Popis projektu

Cieľom projektu "OP KŽP - MTZ a publicita III." je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia čestne vyhlasuje, že ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre projekt s názvom „OP KŽP - MTZ a publicita III.“ si nebude uplatňovať právo na odpočítanie dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nebude si nárokovať vrátenie DPH.

Dĺžka realizácie projektu je od 07/2018 do 04/2020, t.j. 22 mesiacov. Miesto realizácie projektu je celé územie SR. V rámci projektu aktivity spadajú do špecifického cieľa:5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu a  5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov.

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.05.2020
Celková suma
138,195 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
129,649 €
Nezrovnalosti
1,784 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačno-komunikačné aktivity VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
16.11.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
12.09.2019
Názov
Informačno-komunikačné aktivity MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
16.11.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
12.09.2019
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP VRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
14.05.2020
Názov
Materiálno - technické zabezpečenie OP …
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
23.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.12.2019
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP MRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
14.05.2020
Názov
Materiálno - technické zabezpečenie OP …
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
23.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
107,47 (počet)
Cieľ
103,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Policové regále VRR

FA č. 140062019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
2,054 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Policové regále MRR

FA č. 140062019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,796 €
Schválené na preplatenie
33,796 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Tonery VRR

FA č. 3651803032

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Tonery MRR

FA č. 3651803032

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,259 €
Schválené na preplatenie
6,259 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Tonery VRR

FA č. 3651900389

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Tonery MRR

FA č. 3651900389

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,606 €
Schválené na preplatenie
6,606 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Tonery VRR

FA č. 3651900414

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Tonery MRR

FA č. 3651900414

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,316 €
Schválené na preplatenie
4,316 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Komponenty regálov MRR

FA č. 104073

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,130 €
Schválené na preplatenie
3,130 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Komponenty regálov VRR

FA č. 104073

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Kávovar pre SF EÚ MRR

FA č. 720803854

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Kávovar pre SF EÚ VRR

FA č. 720803854

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Kancelárske stoličky 12 ks MRR

FA č. FV1900235

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Kancelárske stoličky 12 ks VRR

FA č. FV1900235

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Kancelárske potreby MRR

FA č.190902065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,765 €
Schválené na preplatenie
1,765 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Kancelárske potreby VRR

FA č.190902065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Kancelárske potreby MRR

FA č.190905748

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
3,043 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Kancelárske potreby VRR

FA č.190905748

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Servis klimatizácie VRR

FA č. 2019083

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Servis klimatizácie MRR

FA č. 2019083

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Dokovacia stanica VRR

FA č. 201900595

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Dokovacia stanica MRR

FA č. 201900595

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Kancelárska stolička VRR

FA č. S392405828

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Kancelárska stolička MRR

FA č. S392405828

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Sťahovací kontajner MRR

FA č. FDR4519000004

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Sťahovací kontajner VRR

FA č. FDR4519000004

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Dochádzkový terminál VRR

FA č. OF18-0574

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Dochádzkový terminál MRR

FA č. OF18-0574

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Darčekové vrecká na propagačné účely VRR

FA č. 24073

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Darčekové vrecká na propagačné účely MRR

FA č. 24073

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Kancelárske stoličky 10 ks MRR

FA č. FV1800541

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
1,291 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Kancelárske stoličky 10 ks VRR

FA č. FV1800541

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Páková orezávačka VRR

FA č. 01613/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Páková orezávačka MRR

FA č. 01613/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Predlžovacie káble VRR

FA č. 180100561

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Predlžovacie káble MRR

FA č. 180100561

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Branding eko vrecúšok VRR

FA č. 2018/080

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Branding eko vrecúšok MRR

FA č. 2018/080

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Archívny úložný box VRR

FA č. 00236/2019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Archívny úložný box MRR

FA č. 00236/2019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Aktualizácia mediálnych plánov MRR

FA č. 620190001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,357 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Aktualizácia mediálnych plánov VRR

FA č. 620190001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Textilné koberce VRR

Pokladničný blok -ND19311036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Textilné koberce MRR

Pokladničný blok -ND19311036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Kávovar pre sekretariát VRR

