Financovanie materiálno-technického vybavenia, odborných služieb a publicity VA v rámci implementácie OPVaI na rok 2016

Výskumná agentúra

Popis projektu

Projekt Financovanie materiálno-technického vybavenia, odborných služieb a publicity VA v rámci implementácie OPVaI na rok 2016 je projektom technickej pomoci VA v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie OP Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov VA participujúcich na implementácie OPVaI, na kvalitné priebežné vzdelávanie a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia a monitorovania OP VaI vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-
2013

Viac
Subjekt
Výskumná agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2016
Celková suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Nezrovnalosti
15,869 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 7 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 5 - Informovanie a publicita v…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 8 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 4 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 2 - Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 6 - Informovanie a publicita v…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2017
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
20.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
66,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka elektrickej energie 2/2016

Dodávka elektrickej energie 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 2/2016

Dodávka elektrickej energie 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
1,675 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 4/2016

Dodávka elektrickej energie 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,817 €
Schválené na preplatenie
1,817 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 4/2016

Dodávka elektrickej energie 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

Dodávka tepla 7/2016

Dodávka tepla 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
1,396 €
Realizácia
19.08.2016
Názov

Dodávka tepla 7/2016

Dodávka tepla 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
19.08.2016
Názov

Strážna služba 5/2016

Strážna služba 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Strážna služba 5/2016

Strážna služba 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Pošta 6/2016

Pošta 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Pošta 6/2016

Pošta 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Upratovacie služby za január 2016

Upratovacie služby za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
916 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Upratovacie služby za január 2016

Upratovacie služby za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Upratovacie služby za máj 2016

Upratovacie služby za máj 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Upratovacie služby za máj 2016

Upratovacie služby za máj 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Upratovacie služby za august 2016

Upratovacie služby za august 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Upratovacie služby za august 2016

Upratovacie služby za august 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Upratovacie služby za apríl 2016

Upratovacie služby za apríl 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Upratovacie služby za apríl 2016

Upratovacie služby za apríl 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Dodávka tepla 4/2016

Dodávka tepla 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
2,715 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

Dodávka tepla 4/2016

Dodávka tepla 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 6/2016

Dodávka elektrickej energie 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
2,752 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 6/2016

Dodávka elektrickej energie 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

Strážna služba 3/2016

Strážna služba 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Strážna služba 3/2016

Strážna služba 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
858 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Strážna služba 7/2016

Strážna služba 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Strážna služba 7/2016

Strážna služba 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Pošta 2/2016

Pošta 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Pošta 2/2016

Pošta 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Pošta 3/2016

Pošta 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Pošta 3/2016

Pošta 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Pošta 7/2016

Pošta 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Pošta 7/2016

Pošta 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Upratovacie služby za február 2016

Upratovacie služby za február 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Upratovacie služby za február 2016

Upratovacie služby za február 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Upratovacie služby za júl 2016

Upratovacie služby za júl 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Upratovacie služby za júl 2016

Upratovacie služby za júl 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Upratovacie služby za marec 2016

Upratovacie služby za marec 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Upratovacie služby za marec 2016

Upratovacie služby za marec 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Dodávka tepla 1/2016

Dodávka tepla 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,553 €
Schválené na preplatenie
4,553 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Dodávka tepla 1/2016

Dodávka tepla 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Dodávka tepla 3/2016

Dodávka tepla 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,384 €
Schválené na preplatenie
4,384 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Dodávka tepla 3/2016

Dodávka tepla 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 5/2016

Dodávka elektrickej energie 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 5/2016

Dodávka elektrickej energie 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
1,984 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Dodávka tepla 8/2016

Dodávka tepla 8/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Dodávka tepla 8/2016

Dodávka tepla 8/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Strážna služba 6/2016

Strážna služba 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Strážna služba 6/2016

Strážna služba 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Pošta 4/2016

Pošta 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Pošta 4/2016

Pošta 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Pošta 8/2016

Pošta 8/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

Pošta 8/2016

Pošta 8/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 1/2016

Dodávka elektrickej energie 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 1/2016

Dodávka elektrickej energie 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 3/2016

Dodávka elektrickej energie 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
1,604 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 3/2016

Dodávka elektrickej energie 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Dodávka tepla 6/2016

Dodávka tepla 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Dodávka tepla 6/2016

Dodávka tepla 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
1,371 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Pošta 1/2016

Pošta 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Pošta 1/2016

Pošta 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Upratovacie služby za jún 2016

Upratovacie služby za jún 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Upratovacie služby za jún 2016

Upratovacie služby za jún 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Dodávka tepla 2/2016

