a seminárov v súvislosti s riadením a koordináciou EŠIF na úrovni CKO, ITMS č. 301011C134. V období 10/2018-12/2018 sa tieto projekty prekrývajú z dôvodu potreby refundácie výdavkov za 6 podujatí, ktoré sa nepodarilo zrefundovať v minulom projekte v celkovej výške 35 242,32 €. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.12.2023
Celková suma
260,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, work…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
09.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
70,0 (počet)
Cieľ
94,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Miestny poplatok

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 4 NMV pre EŠIF pre 100 účastníkov

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 4 NMV pre EŠIF pre 100 účastníkov

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,393 €
Schválené na preplatenie
15,393 €
Realizácia
-
Názov

Miestny poplatok

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reštaurácia

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reštaurácia

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
3,578 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
3,750 €
Realizácia
-
Názov

Konferenčný balíček

Catching up regions

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferenčný balíček

Catching up regions

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
4,050 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Politika súdržnosti 2020

Politika súdržnosti 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Politika súdržnosti 2020

Politika súdržnosti 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
4,222 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Zasadnutie s EK - ARM

Zasadnutie s EK - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Zasadnutie s EK - ARM

Zasadnutie s EK - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
3,824 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie cateringu na koordinačnú poradu CKO

Koordinačná porada CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie cateringu na koordinačnú poradu CKO

Koordinačná porada CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie zasadnutia s EK - ARM

"Zabezpečenie priestorov, cateringu a technikcého vybavenia počas Výročného hodnotiaceho zasadnutia s EK (ARM)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Zabezpečenie školenia ARACHNE 6.12.2020

Zabezpečenie priestorov, cateringu, technického vybavenia počas celodenného školenia ARACHNE pre RO/SO 6.12.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Zabezpečenie školenia

Zabezpečenie priestorov, cateringu, technického vybavenia počas celodenného školenia ARACHNE pre RO/SO 2.12.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Zabezpečenie školenia

Zabezpečenie priestorov, cateringu, technického vybavenia počas celodenného školenia ARACHNE pre RO/SO 22.11.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Zabezpečenie ubytovania

"Zabezpečenie ubytovania pre 4 účastníkov pracovného stretnutia, ktoré sa bude konať dňa 21.11.2019 na ÚPVII."

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia

Catering na pracovné stretnutie dňa 21.11.2019 na ÚPVII

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Zabezpečenie konferencie

Zabezpečenie preistorov, cateringu, technického vybavenia a ubytovania počas konferencie"Európske fondy a regionálny rozvoj, dňa 20.11.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Thematic session on PO 4 16:15 - 17:45

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Thematic session on PO 3 16:15 - 17:45

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Thematic session on PO 2 16:15 - 17:45

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Thematic session on PO 5 15:15 - 16:15

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Thematic session on PO 1 13:45 - 15:15

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Thematic session on Smart Specialisation 10:30 - 12:00

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia - Coal and Carbon Intensive Regions in transition 9:30-10:30

Informal Dialogue on post 2020 programming with Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia

Zabezpečenie priestorvo, cateringu, technického vybavenia a ubytovania počas konferenicei" Politika súdržnosti - príležitosti a výzvy" , dňa 12.11.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Občerstvenie

Informal meeting on Post 2020 Programming

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Zabezpečenie kultúrneho programu

Zabezpečenie kultúrno-spoločenského večera s vystúpením hudobného súboru pri priležitosti konania 5. zasadnutia NMV v priestoroch "Šimák Zámok Pezinok" dňa 16.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

Zabezpečenie NMV

Organizačno-technické zabezpečenie 5. zasadnutia NMV pre EŠIF"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Daň a Storno

Organizačno-technické zabezpečenie 5. zasadnutia NMV pre EŠIF"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Ubytovanie

Organizačno-technické zabezpečenie 5. zasadnutia NMV pre EŠIF"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Občerstvenie

Zasadnutie Pracovnej komisie pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021-2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Reštaurácia

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie počas konferencie "Slávnostné predstavenie Protikorupčnej stratégie spolu s Akčným plánom" dňa 8.10.2019 v Bratislave

