Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP II." je zameraný na financovanie zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre zamestnancov RO a PJ v odbobí od septembra 2017 do decembra 2018. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok. Plánovaný počet administratívnych kapacít, pre ktoré budú vytovrené vhodné pracovné podmienky a budú vybavené materiálno-technickým vybavením z TP, je stanovený na 95 - výpočet zdôvodnený v časti 7.2.

Plánovaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 16 mesiacov. Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory, vrátane zabezpečenia administratívnych priestorov a priestorov pre uchovávanie dokumentácie pre potreby zamestnancov RO a PJ. MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu "Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP II".

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.12.2018
Celková suma
668,179 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Nezrovnalosti
75 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nájom, služby súvisiace s nájmom a vyba…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Materiálno-technické vybavenie a prevád…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Nájom, služby súvisiace s nájmom a vyba…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Materiálno-technické vybavenie a prevád…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
95,6508 (počet)
Cieľ
95,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
160,0 (počet)
Cieľ
160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájom 11/17

Faktúra č. 41701089

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nájom 11/17

Faktúra č. 41701089

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Energie 11/17

Faktúra č. 41701089

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Energie 11/17

Faktúra č. 41701089

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Energie 8/17

Faktúra č. 41700852

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Nájom 8/17

Faktúra č. 41700852

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Energie 8/17

Faktúra č. 41700852

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
3,882 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Nájom 8/17

Faktúra č. 41700852

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Nájom 10/17

Faktúra č. 41701005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Energie 10/17

Faktúra č. 41701005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Energie 10/17

Faktúra č. 41701005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Nájom 10/17

Faktúra č. 41701005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Energie 12/17

Faktúra č. 41701256

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Energie 12/17

Faktúra č. 41701256

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Nájom 12/17

Faktúra č. 41701256

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Nájom 12/17

Faktúra č. 41701256

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Ťarchopis energie 4Q/2017

Faktúra č. 41800164

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Ťarchopis energie 4Q/2017

Faktúra č. 41800164

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Energie 7/17

Faktúra č. 41700751

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Nájom 7/17

Faktúra č. 41700751

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Nájom 7/17

Faktúra č. 41700751

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Energie 7/17

Faktúra č. 41700751

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,767 €
Schválené na preplatenie
3,767 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Energie 9/17

Faktúra č. 41700917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Energie 9/17

Faktúra č. 41700917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,109 €
Schválené na preplatenie
4,109 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom 9/17

Faktúra č. 41700917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom 9/17

Faktúra č. 41700917

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Energie 7/18

Faktúra č. 41800689

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Energie 7/18

Faktúra č. 41800689

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,062 €
Schválené na preplatenie
4,062 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Nájom 7/18

Faktúra č. 41800689

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Nájom 7/18

Faktúra č. 41800689

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Nájom 5/18

Faktúra č. 41800479

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nájom 5/18

Faktúra č. 41800479

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Energie 5/18

Faktúra č. 41800479

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
4,044 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Energie 5/18

Faktúra č. 41800479

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nájom 9/18

Faktúra č. 41800845

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Energie 9/18

Faktúra č. 41800845

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,102 €
Schválené na preplatenie
4,102 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Energie 9/18

Faktúra č. 41800845

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Nájom 9/18

Faktúra č. 41800845

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Nájom 8/18

Faktúra č. 41800785

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Nájom 8/18

Faktúra č. 41800785

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Energie 8/18

Faktúra č. 41800785

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,287 €
Schválené na preplatenie
4,287 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Energie 8/18

Faktúra č. 41800785

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Nájom 6/18

Faktúra č. 41800581

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Energie 6/18

Faktúra č. 41800581

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,025 €
Schválené na preplatenie
4,025 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Energie 6/18

Faktúra č. 41800581

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Nájom 6/18

Faktúra č. 41800581

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Ťarchopis 1-3/18

Faktúra č. 41800461

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Ťarchopis 1-3/18

Faktúra č. 41800461

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,911 €
Schválené na preplatenie
2,911 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Nájom 1/18