Dodávka tepla 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

Dodávka tepla 2/2016

Dodávka tepla 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,213 €
Schválené na preplatenie
4,213 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

Dodávka tepla 5/2016

Dodávka tepla 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
1,066 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Dodávka tepla 5/2016

Dodávka tepla 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 7/2016

Dodávka elektrickej energie 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,907 €
Schválené na preplatenie
2,907 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 7/2016

Dodávka elektrickej energie 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

Strážna služba 4/2016

Strážna služba 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
1,078 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Strážna služba 4/2016

Strážna služba 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Pošta 5/2016

Pošta 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Pošta 5/2016

Pošta 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

Server HDD

Server HDD

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Server HDD

Server HDD

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Právna analýza

Právna analýza

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

Právna analýza

Právna analýza

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
2,589 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Servis multifunkčných zariadení

Servis multifunkčných zariadení

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

Servis multifunkčných zariadení

Servis multifunkčných zariadení

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

Dodávka tepla 9/2016

Dodávka tepla 9/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

Dodávka tepla 9/2016

Dodávka tepla 9/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

Nájomné apríl-september 2016

Nájomné apríl-september 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,221 €
Schválené na preplatenie
229,221 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Nájomné apríl-september 2016

Nájomné apríl-september 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,931 €
Schválené na preplatenie
13,931 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
1,741 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
1,707 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

Preklad zo slovenského jazyka do anglického jazyka

Preklad zo slovenského jazyka do anglického jazyka

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Preklad zo slovenského jazyka do anglického jazyka

Preklad zo slovenského jazyka do anglického jazyka

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
637 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2016
Názov

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2016
Názov

Prenájom kávovaru 1/16

Prenájom kávovaru 1/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2016
Názov

Prenájom kávovaru 1/16

Prenájom kávovaru 1/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2016
Názov

Prenájom kávovaru 5/16

Prenájom kávovaru 5/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

Prenájom kávovaru 5/16

Prenájom kávovaru 5/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

Nájomné január-marec 2016

Nájomné január-marec 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,130 €
Schválené na preplatenie
68,130 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Nájomné január-marec 2016

Nájomné január-marec 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
4,138 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,814 €
Schválené na preplatenie
2,814 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
2,793 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,062 €
Schválené na preplatenie
3,062 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

PZP motorových vozidiel

PZP motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

PZP motorových vozidiel

PZP motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Pracovná zdravotná služba Hedak

Pracovná zdravotná služba Hedak

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Pracovná zdravotná služba Hedak

Pracovná zdravotná služba Hedak

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Tlačiareň multifunčná ČB

Tlačiareň multifunčná ČB

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2016
Názov

Tlačiareň multifunčná ČB

Tlačiareň multifunčná ČB

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2016
Názov

Úradný preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka

Úradný preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

Úradný preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka

Úradný preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,169 €
Schválené na preplatenie
2,169 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Prenájom kávovaru 2/16

Prenájom kávovaru 2/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2016
Názov

Prenájom kávovaru 2/16

Prenájom kávovaru 2/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2016
Názov

Prenájom kávovaru 6/16

Prenájom kávovaru 6/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov

Prenájom kávovaru 6/16

Prenájom kávovaru 6/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2016
Názov

Prenájom kávovaru 4/16

Prenájom kávovaru 4/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2016
Názov

Prenájom kávovaru 4/16

Prenájom kávovaru 4/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2016
Názov

Prenájom kávovaru 7/16

Prenájom kávovaru 7/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2016
Názov

Prenájom kávovaru 7/16

Prenájom kávovaru 7/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2016
Názov

Prenájom kávovaru 8/16

Prenájom kávovaru 8/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Prenájom kávovaru 8/16

Prenájom kávovaru 8/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Prenájom kávovaru 3/16

Prenájom kávovaru 3/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Prenájom kávovaru 3/16

Prenájom kávovaru 3/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 3/2016

Orange telefónne poplatky 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 3/2016

Orange telefónne poplatky 3/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 1/2016

Orange telefónne poplatky 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 1/2016

Orange telefónne poplatky 1/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 2/2016

Orange telefónne poplatky 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 2/2016

Orange telefónne poplatky 2/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Prenájom kávovaru 9/16

Prenájom kávovaru 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

Prenájom kávovaru 9/16

Prenájom kávovaru 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 4/2016

Orange telefónne poplatky 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 4/2016

Orange telefónne poplatky 4/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 5/2016

Orange telefónne poplatky 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 5/2016

Orange telefónne poplatky 5/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 6/2016

