Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie výdavkov spojených s technickou podporou tzv. Koordinátora EIA prostredníctvom prenájmu kancelárskych priestorov, vrátane výdavkov na služby spojené s dodávkou energií a dvoch parkovacích miest určených pre oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA. Zriadenie a činnosť Koordinátora EIA je zameraná na naplnenie požiadavky Európskej komisie zabezpečiť súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v programovom období 2014-2020.

Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA “). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnocovanie súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z EŠIF s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s príslušnými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).

V súvislosti s potrebou zabezpečiť pracovnú činnosť KEIA je nevyhnutné zabezpečiť adekvátne kancelárske priestory oprávnených zamestnancov KEIA.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
174,353 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové zabezpečenie Koordinátora E…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby k nájmu a energie 12-2020

Faktúra č. 2020165 - Nájom a služby 12-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Nájom - kancelárie 12-2020

Faktúra č. 2020165 - Nájom a služby 12-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 12-2020

Faktúra č. 2020165 - Nájom a služby 12-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 11-2020

Faktúra č. 2020143 - Nájom a služby 11-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Nájom - kancelárie 11-2020

Faktúra č. 2020143 - Nájom a služby 11-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 11-2020

Faktúra č. 2020143 - Nájom a služby 11-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 10-2020

Faktúra č. 2020126 - Nájom a služby 10-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nájom - kancelárie 10-2020

Faktúra č. 2020126 - Nájom a služby 10-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 10-2020

Faktúra č. 2020126 - Nájom a služby 10-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 09-2020

Faktúra č. 2020114 - Nájom a služby 09-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nájom - kancelárie 09-2020

Faktúra č. 2020114 - Nájom a služby 09-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 09-2020

Faktúra č. 2020114 - Nájom a služby 09-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 08-2020

Faktúra č. 2020100 - Nájom a služby 08-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Nájom - kancelárie 08-2020

Faktúra č. 2020100 - Nájom a služby 08-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 08-2020

Faktúra č. 2020100 - Nájom a služby 08-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 07-2020

Faktúra č. 2020084 - Nájom a služby 07-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 07-2020

Faktúra č. 2020084 - Nájom a služby 07-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Nájom - kancelárie 07-2020

Faktúra č. 2020084 - Nájom a služby 07-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 06-2020

Faktúra č. 2020072 - Nájom a služby 06-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 06-2020

Faktúra č. 2020072 - Nájom a služby 06-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Nájom - kancelárie 06-2020

Faktúra č. 2020072 - Nájom a služby 06-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 05-2020

Faktúra č. 2020055 - Nájom a služby 05-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 05-2020

Faktúra č. 2020055 - Nájom a služby 05-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Nájom - kancelárie 05-2020

Faktúra č. 2020055 - Nájom a služby 05-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 04-2020

Faktúra č. 2020045 - Nájom a služby 04-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 04-2020

Faktúra č. 2020045 - Nájom a služby 04-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nájom - kancelárie 04-2020

Faktúra č. 2020045 - Nájom a služby 04-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 03-2020

Faktúra č. 2020019 - Nájom a služby 03-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 03-2020

Faktúra č. 2020019 - Nájom a služby 03-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Nájom - kancelárie 03-2020

Faktúra č. 2020019 - Nájom a služby 03-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Sluby k nájmu a energie 02-2020

Faktúra č. 2020014 - Nájom a služby 02-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 02-2020

Faktúra č. 2020014 - Nájom a služby 02-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Nájom - kancelárie 02-2020

Faktúra č. 2020014 - Nájom a služby 02-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Nájom - kancelárie 01-2020

Faktúra č. 2019201 - Nájom a služby 01-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 01-2020

Faktúra č. 2019201 - Nájom a služby 01-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 01-2020

Faktúra č. 2019201 - Nájom a služby 01-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Nájom - kancelárie 12-2019

Faktúra č. 2019185 - Nájom a služby 12-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta

Faktúra č. 2019185 - Nájom a služby 12-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 12-2019

Faktúra č. 2019185 - Nájom a služby 12-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 11-2019

Faktúra č. 2019163 - Nájom a služby 11-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Nájom - kancelárie 11-2019

Faktúra č. 2019163 - Nájom a služby 11-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 11-2019

Faktúra č. 2019163 - Nájom a služby 11-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 10-2019

Faktúra č. 2019149 - Nájom a služby 10-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 10-2019

Faktúra č. 2019149 - Nájom a služby 10-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Nájom - kancelárie 10-2019

Faktúra č. 2019149 - Nájom a služby 10-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 09-2019

Faktúra č. 2019131 - Nájom a služby 09-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Nájom - kancelárie 09-2019

Faktúra č. 2019131 - Nájom a služby 09-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 09-2019

Faktúra č. 2019131 - Nájom a služby 09-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 08-2019

Faktúra č. 2019114 - Nájom a služby 08-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Nájom - kancelárie 08-2019