Faktúra č. 41800212

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Energie 1/18

Faktúra č. 41800212

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Energie 1/18

Faktúra č. 41800212

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Nájom 1/18

Faktúra č. 41800212

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Nájom 2/18

Faktúra č. 41800239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

Nájom 2/18

Faktúra č. 41800239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

Energie 2/18

Faktúra č. 41800239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

Energie 2/18

Faktúra č. 41800239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

Energie 3/18

Faktúra č. 41800332

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Energie 3/18

Faktúra č. 41800332

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Nájom 3/18

Faktúra č. 41800332

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Nájom 3/18

Faktúra č. 41800332

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Nájom 4/18

Faktúra č. 41800399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Energie 4/18

Faktúra č. 41800399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Energie 4/18

Faktúra č. 41800399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
4,292 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Nájom 4/18

Faktúra č. 41800399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Nájom 10/17

Faktúra č. 622700962/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Nájom 10/17

Faktúra č. 622700962/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Tonery_EKS

FA_10180462

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Simply supplies a.s.
Žiadaná suma
9,427 €
Schválené na preplatenie
9,427 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Tonery_EKS

FA_10180462

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Simply supplies a.s.
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Faktúra č. 12172210

Faktúra č. 12172210

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
2,593 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Faktúra č. 12172210

Faktúra č. 12172210

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,662 €
Schválené na preplatenie
42,662 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Tonery

Faktúra č. 3651703260

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,116 €
Schválené na preplatenie
47,062 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Tonery

Faktúra č. 3651703260

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,864 €
Schválené na preplatenie
2,861 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Nájom 9/18

Faktúra č. 622800843/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Nájom 9/18

Faktúra č. 622800843/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Nájom 8/18

Faktúra č. 622800754/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Nájom 8/18

Faktúra č. 622800754/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Nájom 07/18

Faktúra č. 622800693/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Nájom 07/18

Faktúra č. 622800693/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Nájom 6/18

Faktúra č. 622800611/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

Nájom 6/18

Faktúra č. 622800611/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

Nájom 5/18

Faktúra č. 622800493/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Nájom 5/18

Faktúra č. 622800493/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Nájom 4/18

Faktúra č. 622800412/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Nájom 4/18

Faktúra č. 622800412/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Nájom 3/18

Faktúra č. 622800312/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Nájom 3/18

Faktúra č. 622800312/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Nájom 2/18

Faktúra č. 622800233/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
26.03.2018
Názov

Nájom 2/18

Faktúra č. 622800233/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
26.03.2018
Názov

Nájom 1/18

Faktúra č. 622800093/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Nájom 1/18

Faktúra č. 622800093/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Nájom 12/17

Faktúra č. 622701077/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Nájom 12/17

Faktúra č. 622701077/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Nájom 11/17

Faktúra č. 622701028/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Nájom 11/17

Faktúra č. 622701028/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Nájom 9/17

Faktúra č. 622700904/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Nájom 9/17

Faktúra č. 622700904/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Allianz - Energie 5/2018

Allianz - Energie 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2018
Názov

Allianz - Energie 5/2018

Allianz - Energie 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2018
Názov

Allianz - Energie 5/2018

Allianz - Energie 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

Allianz - Energie 5/2018

Allianz - Energie 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

Telefónne poplatky 5/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2018
Názov

Telefónne poplatky 5/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Allianz - Energie 1/2018

Allianz - Energie 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Allianz - Energie 1/2018

Allianz - Energie 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Allianz - Energie 1/2018

Allianz - Energie 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Allianz - Energie 1/2018

Allianz - Energie 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Allianz - Energie 6/2018

Allianz - Energie 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2018
Názov

Allianz - Energie 6/2018

Allianz - Energie 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2018
Názov

Allianz - Energie 6/2018

Allianz - Energie 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

Allianz - Energie 6/2018

Allianz - Energie 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

Allianz - Energie 7/2018

Allianz - Energie 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2018
Názov

Allianz - Energie 7/2018

Allianz - Energie 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2018
Názov