Orange telefónne poplatky 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

Orange telefónne poplatky 6/2016

Orange telefónne poplatky 6/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

Orange telefónne poplaty 7/2016

Orange telefónne poplaty 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Orange telefónne poplaty 7/2016

Orange telefónne poplaty 7/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Prenájom kopírok 5/16

Prenájom kopírok 5/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 5/16

Prenájom kopírok 5/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 6/16

Prenájom kopírok 6/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 6/16

Prenájom kopírok 6/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 7/16

Prenájom kopírok 7/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 7/16

Prenájom kopírok 7/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 8/16

Prenájom kopírok 8/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírok 8/16

Prenájom kopírok 8/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

Kancelárske stoličky

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,104 €
Schválené na preplatenie
5,104 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Kancelárske stoličky

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Prenájom kávovaru 10/2016

Prenájom kávovaru 10/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Prenájom kávovaru 10/2016

Prenájom kávovaru 10/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Poštové služby 9/16

Poštové služby 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Poštové služby 9/16

Poštové služby 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Poštové služby 10/16

Poštové služby 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Poštové služby 10/16

Poštové služby 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Telefónne poplatky Orange 9/16

Telefónne poplatky Orange 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

Telefónne poplatky Orange 9/16

Telefónne poplatky Orange 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

Upratovacie služby 9/16

Upratovacie služby 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Upratovacie služby 9/16

Upratovacie služby 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Telefónne poplatky Orange 10/16

Telefónne poplatky Orange 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Telefónne poplatky Orange 10/16

Telefónne poplatky Orange 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
1,918 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Prenájom kopírky 10/16

Prenájom kopírky 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Prenájom kopírky 10/16

Prenájom kopírky 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 10/16

Dodávka elektrickej energie 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
2,954 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 10/16

Dodávka elektrickej energie 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Úradný preklad z AJ do SJ

Úradný peklad z AJ do SJ

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Úradný preklad z AJ do SJ

Úradný peklad z AJ do SJ

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Úradný preklad z AJ do SJ

Úradný preklad z AJ do SJ

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,535 €
Schválené na preplatenie
2,535 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Úradný preklad z AJ do SJ

Úradný preklad z AJ do SJ

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

Zahraniční experti

Zahraniční experti

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Zahraniční experti

Zahraniční experti

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
31,392 €
Schválené na preplatenie
31,392 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
1,471 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,653 €
Schválené na preplatenie
5,653 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Prenájom multifunkčných zariadení

Prenájom multifunkčných zariadení

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

Prenájom multifunkčných zariadení

Prenájom multifunkčných zariadení

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Prenájom bezpeč. nádoby

Prenájom bezpeč. nádoby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2016
Názov

Prenájom bezpeč. nádoby

Prenájom bezpeč. nádoby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2016
Názov

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

Služby technika BTS a PO I. polrok 2016

Služby technika BTS a PO I. polrok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2016
Názov

Služby technika BTS a PO I. polrok 2016

Služby technika BTS a PO I. polrok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2016
Názov

Publikácia PAM r. 2017

Publikácia PAM r. 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Publikácia PAM r. 2017

Publikácia PAM r. 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Lampa do projektora

Lampa do projektora

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Lampa do projektora

Lampa do projektora

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 11/16

Dodávka elektrickej energie 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,608 €
Schválené na preplatenie
2,608 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 11/16

Dodávka elektrickej energie 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Školenie 10.10.2016

Školenie 10.10.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

Školenie 10.10.2016

Školenie 10.10.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

školenie 25.04.2016

Školenie 25.04.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

školenie 25.04.2016

Školenie 25.04.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Školenie Valachovičová

Školenie Valachovičová

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

Školenie Valachovičová

Školenie Valachovičová

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

Zahraniční experti za rok 2016

Zahraniční experti za rok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Zahraniční experti za rok 2016

Zahraniční experti za rok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,373 €
Schválené na preplatenie
5,373 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Webhosting

Webhosting

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Webhosting

Webhosting

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Nájomné za október - december 2016

Nájomné za október - december 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,112 €
Schválené na preplatenie
7,112 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Nájomné za október - december 2016

Nájomné za október - december 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,972 €
Schválené na preplatenie
116,972 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Vizitky

Vizitky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Vizitky

Vizitky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2016
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2016
Názov

Upratovacie služby 11/16

Upratovacie služby 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
1,164 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Upratovacie služby 11/16

Upratovacie služby 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Prenájom kopírky 11/16

Prenájom kopírky 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Prenájom kopírky 11/16

Prenájom kopírky 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Školenie 15.03.2016

