Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP IV“ je zameraný na financovanie prenájmu nebytových priestorov a s ním súvisiacich prevádzkových nákladov pre zamestnancov RO a PJ v období od januára 2021 do decembra 2021. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.
Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 01/2021 do 12/2021, t.j. 12 mesiacov. Miesto realizácie je územie SR. Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifického cieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121).
Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením administratívnych priestorov a priestorov pre uchovávanie dokumentácie pre potreby zamestnancov RO a PJ.
MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP IV“.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
347,577 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽP
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽP
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
115,7273 (počet)
Cieľ
117,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250005017755

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 4/2021

Faktúra č. 000250005017755

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 4/2021

Faktúra č. 000250005017755

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 4/2021

Faktúra č. 000250005017755

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 4/2021

Faktúra č. 000250005017755

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250005017755

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2021

Pokladničný blok č. 8613

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2021

Pokladničný blok č. 8613

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Faktúra č. 000250002024745

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Faktúra č. 000250002024745

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002024745

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002024745

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2021

Pokladničný blok č. 000070

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2021

Pokladničný blok č. 000070

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Pokladničný blok č. 1364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Pokladničný blok č. 1364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Pokladničný blok č. 000054

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Pokladničný blok č. 000054

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2021

Pokladničný blok č. 1668

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2021

Pokladničný blok č. 1668

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Faktúra č. 000250004016085

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Faktúra č. 000250004016085

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004016085

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004016085

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Pokladničný blok č. 10581

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2021

Pokladničný blok č. 10581

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 6/2021

Faktúra č. 000250001031498

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 6/2021

Faktúra č. 000250001031498

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001031498

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 6/2021

Faktúra č. 000250001031498

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 6/2021

Faktúra č. 000250001031498

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001031498

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 7/2021

Faktúra č. 000250002038533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 7/2021

Faktúra č. 000250002038533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 7/2021

Faktúra č. 000250002038533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 7/2021

Faktúra č. 000250002038533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002038533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002038533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2021

Pokladničný blok č. 7623

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2021

Pokladničný blok č. 7623

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 7/2021

Faktúra č. 000250003044715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 7/2021

Faktúra č. 000250003044715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 7/2021

Faktúra č. 000250003044715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 7/2021

Faktúra č. 000250003044715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 8/2021

Faktúra č. 000250003048933

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003048933

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 8/2021

Faktúra č. 000250003048933

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 8/2021

Faktúra č. 000250003048933

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 8/2021

Faktúra č. 000250003048933

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003048933

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2021

Faktúra č. 000250005036141

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2021

Faktúra č. 000250005036141

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005036141

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005036141

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Faktúra č. 000250001052814

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Faktúra č. 000250001052814

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001052814

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001052814

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Faktúra č. 000250004034231

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Faktúra č. 000250004034231

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Pokladničný blok č. 001225

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Pokladničný blok č. 001225

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Pokladničný blok č. 16071

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2021

Pokladničný blok č. 16071

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2021

Faktúra č. 000250002058908

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2021

Faktúra č. 000250002058908

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002058908

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002058908

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2021

Pokladničný blok č. 7728

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2021

Pokladničný blok č. 7728

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 12/2021

Faktúra č. 000250003075608

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 12/2021

Faktúra č. 000250003075608

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003075608

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003075608

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2021

Faktúra č. 000250003069873

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2021

Faktúra č. 000250003069873

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2021

Faktúra č. 000250003069880

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2021

Faktúra č. 000250003069880

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 11/2021

Faktúra č. 000250003073513

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 11/2021

Faktúra č. 000250003073513

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 11/2021

Faktúra č. 000250003073513

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 11/2021

Faktúra č. 000250003073513

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2021

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2021

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

PHM 02/2021

PHM 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

PHM 02/2021

PHM 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

PHM 06/2021 - Slovakia

PHM 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

PHM 06/2021 - Slovakia

PHM 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

PHM 06/2021 - Hungary - mýto

PHM 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

PHM 06/2021 - Hungary - mýto

PHM 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

PHM 07/2021

PHM 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

PHM 07/2021

PHM 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

PHM 01/2021

PHM 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

PHM 01/2021

PHM 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

PHM 03/2021

PHM 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

PHM 03/2021

PHM 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

PHM 04/2021

PHM 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

PHM 04/2021

PHM 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

PHM 05/2021

PHM 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

PHM 05/2021

PHM 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
99 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO
45952671
Názov
Tesco Stores SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
MÔJ BAR, s. r. o.
IČO
46367624
Názov
TESCO STORES SR, a.s.
IČO
31321828
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.