Allianz - Energie 7/2018

Allianz - Energie 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Allianz - Energie 7/2018

Allianz - Energie 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Allianz - Energie 9/2018

Allianz - Energie 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2018
Názov

Allianz - Energie 9/2018

Allianz - Energie 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2018
Názov

Allianz - Energie 9/2018

Allianz - Energie 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Allianz - Energie 9/2018

Allianz - Energie 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Allianz - Energie 10/2018

Allianz - Energie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Energie 10/2018

Allianz - Energie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Energie 10/2018

Allianz - Energie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Energie 10/2018

Allianz - Energie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Energie 11/2018

Allianz - Energie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Allianz - Energie 11/2018

Allianz - Energie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Allianz - Energie 11/2018

Allianz - Energie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Allianz - Energie 11/2018

Allianz - Energie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Telefónne poplatky 6/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

Telefónne poplatky 6/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Allianz - Energie 12/2018

Allianz - Energie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Energie 12/2018

Allianz - Energie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Energie 12/2018

Allianz - Energie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Energie 12/2018

Allianz - Energie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Nájom 10/2018

Allianz - Nájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Nájom 10/2018

Allianz - Nájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Nájom 10/2018

Allianz - Nájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Allianz - Nájom 10/2018

Allianz - Nájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Allianz - Energie 8/2017

Allianz - Energie 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Energie 8/2017

Allianz - Energie 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Energie 8/2017

Allianz - Energie 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Energie 8/2017

Allianz - Energie 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Energie 10/2017

Allianz - Energie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2017
Názov

Allianz - Energie 10/2017

Allianz - Energie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2017
Názov

Allianz - Energie 10/2017

Allianz - Energie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Allianz - Energie 10/2017

Allianz - Energie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Allianz - Energie 4/2018

Allianz - Energie 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2018
Názov

Allianz - Energie 4/2018

Allianz - Energie 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2018
Názov

Allianz - Energie 4/2018

Allianz - Energie 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Allianz - Energie 4/2018

Allianz - Energie 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Allianz - Energie 3/2018

Allianz - Energie 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2018
Názov

Allianz - Energie 3/2018

Allianz - Energie 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2018
Názov

Allianz - Energie 3/2018

Allianz - Energie 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Allianz - Energie 3/2018

Allianz - Energie 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Telefónne poplatky 2/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Telefónne poplatky 2/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Telefónne poplatky 3/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2018
Názov

Telefónne poplatky 3/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Telefónne poplatky 8-12/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Telefónne poplatky 8-12/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8-12/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8-12/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Allianz - Energie 11/2017

Allianz - Energie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2017
Názov

Allianz - Energie 11/2017

Allianz - Energie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2017
Názov

Allianz - Energie 11/2017

Allianz - Energie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Allianz - Energie 11/2017

Allianz - Energie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Allianz - Ťarchopis 4-6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Allianz - Energie 8/2018

Allianz - Energie 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2018
Názov

Allianz - Energie 8/2018

Allianz - Energie 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2018
Názov

Allianz - Energie 8/2018

Allianz - Energie 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Allianz - Energie 8/2018

Allianz - Energie 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Allianz - Ťarchopis 7-9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Telefónne poplatky 09/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2018
Názov

Telefónne poplatky 09/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 09/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 09/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Telefónne poplatky 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2018
Názov

Telefónne poplatky 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Allianz - Nájom 11/2018

Allianz - Nájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Allianz - Nájom 11/2018

Allianz - Nájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

Allianz - Nájom 11/2018

Allianz - Nájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Allianz - Nájom 11/2018

Allianz - Nájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Telefónne poplatky 8/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2018
Názov

Telefónne poplatky 8/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Telefónne poplatky 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Telefónne poplatky 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Allianz - Nájom 12/2018

Allianz - Nájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Nájom 12/2018

Allianz - Nájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Nájom 12/2018

Allianz - Nájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Nájom 12/2018

Allianz - Nájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 8/2017

Allianz - Nájom NP 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Nájom NP 8/2017

