Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP I. je zameraný na financovanie zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre zamestnancov RO a PJ v odbobí od januára 2016 do júna 2017. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok. Plánovaný počet administratívnych kapacít, pre ktoré budú vytovrené vhodné pracovné podmienky a budú vybavené materiálno-technickým vybavením z TP, je stanovený na 95. Plánovaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 18 mesiacov. Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory, vrátane zabezpečenia administratívnych priestorov a priestorov pre uchovávanie dokumentácie pre potreby zamestnancov RO a PJ.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.08.2017
Celková suma
646,749 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie a prevád…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.08.2017
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Nájom, služby súvisiace s nájmom a vyba…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.08.2017
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Materiálno-technické vybavenie a prevád…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.08.2017
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Nájom, služby súvisiace s nájmom a vyba…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.08.2017
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
101,135 (počet)
Cieľ
95,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600098/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600098/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

634002 Servis, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)

Faktúra č. 2016001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
3,384 €
Realizácia
01.02.2016
Názov

634002 Servis, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)

Faktúra č. 2016001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
01.02.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2330334358

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2330334358

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601101407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601101407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160191

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600288

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600288

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600288

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600288

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590657865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590657865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600207

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600207

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600226/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600226/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590647055

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590647055

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2326055772

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
1,435 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2326055772

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600364/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600364/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2334647033

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
1,456 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2334647033

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600227/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600227/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590630312

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590630312

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160125

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160125

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600262

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600262

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Faktúra č. 20160326

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,939 €
Schválené na preplatenie
2,939 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Faktúra č. 20160326

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600097/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600097/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600255

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600255

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600255

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600255

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590636327

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590636327

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160074

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160074

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590652091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590652091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590641877

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590641877

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2321758376

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2321758376

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 3651503414

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,865 €
Schválené na preplatenie
9,288 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 3651503414

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600365/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600365/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160269

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160269

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601103579

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601103579

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600740/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600740/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600642/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600642/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600441

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600441

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,908 €
Schválené na preplatenie
4,908 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600441

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600441

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160392

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160392

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590701640

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590701640

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600848/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600848/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600675

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600675

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600521

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
04.07.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600521

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
04.07.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590672962

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590672962

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2343309812

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
1,293 €
Realizácia
04.07.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2343309812

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
04.07.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160471

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160471

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600847/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600847/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600695

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600695

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600695

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
3,239 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600695

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600641/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600641/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600555/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600555/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600462

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,178 €
Schválené na preplatenie
3,178 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600462

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600464

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600464

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590667117

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590667117

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2338967883

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
1,442 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2338967883

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601104154

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
1,483 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601104154

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600554/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600554/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600562/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600562/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600741/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600741/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
27.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
27.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
27.06.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,328 €
Schválené na preplatenie
4,328 €
Realizácia
27.06.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590678389

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590678389

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160329

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
27.06.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160329

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
27.06.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590690153

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590690153

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600882/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600882/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600585

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600585

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600585

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,347 €
Schválené na preplatenie
3,347 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600585

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600985/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622600985/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160536

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160536

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590712960

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590712960

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601105/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601105/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600767

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600767

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600984/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622600984/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

637004 Všeobecné služby

Faktúra č. 1600574

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

637004 Všeobecné služby

Faktúra č. 1600574

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2356349532

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
1,386 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2356349532

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601107932

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
1,589 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601107932

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,245 €
Schválené na preplatenie
3,245 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2360726460

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2360726460

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600835

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600835

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601106285

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601106285

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601104/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601104/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601235/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601235/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590736104

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590736104

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590741737

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590741737

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2352002541

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
1,384 €
Realizácia
02.09.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2352002541

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.09.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160602

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160602

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160690

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160690

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590730042

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590730042

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2365102423

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
1,317 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2365102423

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41601023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41601023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601107388

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601107388

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600936

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41600936

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590724504

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590724504

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160767

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160767

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601236/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601236/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2347661939

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2347661939

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600990

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41600990

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600990

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41600990

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160847

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12160847

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41601095

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41601095

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590747757

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590747757

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2369477828

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
1,299 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2369477828

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41601065

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41601065

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41601065

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41601065

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601416/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601416/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2373861313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2373861313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601110721

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601110721

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700092/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700092/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601110844

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1601110844

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601415/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601415/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601320/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
14.01.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622601320/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
14.01.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590759583

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590759583

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700041

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700041

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601302/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622601302/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700167

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
2,524 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700167

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700188/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700188/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700165

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700165

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700165

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700165

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700187/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700187/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170089

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170089

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41601237

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41601237

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41601237

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41601237

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701101091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701101091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700119/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700119/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2378258774

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2378258774

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700118/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700118/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č.O12170163

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č.O12170163

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590782347

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590782347

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2382656300

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2382656300

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
1,253 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700279

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700279

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701102180

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701102180

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700273/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700273/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170243

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170243

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 3651603597

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,177 €
Schválené na preplatenie
37,132 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 3651603597

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
2,257 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č.622700272/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č.622700272/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590794796

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590794796

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700345

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700345

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700345

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700345

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701103207

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701103207

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700397

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700397

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700430/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700430/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č.4590810780

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č.4590810780

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700574

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700574

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701104384

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701104384

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700385/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700385/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701103969

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701103969

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170410

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170410

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700476/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700476/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700384/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700384/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č.41700505

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č.41700505

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2391472407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
1,341 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2391472407

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1704100239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1704100239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700440

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,643 €
Schválené na preplatenie
2,643 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700440

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700536

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700536

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700536

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700536

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590823359

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590823359

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,715 €
Schválené na preplatenie
4,715 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701103209

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701103209

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700477/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700477/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170485

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170485

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590829363

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590829363

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1704100284

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1704100284

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1704100309

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1704100309

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170585

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170585

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700707/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700707/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700698

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 41700698

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590848618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590848618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590848618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700637

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700637

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 41700637

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
14,555 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 41700637

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,722 €
Schválené na preplatenie
3,722 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700577/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Faktúra č. 622700577/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590835710

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590835710

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700578/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700578/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701105041

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

633006 Všeobecný materiál

Faktúra č. 1701105041

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170337

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. O12170337

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2387067341

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2387067341

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2395824635

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
1,323 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2395824635

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2400174892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,347 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2400174892

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700706/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí

Faktúra č. 622700706/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2404594469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Faktúra č. 2404594469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,361 €
Realizácia
30.08.2017
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Fibra print s.r.o.
IČO
35960078
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Lindák Rastislav - NILTEX
IČO
34242228
Názov
MAGNUS COMPANY, s.r.o.
IČO
47190426
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
Indigo Infra Slovakia, s.r.o.
IČO
35844256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.