Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
42181810
DIČ
2023106679
IČ DPH
SK2023106679
Vznik subjektu
1. november 2010 0:00
Počet žiadostí
34
Projekty
36
Úspešnosť žiadostí
91%
Celková suma
138,324,027 €
Nezrovnalosti
211,265 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálne…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,407,051 €
Suma
16,433,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,663,685 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,517,031 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,252,060 €
Suma
9,127,294 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,938,737 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,410,783 €
Suma
7,761,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,264 €
Suma
7,260,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
980,588 €
Suma
7,051,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,153 €
Suma
6,955,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,780,735 €
Suma
6,664,554 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,003,932 €
Suma
6,556,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,101,519 €
Suma
6,423,836 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,976,719 €
Suma
6,114,122 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalit…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,346,638 €
Suma
5,075,135 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a o…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,715,558 €
Suma
4,747,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,426,544 €
Suma
4,461,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
365,915 €
Suma
4,231,047 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,781,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,539 €
Suma
3,276,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,002,478 €
Suma
2,665,151 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Register priestorových informácií - 2.fáza

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
193,199 €
Vyčerpané z projektu
2,513,384 €
Suma
2,578,912 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,555,674 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,139,940 €
Suma
1,331,402 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,235,202 €
Suma
1,235,202 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
760,628 €
Suma
994,871 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
496,017 €
Suma
684,198 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OP KŽP prostredníctvom propagačných pr…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
341,182 €
Suma
628,317 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia Operačného programu Kvalita životného …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,200 €
Suma
535,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
335,542 €
Suma
345,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečen…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,918 €
Suma
151,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,588 €
Suma
96,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
844 €
Suma
6,080 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
849,196 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,452 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
467,056 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálne…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,407,051 €
Suma
16,433,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
849,196 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,252,060 €
Suma
9,127,294 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,938,737 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,410,783 €
Suma
7,761,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,264 €
Suma
7,260,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
980,588 €
Suma
7,051,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,153 €
Suma
6,955,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,780,735 €
Suma
6,664,554 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,003,932 €
Suma
6,556,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,101,519 €
Suma
6,423,836 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,976,719 €
Suma
6,114,122 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalit…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,346,638 €
Suma
5,075,135 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a o…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,715,558 €
Suma
4,747,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
365,915 €
Suma
4,231,047 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,539 €
Suma
3,276,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,002,478 €
Suma
2,665,151 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
467,056 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
496,017 €
Suma
684,198 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO S…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Suma
333,918 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OP KŽP - MTZ a externé služby I.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
205,897 €
Suma
283,786 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečen…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,918 €
Suma
151,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
844 €
Suma
6,080 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.