Školenie 15.03.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Školenie 15.03.2016

Školenie 15.03.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Školenie 25.11.2016

Školenie 25.11.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

Školenie 25.11.2016

Školenie 25.11.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

Webhosting

Webhosting

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Webhosting

Webhosting

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Pečiatka TRODAT

Pečiatka TRODAT

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Pečiatka TRODAT

Pečiatka TRODAT

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Autolekárničky

Autolekárničky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Autolekárničky

Autolekárničky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Vizitky

Vizitky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Vizitky

Vizitky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

Orange telefónné poplatky 8/2016

Orange telefónné poplatky 8/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
1,051 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

Orange telefónné poplatky 8/2016

Orange telefónné poplatky 8/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

Dodávka tepla 10/16

Dodávka tepla 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
5,392 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

Dodávka tepla 10/16

Dodávka tepla 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,639 €
Schválené na preplatenie
27,937 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
1,698 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Školenie 08.12.2016

Školenie 08.12.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Školenie 08.12.2016

Školenie 08.12.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Školenie 08.03.2016

Školenie 08.03.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Školenie 08.03.2016

Školenie 08.03.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Školenie 12.10.2016

Školenie 12.10.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Školenie 12.10.2016

Školenie 12.10.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Školenie 20.09.2016

Školenie 20.09.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.09.2016
Názov

Školenie 20.09.2016

Školenie 20.09.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.09.2016
Názov

Školenie 29.04.2016

Školenie 29.04.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

Školenie 29.04.2016

Školenie 29.04.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Leták VA OPVaI

Leták VA OPVaI

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
EXPA PRINT, s.r.o.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Leták VA OPVaI

Leták VA OPVaI

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
EXPA PRINT, s.r.o.
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Vizitky

Vizitky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Vizitky

Vizitky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2016
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2016
Názov

Orange telefónné poplatky 11/2016

Orange telefónné poplatky 11/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Orange telefónné poplatky 11/2016

Orange telefónné poplatky 11/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Dodávka tepla 11/16

Dodávka tepla 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,233 €
Schválené na preplatenie
6,233 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Dodávka tepla 11/16

Dodávka tepla 11/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Prenájom kopírky 9/16

Prenájom kopírky 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Prenájom kopírky 9/16

Prenájom kopírky 9/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Školenie 08.04.2016

Školenie 08.04.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Školenie 08.04.2016

Školenie 08.04.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Školenie 15.03.2016

Školenie 15.03.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
ESIF s.r.o.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Školenie 15.03.2016

Školenie 15.03.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
ESIF s.r.o.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Webhosting

Webhosting

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

Webhosting

Webhosting

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

Upratovacie služby 10/16

Upratovacie služby 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
1,173 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Upratovacie služby 10/16

Upratovacie služby 10/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
805 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Prenájom kávovaru 12/16

Prenájom kávovaru 12/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Prenájom kávovaru 12/16

Prenájom kávovaru 12/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Služby technika BTS a PO II. polrok 2016

Služby technika BTS a PO II. polrok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Služby technika BTS a PO II. polrok 2016

Služby technika BTS a PO II. polrok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Publikácia PMPP r. 2017

Publikácia PMPP r. 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Publikácia PMPP r. 2017

Publikácia PMPP r. 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Predplatné FS 2017

Predplatné FS 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Predplatné FS 2017

Predplatné FS 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 8/16

Dodávka elektrickej energie 8/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
2,812 €
Realizácia
08.10.2016
Názov

Dodávka elektrickej energie 8/16

Dodávka elektrickej energie 8/16

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
08.10.2016
Názov

Hygienický materiál

Hygienický materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Hygienický materiál

Hygienický materiál

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Prenájom kávovaru 11/2016

Prenájom kávovaru 11/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Prenájom kávovaru 11/2016

Prenájom kávovaru 11/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Školenie 22.01.2016

Školenie 22.01.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
20.01.2016
Názov

Školenie 22.01.2016

Školenie 22.01.2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
20.01.2016
Názov

Prenájom kopírok 12/2016

Prenájom kopírok 12/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
18.01.2017
Názov

Prenájom kopírok 12/2016

Prenájom kopírok 12/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
18.01.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

PHM za január 2016

PHM za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

PHM za január 2016

PHM za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
21.01.2016
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
21.01.2016
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,061 €
Schválené na preplatenie
3,061 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Doplatok FS r. 2016

Doplatok FS r. 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
26.01.2017
Názov

Doplatok FS r. 2016

Doplatok FS r. 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
26.01.2017
Názov