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Prenájom priestorov

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie počas konferencie "Slávnostné predstavenie Protikorupčnej stratégie spolu s Akčným plánom" dňa 8.10.2019 v Bratislave

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Prenájom mobiliáru a inventáru

Zabezpečenie cateringu počas konferencie "Právo fondov EU v teórii a praxi" v termíne 03.10. 2019 v Košiciach

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Zabezpečenie cateringu

Zabezpečenie cateringu počas konferencie "Právo fondov EU v teórii a praxi" v termíne 03.10. 2019 v Košiciach

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Večera

Zabezpečenie ubytovania a pracovnej večere pre expertov počas konferencie "Právo fondov EU v teórii a praxi" v termíne 02.10. - 03.10. 2019 v Košiciach

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Ubytovanie

Zabezpečenie ubytovania a pracovnej večere pre expertov počas konferencie "Právo fondov EU v teórii a praxi" v termíne 02.10. - 03.10. 2019 v Košiciach

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Poplatok za ubytovanie

Zabezpečenie ubytovania a pracovnej večere pre expertov počas konferencie "Právo fondov EU v teórii a praxi" v termíne 02.10. - 03.10. 2019 v Košiciach

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Zabezpečenie zasadnutia

„Zabezpečenie 5. zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ dňa 25. 9. 2019 alebo 26. 9. 2019“.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Rokovanie k možnostiam podpory projektov z fondov EÚ v oblasti inteligentných riešení a príprava národnej stratégie podpory týchto projektov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

Stravovacie služby

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 5. workshopu "Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 30.7.2019 v Bratislave

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Prenájom priestorov

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 5. workshopu "Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 30.7.2019 v Bratislave

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Občerstvenie

Aktuálne otázky aplikácie procesov VO v rámci zákona o eurofondoch

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

Občerstvenie

Pracovné stretnutie k identifikácií priorít v rámci cieľa 4“ k príprave podkladov Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na obdobie 2021 – 2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Zabezpečenie obeda

Zabezpečenie obeda na pracovné stretnutie ́UPVII so zástupcami samosprávnych subjektov v Trnave na 27.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Občerstvenie

Občerstvenie na školenie školiteľov ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Zabezpečenie cateringu na pracovné stretnutie" Rokovanie so zástupcami francúzskeho veľvyslanectva k možnostiam spolupráce v otázkach implementácie EŠIF.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Zabezpečenie výjazdového zasadnutia národných koordinačných orgánov SR (CKO) a ČR (NOK), dňa 6. a 7. júna 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

Miestny poplatok

Zabezpečenie výjazdového zasadnutia národných koordinačných orgánov SR (CKO) a ČR (NOK), dňa 6. a 7. júna 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2018
Názov

Ubytovanie

Zabezpečenie výjazdového zasadnutia národných koordinačných orgánov SR (CKO) a ČR (NOK), dňa 6. a 7. júna 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

Strava

Zabezpečenie výjazdového zasadnutia národných koordinačných orgánov SR (CKO) a ČR (NOK), dňa 6. a 7. júna 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

Občerstvenie

Pracovné stretnutie s expertným tímom Pracovnej komisie PPVII pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na obdobie 2021 - 2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Prenájom priestorov

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 4. workshopu „Od stratégii k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 23. - 24.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

Stravovacie služby

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 4. workshopu „Od stratégii k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 23. - 24.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

Catering

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 4. workshopu „Od stratégii k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 23. - 24.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Technické zabezpečenie

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 4. workshopu „Od stratégii k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 23. - 24.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Catering

Zabezpečenie zasadnutia pracovneju skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ dňa 17.5.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Zabezpečenie zasadnutia pracovneju skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ dňa 17.5.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Zabezpečenie stretnutia „ Pracovné stretnutie s EK k implementácií EŠIF a príprave PO 2021-2027“ vrátene občerstvenia, tlmočníckej a prezentačnej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

Catering

Zabezpečenie stretnutia „ Pracovné stretnutie s EK k implementácií EŠIF a príprave PO 2021-2027“ vrátene občerstvenia, tlmočníckej a prezentačnej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

