Popis projektu

Projekt "Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečenie pracovných stretnutí a rokovaní pre potreby implementácie OP KŽP" je zameraný na vzdelávanie, zabezpečenie služobných ciest a pracovných stretnutí, rokovaní pre potreby implementácie zamestnancov OP KŽP. Dĺžka realizácie projektu je 60 mesiacov. Cieľom projektu "Vzdelávacie aktivity, služobné cesty a zabezpečenie pracovných stretnutí a rokovaní pre potreby implementácie OP KŽP" je disponovať odborne kompetentnými AK pre efektívnu implementáciu OP prostredníctvom vzdelávacích aktivít a zabezpečenie výmeny informácií pomocou služobných ciest, pracovných rokovaní a stretnutí na dosiahnutie kvalitného vykonávania činnosti. MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.12.2019
Celková suma
151,904 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
84,918 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
07.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Cestovné náhrady VRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
21.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Mzdové výdavky VRR
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
04.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Vzdelávacie aktivity VRR
Typ
A. Vzdelávanie zame…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
25.11.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Materiálno technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
07.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Cestovné náhrady MRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
21.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Mzdové výdavky MRR
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
04.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Vzdelávacie aktivity MRR
Typ
A. Vzdelávanie zame…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
25.11.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
37,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
130,3261 (počet)
Cieľ
126,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
167,0 (počet)
Cieľ
171,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
350,5 (počet)
Cieľ
350,5 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2019- VRR

Faktúra č. 000250003067701

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2019- MRR

Faktúra č. 000250003067701

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2019- VRR

Pokladničný blok č. 000252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2019- MRR

Pokladničný blok č. 000252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2019- VRR

Faktúra č. 000250002059144

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2019- MRR

Faktúra č. 000250002059144

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2019- VRR

Pokladničný doklad č. 000008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2019- MRR

Pokladničný doklad č. 000008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2019- VRR

Pokladničný blok č. 1899

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2019- MRR

Pokladničný blok č. 1899

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2019- MRR

Faktúra č. 000250001046917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250001046917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2019- VRR

Faktúra č. 000250001046917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250001046917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250001038700

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2019- VRR

Faktúra č. 000250001038700

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
03.07.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2019- MRR

Faktúra č. 000250001038700

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
03.07.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250001038700

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2019- VRR

Pokladničný blok č. 6156

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2019- MRR

Pokladničný blok č. 6156

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2019- MRR

Faktúra č. 000250003042711

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250003042711

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2019- VRR

Faktúra č. 000250003042711

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250003042711

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Doprava- VRR

Pokladničný doklad č. *0020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Alu. misa- VRR

Pokladničný doklad č. *0020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- VRR

Pokladničný doklad č. *0020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- MRR

Pokladničný doklad č. *0020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Alu. misa- MRR

Pokladničný doklad č. *0020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Doprava- MRR

Pokladničný doklad č. *0020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2017- MRR

Pokladničný blok č. 80

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2017- VRR

Pokladničný blok č. 80

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2017- VRR

Pokladničný blok č. 42

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2017- MRR

Pokladničný blok č. 42

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2018- MRR

Pokladničný blok č. 42

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2018- VRR

Pokladničný blok č. 42

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2018- MRR

Pokladničný blok č. 45

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2018- VRR

Pokladničný blok č. 45

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2018- MRR

Pokladničný blok č. 46

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 09/2018- VRR

Pokladničný blok č. 46

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250003009650

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- MRR

Faktúra č. 000250003009650

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- VRR

Faktúra č. 000250003009650

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250003009650

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- MRR

Faktúra č. 000250003013095

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250003013095

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- VRR

Faktúra č. 000250003013095

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250003013095

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2019- MRR

Faktúra č. 000250002025927

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250002025927

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2019- VRR

Faktúra č. 000250002025927

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250002025927

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250002029446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2019- VRR

Faktúra č. 000250002029446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2019- MRR

Faktúra č. 000250002029446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250002029446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2019- VRR

Faktúra č. 000250001029082

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2019- MRR

Faktúra č. 000250001029082

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2019- VRR

Faktúra č. 000250002036330

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2019- MRR

Faktúra č. 000250002036330

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2019- VRR

Pokladničný doklad č. 000016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2019- MRR

Pokladničný doklad č. 000016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250001015459

