Popis projektu

Projekt  je zameraný na financovanie miezd zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru, podieľajúcich sa na príprave, implementácii, riadení, monitorovaní a kontrole OP KŽP v roku 2021. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít RO MŽP SR. Plánovaný počet administratívnych kapacít prepočítaných na FTE financovaných v rámci projektu je 112,50, dĺžka realizácia projektu je 10 mesiacov. Cieľom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP. MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.10.2021
Celková suma
3,582,328 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových nákladov VRR
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Financovanie mzdových nákladov MRR
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
103,65 (FTE)
Cieľ
112,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
3047,48 (počet)
Cieľ
4127,9 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 637 006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 642030 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 642030 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 637027 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 637027 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625003 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625004 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 614 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 642015 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625007 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625005 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 623 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 621 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625004 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 627 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 627 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625003 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 637006 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625007 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 621 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625005 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 642015 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 637006 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 611 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 616 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 623 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 611 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612001 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612002 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 612002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 616 MRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 614 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625001 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy AK 625002 VRR

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky za obdobie 1/2021 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.