Faktúra č. 2019114 - Nájom a služby 08-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 08-2019

Faktúra č. 2019114 - Nájom a služby 08-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 07-2019

Faktúra č. 2019098 - Nájom a služby 07-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 07-2019

Faktúra č. 2019098 - Nájom a služby 07-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nájom - kancelárie 07-2019

Faktúra č. 2019098 - Nájom a služby 07-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 06-2019

Faktúra č. 2019085 - Nájom a služby 06-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

Nájom - kancelárie 06-2019

Faktúra č. 2019085 - Nájom a služby 06-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 06-2019

Faktúra č. 2019085 - Nájom a služby 06-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 05-2019

Faktúra č. 2019067 - Nájom a služby 05-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Nájom - kancelárie 05-2019

Faktúra č. 2019067 - Nájom a služby 05-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 05-2019

Faktúra č. 2019067 - Nájom a služby 05-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Nájom - kancelárie 04-2019

Faktúra č. 2019054 - Nájom a služby 04-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 04-2019

Faktúra č. 2019054 - Nájom a služby 04-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 04-2019

Faktúra č. 2019054 - Nájom a služby 04-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 03-2019

Faktúra č. 2019019 - Nájom a služby 03-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 03-2019

Faktúra č. 2019019 - Nájom a služby 03-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Nájom - kancelárie 03-2019

Faktúra č. 2019019 - Nájom a služby 03-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Nájom - kancelárie 02-2019

Faktúra č. 2019002 - Nájom a služby 02-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2019
Názov

Nájom - 2 park. miesta 02-2019

Faktúra č. 2019002 - Nájom a služby 02-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2019
Názov

Služby k nájmu a energie 02-2019

Faktúra č. 2019002 - Nájom a služby 02-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2019
Názov

Nájom - kancelárie 01-2019

Faktúra č. 2018186 - Nájom a služby 01-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Služby k nájmu a energie 01-2019

Faktúra č. 2018186 - Nájom a služby 01-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 01-2019

Faktúra č. 2018186 - Nájom a služby 01-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Nájom - kancelárie 01/2021

Faktúra č. 2020179 - Nájom a služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 01/2021

Faktúra č. 2020179 - Nájom a služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Služby k nájmu a energie 01/2021

Faktúra č. 2020179 - Nájom a služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Nájom - 2 park. miesta 02/2021

Faktúra č. 2021002 - Nájom a služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Nájom - kancelárie 02/2021

Faktúra č. 2021002 - Nájom a služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 02/2021

Faktúra č. 2021002 - Nájom a služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 03/2021

Faktúra č. 2021016 - Nájom a služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 03/2021

Faktúra č. 2021016 - Nájom a služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nájom - kancelárie 03/2021

Faktúra č. 2021016 - Nájom a služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nájom - kancelárie 04/2021

Faktúra č. 2021031 - Nájom a služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 04/2021

Faktúra č. 2021031 - Nájom a služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 04/2021

Faktúra č. 2021031 - Nájom a služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 05/2021

Faktúra č. 2021046 - Nájom a služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 05/2021

Faktúra č. 2021046 - Nájom a služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Nájom - kancelárie 05/2021

Faktúra č. 2021046 - Nájom a služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 06/2021

Faktúra č. 2021060 - Nájom a služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 06/2021

Faktúra č. 2021060 - Nájom a služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Nájom - kancelárie 06/2021

Faktúra č. 2021060 - Nájom a služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Nájom - kancelárie 07/2021

Faktúra č. 2021072 - Nájom a služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 07/2021

Faktúra č. 2021072 - Nájom a služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 07/2021

Faktúra č. 2021072 - Nájom a služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Nájom - kancelárie 08/2021

Faktúra č. 2021084 - Nájom a služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 08/2021

Faktúra č. 2021084 - Nájom a služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 08/2021

Faktúra č. 2021084 - Nájom a služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Nájom - kancelárie 09/2021

Faktúra č. 2021096 - Nájom a služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 09/2021

Faktúra č. 2021096 - Nájom a služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 09/2021

Faktúra č. 2021096 - Nájom a služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Nájom - kancelárie 10/2021

Faktúra č. 2021108 - Nájom a služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 10/2021

Faktúra č. 2021108 - Nájom a služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 10/2021

Faktúra č. 2021108 - Nájom a služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Nájom - kancelárie 11/2021

Faktúra č. 2021122 - Nájom a služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 11/2021

Faktúra č. 2021122 - Nájom a služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 11/2021

Faktúra č. 2021122 - Nájom a služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Služby k nájmu a energie 12/2021

Faktúra č. 2021136 - Nájom a služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Nájom - 2 park. miesta 12/2021

Faktúra č. 2021136 - Nájom a služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Nájom - kancelárie 12/2021

Faktúra č. 2021136 - Nájom a služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov IČO
Názov
MEDIAL, družstvo
IČO
00679143
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.