Popis projektu

Národný projekt realizovaný SAŽP zabezpečí zlepšenie ochrany životného prostredia prostredníctvom zabezpečenia osvety a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizovania rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva, čím podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov na riadení životného prostredia.
Národný projekt významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti informovanosti a poradenstva. Základom národného projektu je súbor hlavných aktivít, prostredníctvom ktorých budú realizované informačné aktivity viazané na investičné priority 1 až 4 Prioritnej osi 1 a investičnej priority 1 Prioritnej osi 2 OP. Okrem týchto aktivít budú realizované aj aktivity prierezového charakteru, ktoré sú orientované na zlepšenie informovanosti o kvalite životného prostredia v celej prioritnej osi 1 a 2, t.j. udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. V rámci národného projektu bude vytvorená Národná environmentálna služba.
Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2023
Celková suma
18,324,336 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Nezrovnalosti
7,841 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia, Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita projektu 6 (ŠC 2.1.1): …
Typ
F. Informačné progr…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Hlavná aktivita projektu 5 (ŠC 1.4.2): …
Typ
B. Zlepšenie inform…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Hlavná aktivita projektu 4 (ŠC 1.4.1): …
Typ
B. Informovanie o o…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Hlavná aktivita projektu 3 (ŠC 1.3.1): …
Typ
D. Zlepšenie inform…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
16.08.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Hlavná aktivita projektu 2 (ŠC 1.2.3): …
Typ
C. Podpora zefektív…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Hlavná aktivita projektu 1 (ŠC 1.1.1): …
Typ
A. Podpora nástrojo…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
09.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov zapojených do informačných aktivít
Hodnota
11432,0 (počet)
Cieľ
11430,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
1020,0 (počet)
Cieľ
1118,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
6499097,0 (počet)
Cieľ
6482928,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11/2021 HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 3 HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 12/2021 HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 4 HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 6 11/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 6 12/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 6 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11/2021 HA4

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 1 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11/2021 HA 2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 1 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11/2021 HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 1 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11/2021 HA 5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 1 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11/2021 HA1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 1 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 12/2021 HA2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 2 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 12/2021 HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 2 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 12/2021 HA4

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 2 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 12/2021 HA 1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 2 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 12/2021 HA5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 2 HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 2 11/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1 11/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 3 11/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 4 11/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA5 11/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 3 12/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1 12/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 4 12/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA2 12/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 5 12/2021

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 03/2022 - HA6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 03/2022 - HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 6 - 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.12

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 6 - 01/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačné predmety (týždenný diár, poznámkový blok+pero, stolový kalendár, sprej na medvede)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

TOZ Seminára pre štátnu vodnú správu 1- daň z ubytovania

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

TOZ Seminára pre štátnu vodnú správu 1 - zabezpečenie stravovacích služieb, prenájom priestorov, didaktickej techniky a TOZ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

TOZ Seminára pre štátnu vodnú správu 1 - zabezpečenie ubytovacích služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

TOZ Seminára pre štátnu vodnú správu 2 - daň za ubytovanie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

TOZ Seminára pre štátnu vodnú správu 2 - zabezpečenie stravovacích služie, prenájom priestorov, didaktickej techniky a TOZ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

TOZ Seminára pre štátnu vodnú správu 2 - zabezpečenie ubytovacích služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Propagačné predmety - fľaša na vodu v obale s potlačou lôg

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 - HA1-5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 - HA1-5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 - HA1-5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 - HA1-5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 - HA1-5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Metodická príručka, odborný seminár - prednášky

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

nepriame výdavky 03/2022 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 03/2022 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 03/2022 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 03/2022 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 03/2022 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publikácie a zošity (Odcudzenie, Enviro-zošit Kráľovná Karpát, Inštinkt, Bohatí či chudobní?)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
dive 2000 production, s.r.o.
Žiadaná suma
61,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Mzdové výdavky dohodárov - 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 11

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov - 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 11

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov - 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 11

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov - 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 11

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov - 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 11

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Zabezpečenie catering. služieb počas Workshopu pre pedagógov ,,Ako sa to robiť dá .."