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2019- VRR

Faktúra č. 000250001015459

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2019- MRR

Faktúra č. 000250001015459

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250001015459

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- VRR

Pokladničný blok č. 83

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2019- MRR

Pokladničný blok č. 83

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 01/2019- MRR

Faktúra č. 000250001004770

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 01/2019- VRR

Faktúra č. 000250001004770

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2018- MRR

Pokladničný doklad č. *0016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2018- VRR

Pokladničný doklad č. *0016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2018- MRR

Faktúra č. 000250008040753

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2018- VRR

Faktúra č. 000250008040753

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2018- MRR

Pokladničný blok č. 102

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2018- VRR

Pokladničný blok č. 102

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2018- MRR

Pokladničný blok č. 47

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2018- VRR

Pokladničný blok č. 47

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2018- MRR

Pokladničný blok č. 216

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2018- VRR

Pokladničný blok č. 216

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2018- MRR

Pokladničný blok č. 113

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2018- VRR

Pokladničný blok č. 113

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2018- MRR

Pokladničný blok č. 40

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2018- VRR

Pokladničný blok č. 40

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2018- MRR

Pokladničný blok č. 24

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2018- VRR

Pokladničný blok č. 24

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2018- MRR

Pokladničný blok č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2018- VRR

Pokladničný blok č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2018- MRR

Pokladničný blok č. 84

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2018- VRR

Pokladničný blok č. 84

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2018- MRR

Pokladničný blok č. 139

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 02/2018- VRR

Pokladničný blok č. 139

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2017- MRR

Pokladničný blok č. 83

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2017- VRR

Pokladničný blok č. 83

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2017- MRR

Pokladničný blok č. 191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2017- VRR

Pokladničný blok č. 191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 12/2017- MRR

Pokladničný blok č. 53

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 12/2017- VRR

Pokladničný blok č. 53

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2017- MRR

Pokladničný blok č. 74

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2017- VRR

Pokladničný blok č. 74

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2017- MRR

Pokladničný blok č. 95

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2017- VRR

Pokladničný blok č. 95

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2017- MRR

Pokladničný blok č. 28

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2017- VRR

Pokladničný blok č. 28

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2017- MRR

Pokladničný blok č. 149

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2017- VRR

Pokladničný blok č. 149

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2017- MRR

Pokladničný blok č. 134

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 06/2017- VRR

Pokladničný blok č. 134

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2017- MRR

Pokladničný blok č. 40

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 05/2017- VRR

Pokladničný blok č. 40

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2017- MRR

Pokladničný blok č. 90

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2017- VRR

Pokladničný blok č. 90

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 12/2016- MRR

Pokladničný blok č. 73

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 12/2016- VRR

Pokladničný blok č. 73

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 12/2016- MRR

Pokladničný blok č. 71

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 12/2016- VRR

Pokladničný blok č. 71

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2016- MRR

Pokladničný blok č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2016- VRR

Pokladničný blok č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2016- VRR

Pokladničný blok č. 53

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 11/2016- MRR

Pokladničný blok č. 53

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2016- VRR

Pokladničný blok č. 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2016- MRR

Pokladničný blok č. 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Nákup rep. materiálu 09/2016- VRR

Pokladničný blok č. 47

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.09.2016
Názov

Nákup rep. materiálu 09/2016- MRR

Pokladničný blok č. 47

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
12.09.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2016- VRR

Pokladničný blok č. 162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 08/2016- MRR

Pokladničný blok č. 162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2016- VRR

Pokladničný blok č. 25

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2016- MRR

Pokladničný blok č. 25

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2016- VRR

Pokladničný blok č. 35

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2016- MRR

Pokladničný blok č. 35

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2016- VRR

Pokladničný blok č. 145

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2016- MRR

Pokladničný blok č. 145

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2016- MRR

Pokladničný blok č. 31

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2016- VRR

Pokladničný blok č. 31

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2016- MRR

Pokladničný blok č. 8

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 04/2016- VRR

Pokladničný blok č. 8

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2016- MRR

Pokladničný blok č. 239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2016- VRR

Pokladničný blok č. 239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2016- MRR

Pokladničný blok č. 91

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

Nákup repr. materiálu 03/2016- VRR

Pokladničný blok č. 91

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

Pracovné zasadnutie zamestnancov- VRR

Faktúra č. 1190092

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Pracovné zasadnutie zamestnancov- MRR

