Vyzvanie na technickú pomoc – MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
19.02.2016
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
34,937,987 €
Prijaté žiadosti
30
Suma schválených žiadostí
52,406,157 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 27

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017 - 2018

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,938,737 €
Suma
8,360,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a o…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18,066 €
Vyčerpané z projektu
3,610,305 €
Suma
5,004,861 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,058,836 €
Suma
4,747,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,486,844 €
Suma
4,461,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2020

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,503,672 €
Suma
4,339,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,139,940 €
Suma
1,331,402 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,235,202 €
Suma
1,235,202 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
760,628 €
Suma
773,292 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia Operačného programu Kvalita životného …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
574,040 €
Suma
535,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,458 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
399,380 €
Suma
345,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečen…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,918 €
Suma
151,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,000 €
Suma
5,657,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,582,328 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,475,535 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
786,219 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OP KŽP prostredníctvom propagačných pr…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
579,033 €
Suma
628,317 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie OP KŽP

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
502,128 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
423,118 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
347,577 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
214,080 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
189,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,999 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,872 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie strategického dokumentu

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.