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Nepriame výdavky HA4

Súhrný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA5

Súhrný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA2

Súhrný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 1

Súhrný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA3

Súhrný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TOZ "Ovzdušie - štátna správa"

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,752 €
Schválené na preplatenie
19,752 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Catering "Odborná exkurzia environmentálne záťaže"

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

TOZ odborná exkurzia študentov, doktorantov a pedagógov VŠ

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,685 €
Schválené na preplatenie
7,685 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

nepriame paušálne výdavky

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
2,450 €
Realizácia
-
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 2-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 2-8/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,915 €
Schválené na preplatenie
8,915 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,063 €
Schválené na preplatenie
9,063 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Preklad "Dobrá prax zeleného verejného obstarávania"

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

Tlmočenie ETM

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Marketingová kampaň ETM

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,540 €
Schválené na preplatenie
45,540 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

TOZ PRIF UK

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,763 €
Schválené na preplatenie
12,763 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

nepriame paušálne výdavky

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,596 €
Schválené na preplatenie
3,596 €
Realizácia
-
Názov

nepriame paušálne výdavky

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,061 €
Schválené na preplatenie
3,061 €
Realizácia
-
Názov

nepriame paušálne výdavky

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,626 €
Schválené na preplatenie
2,626 €
Realizácia
-
Názov

nepriame paušálne výdavky

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
1,798 €
Realizácia
-
Názov

nepriame paušálne výdavky

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
3,781 €
Realizácia
-
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 10/2017 - 8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,365 €
Schválené na preplatenie
3,365 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 10/2017 - 8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
3,578 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 10/2017 - 8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
2,849 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 10/2017 - 8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,837 €
Schválené na preplatenie
4,837 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
22,740 €
Schválené na preplatenie
22,740 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
11,254 €
Schválené na preplatenie
11,254 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
16,455 €
Schválené na preplatenie
16,455 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
18,946 €
Schválené na preplatenie
18,946 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 1-8/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,928 €
Schválené na preplatenie
21,928 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,128 €
Schválené na preplatenie
3,128 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,694 €
Schválené na preplatenie
2,694 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,926 €
Schválené na preplatenie
3,926 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-12/2017

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

TOZ Kampaň Cena za krajinu

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
2,275 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Catering ETM

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

TOZ Šiška

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,170 €
Schválené na preplatenie
14,170 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

TOZ seminár štátna vodná správa

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,931 €
Schválené na preplatenie
20,931 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

TOZ CITES

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,854 €
Schválené na preplatenie
12,854 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

nepriame výdavky HA6 - 9/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za 09/2018 - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
1,168 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 09/2018 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
1,761 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

leták A4 - skladačka - Informačná kampaň

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

TOZ konferencia SEA/EIA

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,735 €
Schválené na preplatenie
19,735 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Newsletter Udržateľná spotreba a výroba

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

zborník konferencie Contaminated Sites 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
3,960 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

TOZ exkurzia pre študentov, doktorandov, pedagógov PF UK

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,827 €
Schválené na preplatenie
15,827 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

leták Environmentálne označovanie typu I

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

propagačná brožúra Rozumieme logám a symbolom

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
DMC, s.r.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

leták A4 - ETV Skok dopredu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

reklamné predmety

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,501 €
Schválené na preplatenie
32,501 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Catering - Seminár pre širokú verejnosť

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
1,892 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Catering KČK 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
4,528 €
Schválené na preplatenie
4,528 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

organizačné zabezpečenie KČK 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Občianske združenie LIBETHA
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
2,200 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

ubytovanie KČK

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Catering Európsky dohovor o krajine 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

nepriame výdavky za 9/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 9/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 9/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
1,042 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 9/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 9/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 09/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za 09/2018 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,330 €
Schválené na preplatenie
4,330 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky dohodárov 09/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za 09/2018 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 9/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 9/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
1,544 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 9/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
4,007 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 9/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
3,675 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky 9/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 9/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,552 €
Schválené na preplatenie
3,552 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

TOZ Contaminated Sites 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
Žiadaná suma
39,735 €
Schválené na preplatenie
39,735 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

zabezpečenie technicko-informačných služieb na informačných dňoch

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
12,600 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

nepriame výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
-
Názov

mzdové náklady za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
2,527 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové náklady za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
1,514 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové náklady za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
4,824 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové náklady za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,484 €
Schválené na preplatenie
4,484 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové náklady za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,468 €
Schválené na preplatenie
4,468 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

elektromobil Nissan

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,071 €
Schválené na preplatenie
5,071 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

elektromobil Nissan

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,301 €
Schválené na preplatenie
3,301 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

elektromobil Nissan

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

elektromobil Nissan

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
6,570 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

elektromobil Nissan

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
1,745 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

elektromobil Nissan

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,331 €
Schválené na preplatenie
9,331 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

marketingová kampaň ETM

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,280 €
Schválené na preplatenie
20,280 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

TOZ informačný deň Zosuvy

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

brožúra Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Katalóg návrhov adaptačných opatrení

