Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
69
Projekty
71
Úspešnosť žiadostí
89%
Celková suma
185,055,469 €
Nezrovnalosti
3,093,275 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálne…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
345,784 €
Vyčerpané z projektu
12,407,051 €
Suma
16,387,941 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,663,685 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalit…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,337,338 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,938,737 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
714,526 €
Vyčerpané z projektu
2,097,681 €
Suma
7,395,889 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,622,274 €
Suma
6,821,461 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,454,780 €
Suma
6,238,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
593,903 €
Vyčerpané z projektu
3,258,195 €
Suma
6,160,223 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
534,483 €
Vyčerpané z projektu
2,212,868 €
Suma
5,663,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,000 €
Suma
5,657,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
579,101 €
Vyčerpané z projektu
2,473,649 €
Suma
5,650,596 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
407,967 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,509,224 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a o…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalit…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,489,095 €
Suma
4,813,152 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
576,876 €
Vyčerpané z projektu
2,637,064 €
Suma
4,763,398 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,058,836 €
Suma
4,747,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,486,844 €
Suma
4,461,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2020

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,503,672 €
Suma
4,339,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
636,925 €
Vyčerpané z projektu
1,529,729 €
Suma
3,926,658 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
373,535 €
Vyčerpané z projektu
716,070 €
Suma
3,852,762 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
157,391 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,781,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,582,328 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
567,941 €
Vyčerpané z projektu
1,412,270 €
Suma
3,350,532 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Register priestorových informácií - 2.fáza

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
193,199 €
Vyčerpané z projektu
2,513,384 €
Suma
2,578,912 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
101,880 €
Vyčerpané z projektu
358,105 €
Suma
2,555,674 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
256,320 €
Vyčerpané z projektu
335,974 €
Suma
2,400,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite RS (1…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,348,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
227,515 €
Vyčerpané z projektu
2,173,142 €
Suma
2,247,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstvo životnéh…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,998,083 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,975,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,475,535 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,139,940 €
Suma
1,331,402 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,235,202 €
Suma
1,235,202 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia S…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
926,305 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia eGOV služieb IS Register CITES

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
845,449 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
786,219 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
760,628 €
Suma
773,292 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
496,017 €
Suma
684,198 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia eGOV služieb IS Fluórované skleník…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
679,274 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
655,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OP KŽP prostredníctvom propagačných pr…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
579,033 €
Suma
628,317 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia Operačného programu Kvalita životného …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
574,040 €
Suma
535,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie OP KŽP

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
502,128 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite B2 (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,469 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov IS CITES

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
491,393 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
467,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite NM (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
427,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
423,118 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,458 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov IS Register fluórovaných skleník…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
407,516 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
397,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
347,577 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
399,380 €
Suma
345,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
320,218 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
214,080 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
189,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA 2

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečen…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,918 €
Suma
151,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,156 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,999 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,872 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,174 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,588 €
Suma
96,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,741 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie strategického dokumentu

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
844 €
Suma
6,080 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov Ko…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,740 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Suma
6,859,983 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálne…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
345,784 €
Vyčerpané z projektu
12,407,051 €
Suma
16,387,941 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,938,737 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
714,526 €
Vyčerpané z projektu
2,097,681 €
Suma
7,395,889 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,622,274 €
Suma
6,821,461 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,454,780 €
Suma
6,238,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
593,903 €
Vyčerpané z projektu
3,258,195 €
Suma
6,160,223 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
534,483 €
Vyčerpané z projektu
2,212,868 €
Suma
5,663,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,000 €
Suma
5,657,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
579,101 €
Vyčerpané z projektu
2,473,649 €
Suma
5,650,596 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
407,967 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,509,224 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a o…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalit…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,489,095 €
Suma
4,813,152 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
576,876 €
Vyčerpané z projektu
2,637,064 €
Suma
4,763,398 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,058,836 €
Suma
4,747,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2020

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,503,672 €
Suma
4,339,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
636,925 €
Vyčerpané z projektu
1,529,729 €
Suma
3,926,658 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
373,535 €
Vyčerpané z projektu
716,070 €
Suma
3,852,762 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
157,391 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,781,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,582,328 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
567,941 €
Vyčerpané z projektu
1,412,270 €
Suma
3,350,532 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
101,880 €
Vyčerpané z projektu
358,105 €
Suma
2,555,674 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
256,320 €
Vyčerpané z projektu
335,974 €
Suma
2,400,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite RS (1…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,348,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
227,515 €
Vyčerpané z projektu
2,173,142 €
Suma
2,247,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,975,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,475,535 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
786,219 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
496,017 €
Suma
684,198 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
655,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite B2 (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,469 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
467,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite NM (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
427,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,458 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
397,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO S…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Suma
333,918 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
320,218 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OP KŽP - MTZ a externé služby I.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
205,897 €
Suma
283,786 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
214,080 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečen…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,918 €
Suma
151,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,156 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,999 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,174 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnan…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,741 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
844 €
Suma
6,080 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.