Allianz - Nájom NP 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Nájom NP 8/2017

Allianz - Nájom NP 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Nájom NP 8/2017

Allianz - Nájom NP 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Allianz - Energie 9/2017

Allianz - Energie 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2017
Názov

Allianz - Energie 9/2017

Allianz - Energie 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2017
Názov

Allianz - Energie 9/2017

Allianz - Energie 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Allianz - Energie 9/2017

Allianz - Energie 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Allianz - Energie 2/2018

Allianz - Energie 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2018
Názov

Allianz - Energie 2/2018

Allianz - Energie 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2018
Názov

Allianz - Energie 2/2018

Allianz - Energie 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Allianz - Energie 2/2018

Allianz - Energie 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Allianz - Energie 1Q/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 1Q/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2018
Názov

Allianz - Energie 1Q/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 1Q/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2018
Názov

Allianz - Energie 1Q/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 1Q/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Allianz - Energie 1Q/2018

Allianz - Energie Ťarchopis 1Q/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2018
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2018
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Allianz - Energie Ťarchopis 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Telefónne poplatky 4/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Telefónne poplatky 4/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Telefónne poplatky 1/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Telefónne poplatky 1/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Allianz - Energie 12/2017

Allianz - Energie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2018
Názov

Allianz - Energie 12/2017

Allianz - Energie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2018
Názov

Allianz - Energie 12/2017

Allianz - Energie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Allianz - Energie 12/2017

Allianz - Energie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 10/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Telefónne poplatky 7/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2018
Názov

Telefónne poplatky 7/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2018

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Energie 12/2018

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Telefónne poplatky 10-12/2018

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Telefónne poplatky 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Telefónne poplatky 10-12/2018

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Telefónne poplatky 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

Telefónne poplatky 7/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2017
Názov

Telefónne poplatky 7/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2017
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2017

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Kancelárske potreby 08/2017 II.

Kancelárske potreby 08/2017 II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Kancelárske potreby 08/2017 II.

Kancelárske potreby 08/2017 II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Kancelárske potreby 08/2017

Kancelárske potreby 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Kancelárske potreby 08/2017

Kancelárske potreby 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Kancelárske potreby 09/2017 II.

Kancelárske potreby 09/2017 II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Kancelárske potreby 09/2017 II.

Kancelárske potreby 09/2017 II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
1,335 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

TEMPEST a.s. - Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
1,763 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

TEMPEST a.s. - Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,002 €
Schválené na preplatenie
29,002 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018

Kancelárske potreby 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018

Kancelárske potreby 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 IV.

Kancelárske potreby 07/2018 IV.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 IV.

Kancelárske potreby 07/2018 IV.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Kopírovací papier 09/2017

Kopírovací papier 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Kopírovací papier 09/2017

Kopírovací papier 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Nevyhradené parkovanie 9/2017

Nevyhradené parkovanie 9/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Nevyhradené parkovanie 9/2017

Nevyhradené parkovanie 9/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Kopírovací papier 11/2017

Kopírovací papier 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Kopírovací papier 11/2017

Kopírovací papier 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Kancelárske potreby 08/2018

Kancelárske potreby 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

Kancelárske potreby 08/2018

Kancelárske potreby 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 II.

Kancelárske potreby 07/2018 II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 II.

Kancelárske potreby 07/2018 II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Predplatné - Hospodárske noviny

Predplatné - Hospodárske noviny

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Predplatné - Hospodárske noviny

Predplatné - Hospodárske noviny

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Nevyhradené parkovanie 8/2017

Nevyhradené parkovanie 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Nevyhradené parkovanie 8/2017

Nevyhradené parkovanie 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Kopírovací papier 08/2017 III.

Kopírovací papier 08/2017 III.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

Kopírovací papier 08/2017 III.

Kopírovací papier 08/2017 III.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 V.

Kancelárske potreby 07/2018 V.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 V.

Kancelárske potreby 07/2018 V.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 III.