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,203 €
Schválené na preplatenie
5,203 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

nepriame výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky za 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2018 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,879 €
Schválené na preplatenie
2,879 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

nepriame výdavky 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
626 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad- mzdové výdavky pre NP - 10-12/2018 - DOVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad- mzdové výdavky pre NP - 10-12/2018 - DOVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
2,704 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 10-12/2018 - HA1-5

Súhrnný účtovný doklad- mzdové výdavky pre NP - 10-12/2018 - DOVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
2,620 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,877 €
Schválené na preplatenie
2,877 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,083 €
Schválené na preplatenie
8,083 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,005 €
Schválené na preplatenie
5,005 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
7,698 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2018 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
2,804 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

nepriame výdavky 10-12/2018 -HA6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,242 €
Schválené na preplatenie
3,242 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 10-12/2018 - HA6

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 10-12/2018 - HA6 - DOVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
20,995 €
Schválené na preplatenie
20,995 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2018 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,938 €
Schválené na preplatenie
4,938 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Občerstvenie - coffe break, informačný deň-Zelené opatrenia pre samosprávy vo ZV dňa 25.10.2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Workshop - Udržateľná mobilita v mestách - praktické príklady z praxe - reštauračné služby dňa 23.10.2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Tlač A4 Informačné listy EMAS

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Tlač publikácie, tlač letáku-skladačka

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
1,568 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Zabezpečenie strav.služieb a prenájom priestorov, Seminár Hod.významnosti vplyvov navrh. činností a strat.dokumentov na územia sústavy Natura 2000

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,124 €
Schválené na preplatenie
3,124 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Umelecký výkon, Slávnostné odovzdanie Ceny SR za krajinu 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Návrh ceny Green Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Návrh ceny Green Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Návrh ceny Green Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Návrh ceny Green Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Návrh ceny Green Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Návrh ceny Green Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

mzdové výdavky 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 01-02/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,196 €
Schválené na preplatenie
9,679 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 01-02/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,938 €
Schválené na preplatenie
6,773 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 01-02/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
25,856 €
Schválené na preplatenie
25,588 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 01-02/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,032 €
Schválené na preplatenie
9,872 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 01-02/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
15,248 €
Schválené na preplatenie
15,129 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

nepriame výdavky HA6 - 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,078 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 01-02/2019 - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 01-02/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,195 €
Schválené na preplatenie
7,079 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,454 €
Schválené na preplatenie
3,420 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
1,234 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
1,891 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01-02/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 01-02/2019 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
1,775 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 6 02/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 14

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 6 03/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 18

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 6 03/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 6 02/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA 6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 8

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 10

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 16

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

nepriame výdavky 04-06/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6 - 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborné a technické zabezpečenie on-line konferencie a vyhodnotenie kampane ETM 2021

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Informačný deň k Dohovoru o krajine rady Európy 2022

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

TOZ 1dňového seminára v oblasti EZ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Hypericum 2022

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Cateringové služby k 11. výskumníckemu workshopu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Cateringové služby k Networking záujmových skupín v CHVÚ Ostrovné Lúky

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Zabezpečenie konferencie Ekonomický potenciál biodiverzity

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 2 02/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 13

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA1 02/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 13

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 3 02/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 13

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 4 02/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 13

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 5 02/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 13

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 1 02/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 2 02/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 3 02/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 4 02/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 5 02/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 4 03/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 1 03/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 2 03/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 3 03/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 5 03/22

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 4 03/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1 03/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 2 03/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 3 03/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 5 03/22

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 7

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 7

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 7

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
19,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 7

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 7

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 9

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
12,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 9

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
17,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 9

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 9

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 9

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 15

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 15

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 15

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
19,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 15

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 15

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

nepriame výdavky 04-06/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 04-06/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 04-06/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 04-06/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 04-06/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019001

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
9,900 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Faktúra č. FV1820610

Faktúra č. FV1820610

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
2,323 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Faktúra č. 02/2018/006

Faktúra č. 02/2018/006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,467 €
Schválené na preplatenie
15,467 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Faktúra č. 321801139 vrátane dobropisu č. 321900457

Faktúra č. 321801139 vrátane dobropisu č. 321900457

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,567 €
Schválené na preplatenie
8,567 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra č. 321801139 vrátane dobropisu č. 321900457

Faktúra č. 321801139 vrátane dobropisu č. 321900457

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra č.321801127 vrátane dobropisu č.321900456

Faktúra č. 321801127 vrátane dobropisu č.321900456

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,883 €
Schválené na preplatenie
10,883 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Faktúra č. 321801127 vrátane dobropisu č. 321900456

