Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
42181810
DIČ
2023106679
IČ DPH
SK2023106679
Vznik subjektu
1. november 2010 0:00
Počet žiadostí
22
Projekty
28
Úspešnosť žiadostí
86%
Celková suma
94,803,943 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentál...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
8,157,051 €
Suma
16,433,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných e...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
414,937 €
Suma
9,127,294 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,630,012 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,289,774 €
Suma
7,761,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných e...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,260,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sl...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
926,716 €
Suma
7,051,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,955,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,704,800 €
Suma
6,762,201 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,203,457 €
Suma
6,664,554 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,070,527 €
Suma
6,556,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
910,215 €
Suma
6,423,836 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
872,803 €
Suma
6,114,122 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokal...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
115,800 €
Suma
5,111,332 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie informačných a komunikačných aktiv...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
973,000 €
Suma
4,461,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,231,047 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,276,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,077,717 €
Suma
2,665,151 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Register priestorových informácií - 2.fáza

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
193,199 €
Vyčerpané z projektu
2,513,384 €
Suma
2,578,912 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,139,940 €
Suma
1,331,402 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
452,098 €
Suma
1,235,202 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby na podporu riadenia a implementácie OP K...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
693,067 €
Suma
994,871 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestn...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
11,588 €
Suma
684,198 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a im...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
487,716 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a im...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita za...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,635 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
101,672 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnený...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,080 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orga...

Úrad pre normalizáciu, metr...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,300 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentál...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
8,157,051 €
Suma
16,433,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,630,012 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,289,774 €
Suma
7,761,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sl...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
926,716 €
Suma
7,051,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,203,457 €
Suma
6,664,554 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,070,527 €
Suma
6,556,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
910,215 €
Suma
6,423,836 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
872,803 €
Suma
6,114,122 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokal...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
115,800 €
Suma
5,111,332 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,077,717 €
Suma
2,665,151 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestn...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
11,588 €
Suma
684,198 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a im...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
487,716 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a im...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO...

Slovenská agentúra životnéh...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Suma
333,918 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OP KŽP - MTZ a externé služby I.

Slovenská agentúra životnéh...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
205,897 €
Suma
283,786 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životnéh...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
123,224 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnený...

Ministerstvo životného pros...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,080 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.