Kancelárske potreby 07/2018 III.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Kancelárske potreby 07/2018 III.

Kancelárske potreby 07/2018 III.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Predplatné - TREND

Predplatné - TREND

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Predplatné - TREND

Predplatné - TREND

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Predplatné - SME

Predplatné - SME

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Predplatné - SME

Predplatné - SME

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Predplatné - PRAVDA

Predplatné - PRAVDA

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Predplatné - PRAVDA

Predplatné - PRAVDA

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

PHM 8/2017

PHM 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

PHM 8/2017

PHM 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

PHM 9/2017

PHM 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

PHM 9/2017

PHM 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

PHM 10/2017

PHM 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

PHM 10/2017

PHM 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 10/2017

Orange - Telefónne poplatky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 10/2017

Orange - Telefónne poplatky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

PHM 10/2017

PHM 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

PHM 10/2017

PHM 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

PHM 5/2018

PHM 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

PHM 5/2018

PHM 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

PHM 6/2018

PHM 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

PHM 6/2018

PHM 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

PHM 7/2018

PHM 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

PHM 7/2018

PHM 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Nájom a služby 10-12/2018

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Nájom a služby 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Nájom a služby 10-12/2018

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis Nájom a služby 10-12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

PHM 11/2018

PHM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

PHM 11/2018

PHM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

PHM 10/2018

PHM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

PHM 10/2018

PHM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

PHM 9/2018

PHM 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

PHM 9/2018

PHM 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

PHM 8/2018

PHM 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

PHM 8/2018

PHM 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

PHM 4/2018

PHM 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

PHM 4/2018

PHM 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

PHM 3/2018

PHM 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

PHM 3/2018

PHM 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

PHM 2/2018

PHM 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.04.2018
Názov

PHM 2/2018

PHM 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
14.04.2018
Názov

PHM 1/2018

PHM 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

PHM 1/2018

PHM 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

PHM 11/2017

PHM 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

PHM 11/2017

PHM 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

PHM 11/2017

PHM 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

PHM 11/2017

PHM 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 09/2017

Orange - Telefónne poplatky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 09/2017

Orange - Telefónne poplatky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
1,354 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 12/2017

Orange - Telefónne poplatky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
1,443 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 12/2017

Orange - Telefónne poplatky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 11/2017

Orange - Telefónne poplatky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 11/2017

Orange - Telefónne poplatky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Orange - Telefónne poplatky 01/2018

Orange - Telefónne poplatky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 01/2018

Orange - Telefónne poplatky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
1,431 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 02/2018

Orange - Telefónne poplatky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
1,551 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 02/2018

Orange - Telefónne poplatky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 04/2018

Orange - Telefónne poplatky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 04/2018

Orange - Telefónne poplatky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
1,190 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 03/2018

Orange - Telefónne poplatky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
1,424 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 03/2018

Orange - Telefónne poplatky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 05/2018

Orange - Telefónne poplatky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
1,355 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 05/2018

Orange - Telefónne poplatky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 08/2018

Orange - Telefónne poplatky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 08/2018

Orange - Telefónne poplatky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 10/2018

Orange - Telefónne poplatky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 10/2018

Orange - Telefónne poplatky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 09/2018

Orange - Telefónne poplatky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
1,177 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 09/2018

Orange - Telefónne poplatky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 07/2018

Orange - Telefónne poplatky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 07/2018

Orange - Telefónne poplatky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 06/2018

Orange - Telefónne poplatky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 06/2018

Orange - Telefónne poplatky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 12/2018

Orange - Telefónne poplatky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
1,207 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 12/2018

Orange - Telefónne poplatky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 11/2018

Orange - Telefónne poplatky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
1,130 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Orange - Telefónne poplatky 11/2018

Orange - Telefónne poplatky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
03.12.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
75 €
Vrátená suma
75 €
Suma na vymáhanie
75 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Simply supplies a.s.
IČO
36283355
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Slovenská pošta a.s.
IČO
36631124
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
Indigo Infra Slovakia, s.r.o.
IČO
35844256
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.