Orange Slovensko, a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO
35697270
DIČ
2020310578
IČ DPH
SK2020310578
Vznik subjektu
3. september 1996 0:00
Zisk
72,897,000 € (-1%)
Tržby
545,044,000 € (0%)
Projekty
0
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Zuzana Nemečková, Vladislav Kupka, Federico Colom Artola
Osoby v ORSR
Ing. Zuzana Nemečková, Mgr. Vladislav Kupka, Federico Colom Artola, Eve Bourdeau
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,792 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
30,189,557 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,981,770 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,556 €
Vyčerpané z projektu
4,587,274 €
Suma
8,392,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,390,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie materiálno-technického vybavenia, od…

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
15,869 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie materiálno - technického vybavenia, …

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,121 €
Vyčerpané z projektu
950,989 €
Suma
1,283,019 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie výdavkov na materiálno-technické vyb…

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
268,500 €
Suma
333,151 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Gymnaziálne štúdiá gramotností na Gymnáziu-Gimná…

Gymnázium - Gimnázium, Horešs…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,071 €
Suma
298,496 €
Vlastné zdroje
14,925 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.