Faktúra č. 1190092

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
10,968 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF118405

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF118405

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF118405

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF118405

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF118587

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF118587

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF118587

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF118587

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119126

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119126

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119126

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119126

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
698 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Paríž- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Paríž- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Berlín- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Berlín- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119217

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119217

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Berlín- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119217

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Berlín- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119217

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119221

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119221

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Berlín- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119221

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Berlín- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119221

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119238

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119238

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Pittsburgh- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119238

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Letenka Viedeň- Pittsburgh- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119238

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,115 €
Schválené na preplatenie
3,799 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119281

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119281

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119281

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119281

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119454

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119454

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Letenka Viedeň- Bukurešť- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119454

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Letenka Viedeň- Bukurešť- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119454

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119321

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Letenka Viedeň- Malta- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119321

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Letenka Viedeň- Malta- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119321

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119321

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Letenka Viedeň- Malta- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119579

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119579

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Letenka Viedeň- Malta- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119579

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119579

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF118240

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Letenka Viedeň- Rím- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF118240

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Letenka Viedeň- Rím- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF118240

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF118240

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119580

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Letenka Viedeň- Malta- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119580

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Letenka Viedeň- Malta- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119580

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119580

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Letenka Viedeň- Luxemburg- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Letenka Viedeň- Luxemburg- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
542 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119715

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119651

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Letenka Viedeň- Thessaloniki- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119651

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Letenka Viedeň- Thessaloniki- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119651

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119651

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Nákup odbornej literatúry- MRR

Faktúra č. 170113

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Nákup odbornej literatúry- VRR

Faktúra č. 170113

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. 181112266

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. 181112266

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Prepravka- MRR

Faktúra č. 000250002050023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2019- MRR

Faktúra č. 000250002050023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 07/2019- VRR

Faktúra č. 000250002050023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Prepravka- VRR

Faktúra č. 000250002050023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Letenka Viedeň- Ljubljana a späť- MRR

Faktúra č.1694010510

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Letenka Viedeň- Ljubljana a späť- VRR

Faktúra č.1694010510

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Letenka Viedeň- Amsterdam a späť- MRR

Faktúra č. 1694010399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

Letenka Viedeň- Amsterdam a späť- VRR

Faktúra č. 1694010399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

Letenka Viedeň- Brusel a späť- VRR

Faktúra č. 1594010816

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

Letenka Viedeň- Brusel a späť- MRR

Faktúra č. 1594010816

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

Letenka Viedeň- Berlín a späť- MRR

Faktúra č. 1594010908

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

Letenka Viedeň- Berlín a späť- VRR

Faktúra č. 1594010908

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

Letenka Viedeň- Brusel a späť- MRR

Faktúra č. 1694010174

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Letenka Viedeň- Brusel a späť- VRR

Faktúra č. 1694010174

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Letenka Viedeň- Brusel a späť- VRR

Faktúra č. 1694010918

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Letenka Viedeň- Brusel a späť- MRR

Faktúra č. 1694010918

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. 181112267

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. 181112267

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Počítačový kurz- MRR

Faktúra č. 112701900

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,006 €
Schválené na preplatenie
6,006 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Počítačový kurz- VRR

Faktúra č. 112701900

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2019- MRR

Pokladničný doklad č. *0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Nákup repr. materiálu 10/2019- VRR

Pokladničný doklad č. *0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Účastnícky poplatok za školenie- MRR

Faktúra č. 1624919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Účastnícky poplatok za školenie- VRR

Faktúra č. 1624919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Školenie- MRR

Faktúra č. 1925111047

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Školenie- VRR

Faktúra č. 1925111047

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Účasť na školení-MRR

Faktúra č. 1901001265

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Účasť na školení- VRR

Faktúra č. 1901001265

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Prístup k videokurzu- MRR

Faktúra č. 1615719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Prístup k videokurzu- VRR

Faktúra č. 1615719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 2019/0435

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 2019/0435

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
1,783 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 47190364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 47190364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 2019/0484

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
1,783 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 2019/0484

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. T/V/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. T/V/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
942 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. T/E/10/08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. T/E/10/08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. T/E/10/07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. T/E/10/07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Poplatok za seminár- MRR

Faktúra č. 47190402

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
1,249 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Poplatok za seminár- VRR