Faktúra č. 321801127 vrátane dobropisu č.321900456

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,923 €
Schválené na preplatenie
5,923 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,902 €
Schválené na preplatenie
2,902 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
3,015 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - DoVP-HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
3,981 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - DoVP-HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,132 €
Schválené na preplatenie
4,132 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - DoVP-HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - DoVP-HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
2,434 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
19,233 €
Schválené na preplatenie
19,233 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,919 €
Schválené na preplatenie
8,919 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
8,868 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,684 €
Schválené na preplatenie
21,684 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
43,250 €
Schválené na preplatenie
43,250 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Faktúra č.02/2019/003

Faktúra č. 02/2019/003

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
4,740 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Faktúra č. 02/2018/007

Faktúra č.02/2018/007

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,702 €
Schválené na preplatenie
9,702 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

nepriame výdavky HA6 - 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
2,189 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky pre NP 3-4/2019-DoVP- HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,716 €
Schválené na preplatenie
4,716 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 3-4/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 3-4/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
12,795 €
Schválené na preplatenie
12,795 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Služby v hoteli SITNO Vyhne v termíne 26.-28.11.2018 počas Festivalu envir. výučbových programov ŠIŠKA

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2018
Názov

Služby v hoteli SITNO Vyhne v termíne 26.-28.11.2018 počas Festivalu envir. výučbových programov ŠIŠKA

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,092 €
Schválené na preplatenie
21,092 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Vytvorenie diela-Ekorozprávka-Kráľovstvo odpadu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,880 €
Schválené na preplatenie
29,880 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Výroba reklamného čítaného oznamu ENVIROMESTO 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výroba audiovizuálneho diela Vek smetí

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
dive 2000 production, s.r.o.
Žiadaná suma
59,099 €
Schválené na preplatenie
59,099 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

TOZ Exkurzie pre študentov,doktorandov a pedagógov VŠ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,077 €
Schválené na preplatenie
17,077 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

Prenájom priestorov a techniky pre účastníkov informačného dňa Zelené opatrenia pre samosprávy vo Zvolene

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Zabezpečenie služieb-Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
SKICENTRUM KOŠUTKA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Výroba sklenených plakiet na podujatie Cena SR za krajinu 2018 a Ocenenie Osobitné uznanie 20

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
381 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

TOZ a občerstvenie informačného dňa Zelené opatrenia pre samosprávy Nitra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

TOZ jednodňového inf.dňa pre verejnosť, kt. sa konal 26.4.2019 v Hoteli Slovakia v Žiline

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
5,490 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Vysielanie reklamných spotov na Rádiu Regina-ENVIROMESTO

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 5/2017-10/2018

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
1,299 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 5/2017 - 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 5/2017-10/2018 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,389 €
Schválené na preplatenie
10,389 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

TOZ - Organizácia 2-dňových informačných dní zameraných na problematiku zosuvov - Daň za ubytovanie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

TOZ organizácia 2-dňových informačných dní na problematiku zosuvov - Zabezpečenie ubytovacích služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

TOZ - Organizácia 2-dňových informačných dní zameraných na problematiku zosuvov - Zabezpečenie stravovacích služieb, prenájom priestorov, prezentačnej a didaktickej techniky, TOZ služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Kniha - Zosuvy na Slovensku

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Nepriame výdavky HA6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 26

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Nepriame výdavky HA6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 20

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nepriame výdavky HA6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 28

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

nepriame výdavky 07/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6 - 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA6

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 24

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Informačná brožúra pre verejnosť na tému zosuvov, Knižná publikácia Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

TOZ dva workshopy pre geológov - Daň z ubytovania

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

TOZ dva workshopy pre geológov - Zabezpečenie ubytovacích služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

TOZ dva workshopy pre geológov - Zabezpečenie stravovacích služieb, prenájom priestorov, prezentačnej a didaktickej techniky, TOZ služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

TOZ - Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - Zabezpečenie stravovacích služieb, autobusovej prepravy, TOZ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

TOZ - Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - Daň z ubytovania

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

TOZ - Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - Zabezpečenie ubytovacích služieb služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

TOZ 4 x jednodňová exkurzia pre víťazné školy

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

TOZ Konferencia - Človek - Kultúra -Zabezpečenie stravovacích služieb, prenájom priestorov, prezentačnej techniky, zabezpečenie exkurzie, TOZ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

TOZ Konferencia - Človek - Kultúra -Zabezpečenie ubytovacích služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