FA č. 2011876312

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Kávovar pre sekretariát MRR

FA č. 2011876312

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Výrobník sódy VRR

Blok - 3601918143

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Výrobník sódy MRR

Blok - 3601918143

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Vodné filtre do kávovarov VRR

FA č. 804628

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Vodné filtre do kávovarov MRR

FA č. 804628

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Odvápňovacie prostriedky do kávovarov VRR

FA č. 804445

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Odvápňovacie prostriedky do kávovarov MRR

FA č. 804445

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Papierové štítky VRR

FA č. 2227340

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Papierové štítky MRR

FA č. 2227340

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Diaľkové ovládač VRR

Pokladničný blok - 00018/01490

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

Diaľkové ovládač MRR

Pokladničný blok - 00018/01490

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

Spotrebný materiál VRR

FA č. 31800988

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Spotrebný materiál MRR

FA č. 31800988

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

09/2018 TSC MRR

FA č. 4591037718

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

09/2018 TSC VRR

FA č. 4591037718

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

10/2018 TSC VRR

FA č. 4591052393

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

10/2018 TSC MRR

FA č. 4591052393

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

11/2018 TSC VRR

FA č. 4591065988

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

11/2018 TSC MRR

FA č. 4591065988

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

07/2018 TSC VRR

FA č. 4591010782

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

07/2018 TSC MRR

FA č. 4591010782

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

08/2018 TSC VRR

FA č. 4591024097

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

08/2018 TSC MRR

FA č. 4591024097

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

12/2018 TSC MRR

FA č. 4591079230

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

12/2018 TSC VRR

FA č. 4591079230

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Licencia cenkros VRR

FA č. 111911690

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Licencia cenkros MRR

FA č. 111911690

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
1,678 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Eko vrecúška VRR

FA č. 30634

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Eko vrecúška MRR

FA č. 30634

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
3,059 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Zberná jazda 01/2019 VRR

FA č. 9001195051

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zberná jazda 01/2019 MRR

FA č. 9001195051

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zberná jazda 02/2019 VRR

FA č. 9001203274

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Zberná jazda 02/2019 MRR

FA č. 9001203274

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Zberná jazda 03/2019 VRR

FA č. 9001210109

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Zberná jazda 03/2019 MRR

FA č. 9001210109

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Dodaj zásielok 02/2019 VRR

FA č. 9001199023

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Poštovné 02/2019 VRR

FA č. 9001199023

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Poštovné 02/2019 MRR

FA č. 9001199023

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
1,052 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Dodaj zásielok 02/2019 MRR

FA č. 9001199023

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Dodaj zásielok 04/2019 MRR

FA č. 9001216109

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Poštovné 04/2019 MRR

FA č. 9001216109

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Poštovné 04/2019 VRR

FA č. 9001216109

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Dodaj zásielok 04/2019 VRR

FA č. 9001216109

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Poštovné 07/2019 MRR

FA č. 9001243984

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Poštovné 07/2019 VRR

FA č. 9001243984

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Zberná jazda 05/2019 VRR

FA č. 9001228850

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Zberná jazda 05/2019 MRR

FA č. 9001228850

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Dodaj zásielok 01/2019 VRR

FA č. 9001191554

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Poštovné 01/2019 VRR

FA č. 9001191554

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Poštovné 01/2019 MRR

FA č. 9001191554

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Dodaj zásielok 01/2019 MRR

FA č. 9001191554

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Poštovné 03/2019 VRR

FA č. 9001208037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Dodaj zásielok 03/2019 MRR

FA č. 9001208037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Poštovné 03/2019 MRR

FA č. 9001208037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
968 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Dodaj zásielok 03/2019 VRR

FA č. 9001208037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Zberná jazda 04/2019 VRR