Faktúra č. 47190402

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 2015/3992

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.12.2015
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 2015/3992

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
09.12.2015
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári 186/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári 186/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 45160420

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
03.05.2016
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 45160420

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
03.05.2016
Názov

Catering- MRR

Faktúra č. 18.A.53364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2018
Názov

Catering- VRR

Faktúra č. 18.A.53364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2018
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 18.A.53364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 18.A.53364

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
2,162 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 1615218

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 1615218

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 2018439

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 2018439

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 2018541

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 2018541

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Potvrdenie o prijatí platby za vzdelávanie VS1005220119

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Potvrdenie o prijatí platby za vzdelávanie VS1005220119

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 1601219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
611 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 1601219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 1600219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 1600219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Odmena DOH 625004- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625003- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625001- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 621- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 637027- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
723 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 621- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
1,190 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625001- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625002- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
1,665 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625003- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625004- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625005- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625007- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625002- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 637027- MRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,895 €
Schválené na preplatenie
11,895 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625007- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Odmena DOH 625005- VRR

Sumarizačný hárok- mzdové výdavky 01-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- VRR

Faktúra č. VF119894

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Poplatok za vystavenie letenky- MRR

Faktúra č. VF119894

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- VRR

Faktúra č. VF119894

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň- MRR

Faktúra č. VF119894

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Nákup repre 12/2019- VRR

Faktúra č. 000250004018177

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Nákup repre 12/2019- MRR

Faktúra č. 000250004018177

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Nákup repre 12/2019- VRR

Pokladničný blok č. 000674

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nákup repre 12/2019- MRR

Pokladničný blok č. 000674

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nákup repre 11/2019- VRR

Pokladničný blok č. 6691

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Nákup repre 11/2019- MRR

Pokladničný blok č. 6691

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250001066892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250001066892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Nákup repre 11/2019- VRR

Faktúra č. 000250001066892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Nákup repre 11/2019- MRR

Faktúra č. 000250001066892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Nákup repre 10/2019- VRR

Faktúra č. 000250005037407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Nákup repre 10/2019- MRR

Faktúra č. 000250005037407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Prepravka PVC- VRR

Faktúra č. 000250005037407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Prepravka PVC- MRR

Faktúra č. 000250005037407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Účastnícky poplatok- VRR

Faktúra č. 2019/0436

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

Účastnícky poplatok- MRR

Faktúra č. 2019/0436

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

Účastnícky poplatok na školení- VRR

Faktúra č. 2019487

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Účastnícky poplatok na školení- MRR

Faktúra č. 2019487

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

ZSC v období 2015-2019- VRR

Sumarizačný hárok- ZSC v období 2015-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

ZSC v období 2015-2019- MRR

Sumarizačný hárok- ZSC v období 2015-2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

TSC 2015- MRR

Sumarizačný hárok- 2015 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2015
Názov

TSC 2015- VRR

Sumarizačný hárok- 2015 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2015
Názov

TSC 2016- MRR

Sumarizačný hárok- 2016 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

TSC 2016- VRR

Sumarizačný hárok- 2016 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

TSC 2017- MRR

Sumarizačný hárok- 2017 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

TSC 2017- VRR

Sumarizačný hárok- 2017 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

TSC 2018- MRR

Sumarizačný hárok- 2018 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

TSC 2018- VRR

Sumarizačný hárok- 2018 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

TSC 2019- MRR

Sumarizačný hárok- 2019 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

TSC 2019- VRR

Sumarizačný hárok- 2019 TSC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
858 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie uchádzač…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Národný ústav celoživotného vzdelávania
IČO
00699438
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
GOPAS, a.s.
IČO
35881674
Názov
OTIDEA s.r.o.
IČO
47139200
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
Ing. Štefan Demovič - Demovič a syn
IČO
11652241
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
Creatio eu, s.r.o.
IČO
50242032
Názov
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
IČO
48282413
Názov
MAGIC TRAVEL s.r.o.
IČO
35801786
Názov
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO
45952671
Názov
Tesco Stores SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
MÔJ BAR, s. r. o.
IČO
46367624
Názov
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
IČO
35790164
Názov
Ľubomír Šúth - LITERA
IČO
30442389
Názov
EKON - perfekt s.r.o.
IČO
31394434
Názov
TESCO STORES SR, a.s.
IČO
31321828
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.