Technické zabezpečenie tlmočenia

Zabezpečenie rokovacej a tlmočníckej techniky na stretnutie so zástupcami EK dňa 28.03.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Technické zabezpečenie

Zabezpečenie prenájmu, cateringu a prevádzkovo-technické zabezpečenie konferencie"TAIEX - Overovanie hospodárnosti výdavkov" v termíne 29.marca 2019 (piatok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

Catering

Zabezpečenie prenájmu, cateringu a prevádzkovo-technické zabezpečenie konferencie"TAIEX - Overovanie hospodárnosti výdavkov" v termíne 29.marca 2019 (piatok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

Catering

Zabezpečnie obeda na pracovné stretnutie UPPVII so zástupcami samosrprávnych subjektov v Banskej Bystrici na 8.2.2019. Predmetom stretnutia je administratívna záťaž v projektoch z EŠIF v PO 2014-2020.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

Technicko-prevádzkové zabezpečenie

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 3. workshopu „Od stratégii k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 27. - 1.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

Catering

Zabezpečenie cateringu a technicko-prevádzkové zabezpečenie 3. workshopu „Od stratégii k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku" v termíne 27. - 1.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

Zabezpečenie školenia ARACHNE 10.9.2020

Arachne 10.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Zabezpečenie školenia ARACHNE 16.9.2020

Arachne 16.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Zabezpečenie školenia ARACHNE 8.9.2020

Arachne 8.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 4.9.2020

Školenie ARACHNE 4.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 3.9.2020

Školenie ARACHNE 3.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Zabezpečenie zasadnutia pracovnej komisie PPVII 27.2.2020

Zasadnutie praocovnej komisie PPVII 27.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia TAIEX 25.2.2020

Podujatie TAIEX 25.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia Informal Dialoque on post 2020

Podujatie Informal Dialoque on post 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 9.3.2020

Školenie ARACHNE 9.3.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 27.2.2020

Školenie ARACHNE 27.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 26.2.2020

Školenie ARACHNE 26.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie poduajtia ARACHNE 14.2.2020

Školenie ARACHNE 14.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 12.2.2020

Školenie ARACHNE 12.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia ARACHNE 7.2.2020

Školenie ARACHNE 7.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie školenia ARACHNE 5.2.2020

Školenie ARACHNE 5.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia

Zasadnutie Rady vlády pre politiku súdržnosti 2021-2027 dňa 4.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Zabezpečenie podujatia

Informal Dialogue on the mature draft of Partnership agreement 2021 – 2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Zabezpečenie podujatia

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Zabezpečenie podujatia

Program SK - EC Negotiation discussions I - 21.3.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zabezpečenie podujatia

Program SK - EC Negotiation discussions II - 22.3.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zabezpečenie podujatia

Program SK - EC Negotiation discussions III - 23.3.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Catering

4. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 - 24. marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie podujatia

„Zabezpečenie podujatia “Seminár k udržateľnému mestskému rozvoju v programovom období 2021-2027", ktoré sa uskutoční 16.júna 2022 v Bratislave"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Catering

5. zasadnutie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, 28. jún 2022, Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie podujatia

„Zabezpečenie prenájmu priestorov, zvukovej a video techniky, občerstvenia a ubytovania v priestoroch ÚZ Bôrik v rámci podujatia slovenského predsedníctva V4“

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie večere

Zabezpečenie stravovania v rámcipodujatia slovenského predsedníctvaV4 - 1.12.2022“

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby a technicko-prevádzkové zabezpečenie zasadnutie

Zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
35846160
Názov
Kongresy, s.r.o.
IČO
50260456
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
Ing. Štefan Demovič - Demovič a syn
IČO
11652241
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
EZEX s.r.o.
IČO
31737510
Názov
Sv & Sm s.r.o.
IČO
36057126
Názov
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.
IČO
44428901
Názov
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.
IČO
47504781
Názov
LOFT HOTEL, s.r.o.
IČO
51704099
Názov
Gastroservis MM, s.r.o.
IČO
46531483
Názov
Monkey Group s.r.o.
IČO
47341785
Názov
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
IČO
35528290
Názov
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o.
IČO
51888602
Názov
ReffeR s.r.o.
IČO
52435032
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.