Diaľničné známky na rok 2016

Diaľničné známky na rok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
20.01.2016
Názov

Diaľničné známky na rok 2016

Diaľničné známky na rok 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
20.01.2016
Názov

PHM za január 2016

PHM za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

PHM za január 2016

PHM za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

Pošta 11/2016

Pošta 11/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Pošta 11/2016

Pošta 11/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Dodávka tepla 12/2016

Dodávka tepla 12/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,314 €
Schválené na preplatenie
7,314 €
Realizácia
19.01.2017
Názov

Dodávka tepla 12/2016

Dodávka tepla 12/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
19.01.2017
Názov

Pošta 12/2016

Pošta 12/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

Pošta 12/2016

Pošta 12/2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
23.01.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

PHM za január 2016

PHM za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

PHM za január 2016

PHM za január 2016

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
29.01.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
1,428 €
Vrátená suma
1,428 €
Suma na vymáhanie
1,428 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
1,990 €
Vrátená suma
1,990 €
Suma na vymáhanie
1,990 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Ostatné
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
2,673 €
Vrátená suma
2,673 €
Suma na vymáhanie
2,673 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
7,960 €
Vrátená suma
7,960 €
Suma na vymáhanie
7,960 €
Typ
Ostatné Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
1,818 €
Vrátená suma
1,818 €
Suma na vymáhanie
1,818 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO
35919001
Názov
Výskumná agentúra
IČO
31819494
Názov
Národný ústav celoživotného vzdelávania
IČO
00699438
Názov
ESIF s.r.o.
IČO
50018833
Názov
EXPA PRINT, s.r.o.
IČO
36577715
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
Preklady Expres, s.r.o.
IČO
47761202
Názov
Valter Mészáros - OFFICE Centrum
IČO
43088961
Názov
CINEMA + spol. s r.o.
IČO
31586457
Názov
OFFICE STAR s.r.o., V. Horváthová
IČO
46323546
Názov
Lamitec, spol. s r. o.
IČO
35710691
Názov
HEDAK, a. s.
IČO
35769971
Názov
Jarroslav Kačmár - HasPO
IČO
34896465
Názov
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier
IČO
33768897
Názov
dalitranslations s.r.o.
IČO
50132547
Názov
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO
00585441
Názov
Mgr. Juraj Švec
IČO
30851483
Názov
NIKO KÁVA, s.r.o.
IČO
36316237
Názov
RICOH Slovakia s.r.o.
IČO
31331785
Názov
Bratislavská teplárenská a.s.
IČO
35823542
Názov
EXPERT GROUP, k.s.
IČO
44082771
Názov
Jarmila Svítková - Bibione
IČO
35400307
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Zelená pošta s.r.o.
IČO
46529233
Názov
Magna Energia a.s.
IČO
35743565
Názov
Rechtys, s.r.o.
IČO
44956061
Názov
Mapeka s.r.o.
IČO
36688843
Názov
AGENTÚRA APOLLO spol. s.r.o.
IČO
36843741
Názov
RELIA, s.r.o.
IČO
31369308
Názov
PRINCIPIUM s.r.o.
IČO
35767111
Názov
EDOS-SMART, s.r.o.
IČO
50288334
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
EDOC-PEM s.r.o.
IČO
36287229
Názov
GOPAS, a.s.
IČO
35881674
Názov
OTIDEA s.r.o.
IČO
47139200
Názov
VMB a.s.
IČO
35778130
Názov
Slovenská pošta a.s.
IČO
36631124
Názov
Ing. Marián Baloga
IČO
47796154
Názov
DKFB PLUS s.r.o.
IČO
44626975
Názov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO
31592503
Názov
HV print, spol. s r.o.
IČO
31332862
Názov
Alexander Tekauer - ATTI
IČO
11654805
Názov
Web Retail s.r.o.
IČO
28876431
Názov
MILAN BOJNANSKÝ
IČO
40961478
Názov
Daniel Jambrich AUTODIELY VIKA
IČO
41648587
Názov
ČSOB Poisťovňa, a.s.
IČO
31325416
Názov
BB KOMES export - import, s.r.o.
IČO
31606300
Názov
iLO, s.r.o.
IČO
47156074
Názov
Green Wave Recycling s.r.o.
IČO
45539197
Názov
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.
IČO
35836113
Názov
Normbenz Slovakia s. r. o.
IČO
35681039
Názov
One Print s.r.o.
IČO
47726989
Názov
OMW Slovensko s.r.o.
IČO
00604381
Názov
HSV s. r. o.
IČO
45930180
Názov
M3 OIL s. r. o.
IČO
45724032
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.