FA č. 9001219784

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Zberná jazda 04/2019 MRR

FA č. 9001219784

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Poštovné 05/2019 VRR

FA č. 9001227793

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Poštovné 05/2019 MRR

FA č. 9001227793

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Zberná jazda 06/2019 VRR

FA č. 9001237576

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Zberná jazda 06/2019 MRR

FA č. 9001237576

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Zberná jazda 07/2019 VRR

FA č. 9001245660

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Zberná jazda 07/2019 MRR

FA č. 9001245660

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Poštovné 06/2019 VRR

FA č. 9001234438

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poštovné 06/2019 MRR

FA č. 9001234438

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Pohonné hmoty 01/2019 MRR

FA č. 4591093496

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Pohonné hmoty 01/2019 VRR

FA č. 4591093496

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Pohonné hmoty 04/2019 VRR

FA č. 4591138802

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Pohonné hmoty 04/2019 MRR

FA č. 4591138802

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
1,003 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Pohonné hmoty 05/2019 MRR

FA č. 4591153607

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Pohonné hmoty 05/2019 VRR

FA č. 4591153607

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Pohonné hmoty 06/2019 MRR

FA č. 4591167825

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Pohonné hmoty 06/2019 VRR

FA č. 4591167825

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Pohonné hmoty 03/2019 VRR

FA č. 4591120644

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Pohonné hmoty 03/2019 MRR

FA č. 4591120644

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
1,257 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Pohonné hmoty 02/2019 VRR

FA č. 4591107017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Pohonné hmoty 02/2019 MRR

FA č. 4591107017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Kreatívna produkcia spotov VRR

FA č. 19312

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
983 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Kreatívna produkcia spotov MRR

FA č. 19312

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,177 €
Schválené na preplatenie
16,177 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Snehové reťaze VRR

