Slovenská pošta a.s.

Banská Bystrica

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,868 €
Vyčerpané z projektu
44,698,886 €
Suma
45,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národný projekt NPC v regiónoch

Slovak Business Agency

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,494 €
Vyčerpané z projektu
11,269,846 €
Suma
39,126,426 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvali…

Štátny inštitút odborného vzd…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
112,080 €
Vyčerpané z projektu
21,899,342 €
Suma
31,711,258 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na oc…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,466,177 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,326,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,417 €
Vyčerpané z projektu
5,042,788 €
Suma
15,353,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dos…

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Financovanie materiálno-technického vybavenia, od…

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
15,869 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projekto…

Správa Národného parku Muráns…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,308,271 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie materiálno - technického vybavenia, …

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,121 €
Vyčerpané z projektu
950,989 €
Suma
1,283,019 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium Jána Adama Raymana

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,771 €
Vyčerpané z projektu
85,098 €
Suma
298,592 €
Vlastné zdroje
14,930 €
Projekt

Vzdelávanie v kreatívnych postupoch

ERUDA, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,594 €
Suma
210,032 €
Vlastné zdroje
10,502 €
Projekt

Rozvoj kompetencií v oblasti účtovníctva

Akadémia verejnej správy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,577 €
Suma
206,326 €
Vlastné zdroje
10,316 €
Projekt

Škola pre život

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,000 €
Suma
201,956 €
Vlastné zdroje
10,098 €
Projekt

Komplexné právne služby pre znevýhodnené skupiny …

JUDr. Anna Kubovičová, advoká…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,572 €
Suma
199,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OP KŽP - MTZ a publicita III.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,784 €
Vyčerpané z projektu
129,649 €
Suma
138,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Gymnázista IT odborník

Premonštrátske gymnázium

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,197 €
Suma
135,760 €
Vlastné zdroje
6,788 €
Projekt

Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu.

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,000 €
Suma
95,439 €
Vlastné zdroje
4,772 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v ro…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,610 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

"Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad …

Mesto Žiar nad Hronom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,637 €
Vlastné zdroje
1,532 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.