Pokladničný blok 3/2144

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Snehové reťaze MRR

Pokladničný blok 3/2144

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Poštovné 08/2019 VRR

FA č. 9001251270

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Poštovné 08/2019 MRR

FA č. 9001251270

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Poštovné 09/2019 VRR

FA č. 9001259762

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Poštovné 09/2019 MRR

FA č. 9001259762

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Telefónne účty 01/2019 VRR

FA č. 41900224

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Telefónne účty 01/2019 MRR

FA č. 41900224

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Telefónne účty 02/2019 VRR

FA č. 41900322

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Telefónne účty 02/2019 MRR

FA č. 41900322

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Telefónne účty 04/2019 VRR

FA č. 41900480

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Telefónne účty 04/2019 MRR

FA č. 41900480

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Telefónne účty 05/2019 VRR

FA č. 41900553

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Telefónne účty 05/2019 MRR

FA č. 41900553

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Telefónne účty 06/2019 VRR

FA č. 41900651

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Telefónne účty 06/2019 MRR

FA č. 41900651

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Telefónne účty 07/2019 VRR

FA č. 41900740

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Telefónne účty 07/2019 MRR

FA č. 41900740

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Telefónne účty 03/2019 VRR

FA č. 41900411

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Telefónne účty 03/2019 MRR

FA č. 41900411

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Telefónne účty 08/2019 VRR

FA č. 41900815

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Telefónne účty 08/2019 MRR

FA č. 41900815

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Repre 03/2019 VRR

FA č. 000250005011067

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Repre 03/2019 MRR

FA č. 000250005011067

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Repre 04/2019 3 VRR

Pokladničný blok 53

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Repre 04/2019 3 MRR

Pokladničný blok 53

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Repre 9/2019 VRR

Pokladničný blok 3925

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Repre 9/2019 MRR

Pokladničný blok 3925

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Repre 9/2019 2 VRR

Pokladničný blok 17/474

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Repre 9/2019 2 MRR

Pokladničný blok 17/474

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Repre 05/2019 3 MRR

Pokladničný blok 133

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Repre 05/2019 3 VRR

Pokladničný blok 133

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Repre 05/2019 2 VRR

FA č. 000250003037514

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Repre 05/2019 2 MRR

FA č. 000250003037514

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Repre 06/2019 4 VRR

Pokladničný blok 4007

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Repre 06/2019 4 MRR

Pokladničný blok 4007

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Zberná jazda 08/2019 VRR

FA č 9001253009

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Zberná jazda 08/2019 MRR

FA č 9001253009

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Zberná jazda 09/2019 VRR

FA č. 9001262555

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Zberná jazda 09/2019 MRR

FA č. 9001262555

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Repre 04/2019 VRR

Pokladničný blok 242

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Repre 04/2019 MRR

Pokladničný blok 242

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Repre 04/2019 VRR 2

FA č. 6190486

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Repre 04/2019 MRR 2

FA č. 6190486

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Repre 08/2019 VRR

Pokladničný blok 4395

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Repre 08/2019 MRR

Pokladničný blok 4395

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Repre 01/2019 VRR

FA č. 000250003006181

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Repre 01/2019 MRR

FA č. 000250003006181

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Repre 01/2019 2 VRR

Pokladničný doklad 000011

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Repre 01/2019 2 MRR

Pokladničný doklad 000011

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Repre 01/2019 3 VRR

Pokladničný blok 41

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Repre 01/2019 3 MRR

Pokladničný blok 41

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Repre 01/2019 4 VRR

Pokladničný blok 12

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Repre 01/2019 4 MRR

Pokladničný blok 12

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Repre 06/2019 3 VRR

Pokladničný blok 59

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Repre 06/2019 3 MRR

Pokladničný blok 59

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Poštovné služby 10/2019 VRR

FA č. 9001267699

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Poštovné služby 10/2019 MRR

FA č. 9001267699

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Poštovné služby 11/2019 MRR

FA č. 9001277955

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Poštovné služby 11/2019 VRR

FA č. 9001277955

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Telefónne účty 09/2019 VRR

FA č. 41900915

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Telefónne účty 09/2019 MRR

FA č. 41900915

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Telefónne účty 10/2019 VRR

FA č. 41900991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Telefónne účty 10/2019 MRR

FA č. 41900991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Telefónne účty 11/2019 VRR

FA č. 41901079

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Telefónne účty 11/2019 MRR

FA č. 41901079

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Zberná jazda 10/2019 VRR

FA č. 9001270911

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Zberná jazda 10/2019 MRR

FA č. 9001270911

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Zberná jazda 11/2019 VRR

FA č. 9001279244

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Zberná jazda 11/2019 MRR

FA č. 9001279244

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Zberná jazda 12/2019 VRR

FA č. 9001286967

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

Zberná jazda 12/2019 MRR

FA č. 9001286967

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

Repre 10/2019 VRR

Pokladničný blok 5210

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Repre 10/2019 MRR

Pokladničný blok 5210

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Repre 11/2019 VRR

Pokladničný blok 9787

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Repre 11/2019 MRR

Pokladničný blok 9787

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Repre 12/2019 VRR

Pokladničný blok 3957

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Repre 12/2019 MRR

Pokladničný blok 3957

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Pohonné hmoty 07/2019 MRR

FA č. 4591182876

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Pohonné hmoty 07/2019 VRR

FA č. 4591182876

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Pohonné hmoty 08/2019 MRR

FA č. 4591197208

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Pohonné hmoty 08/2019 VRR

FA č. 4591197208

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Pohonné hmoty 09/2019 MRR

FA č. 4591211570

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Pohonné hmoty 09/2019 VRR

FA č. 4591211570

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Pohonné hmoty 10/2019 MRR

FA č. 4591226379

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

Pohonné hmoty 10/2019 VRR

FA č. 4591226379

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

Pohonné hmoty 11/2019 MRR

FA č. 4591240718

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Pohonné hmoty 11/2019 VRR

FA č. 4591240718

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Pohonné hmoty 12/2019 MRR

FA č. 4591255175

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Pohonné hmoty 12/2019 VRR

FA č. 4591255175

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
1,784 €
Vrátená suma
1,139 €
Suma na vymáhanie
1,139 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
RM Gastro - JAZ s.r.o.
IČO
34153004
Názov
ZenithOptimedia, s.r.o.
IČO
36820946
Názov
FAST PLUS, spol. s r.o.
IČO
35712783
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
ELEKTROSPED, a. s.
IČO
35765038
Názov
lemiMAX s.r.o.
IČO
45549711
Názov
Gigaprint.sk, s.r.o.
IČO
50370294
Názov
Slovenská agentúra životného prostredia
IČO
00626031
Názov
Slovenská pošta a.s.
IČO
36631124
Názov
MLSC s.r.o.
IČO
31377564
Názov
NULL s.r.o.
IČO
35859971
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.