TOZ Konferencia - Človek - Kultúra - Daň za ubytovanie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Environmentálny program pre základné a stredné školy

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 19

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 19

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 19

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA4

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 19

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 19

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Nepriame výdavky HA2

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA3

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA4

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA2

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA3

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA4

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA4

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 23

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 23

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 23

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA4

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 23

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 23

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Nepriame výdavky HA4

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA2

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA3

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA2

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA3

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA1

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA4

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 25

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 25

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 25

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA4

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 25

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 25

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 27

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 27

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 27

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
17,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 27

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 27

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

nepriame výdavky 07/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 07/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 07/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 07/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 07/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné listy a plagáty k školskému programu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Brožúry a letáky Kvalita ovzdušia - Bioplynové stanice, Doprava, CZT

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Maľovanka, Panelová výstava Dedina roka 2021, brožúra súťaž Dedina roka 2021

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Informačná brožúra EŠ - Riešenie EŠ na Natura 2000

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Brožúra Ochrana a tvorba ŽP v mestách

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Leták - prospekt manažment EZ na Slovensku, Publikácia - Metodická príručka geol. prieskumu ŽP v znečistenom území, Publikácia - Environmentálne záťaže - príklady dobrej praxe

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Informačný leták - Príručka k právnym predpisom v oblasti ochrany zložiek ŽP

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Výroba TV spotov

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Zabezpečenie služieb počas konferencie Krajina-Človek-Kultúra 2019 (31.5.2019 Odborná exkurzia)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
2,628 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

Ubytovacie služby vrátane raňajok v penzióne ,,Kúria" od 29.-do 30.5.2019 počas konferencie Krajina-Človek-Kultúra 2019 (daň z ubytovania)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Ubytovacie služby vrátane raňajok v penzióne ,,Kúria" od 29.-30.5. 2019 počas konferencia Krajina-Človek-Kultúra 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Slávnostné odovzdávanie ceny SR za krajinu 2018 (občerstvenie, catering)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
4,520 €
Schválené na preplatenie
4,520 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Cateringové služby (XXIII. ročník Konferencie Krajina-Človek-Kultúra 2019-30.5.2019 radnica mesta BB)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
6,730 €
Schválené na preplatenie
6,730 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

nepriame výdavky 05/2019

súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
2,339 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 05/2019

súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
1,311 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 05/2019

súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,276 €
Schválené na preplatenie
3,276 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 05/2019

súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
876 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 05/2019

súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,732 €
Schválené na preplatenie
2,732 €
Realizácia
-
Názov

TOZ seminára-Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ (30.-31.5.2019 Podbanské)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,982 €
Schválené na preplatenie
10,982 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Rámovanie 12ks diplomu formátu A4

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Dodávka IT

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
1,923 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

mzdové výdavky 5/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 05/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,777 €
Schválené na preplatenie
10,777 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 5/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 05/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,244 €
Schválené na preplatenie
6,244 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 5/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 05/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,635 €
Schválené na preplatenie
21,635 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 5/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 05/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,794 €
Schválené na preplatenie
6,794 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 5/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 05/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
11,159 €
Schválené na preplatenie
11,159 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 5/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 05/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,171 €
Schválené na preplatenie
6,171 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 05/2019

súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 05/2019 - DOVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,935 €
Schválené na preplatenie
7,935 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 05/2019

súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 05/2019 - DOVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,243 €
Schválené na preplatenie
4,243 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 05/2019

súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 05/2019 - DOVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,571 €
Schválené na preplatenie
4,571 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 05/2019

súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 05/2019 - DOVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 05/2019

súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 05/2019 - DOVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,696 €
Schválené na preplatenie
10,696 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 05/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 05/2019 - DoVP - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
2,324 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Zabezpečenie technicko-informačných služieb na inf. dni: ,,Minimalizujme naše náklady na kúrenie v našej domácnosti a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu". (12.4.2019 Námestovo)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nepriame výdavky 05/2019

súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
-
Názov

Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2019 (cateringové služby, 19.3.2019 Zvolen)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Ekorozprávka-kráľovstvo odpadu-západné Slovensko máj,jún 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
9,600 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

TOZ druhého jednodňového informačného dňa Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,528 €
Schválené na preplatenie
4,528 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ Seminára - Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,594 €
Schválené na preplatenie
11,594 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Neperiodická publikácia-Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CORETA, a.s.
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
3,834 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06_07/2019 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,508 €
Schválené na preplatenie
4,508 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06_07/2019 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,911 €
Schválené na preplatenie
7,911 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06_07/2019 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,653 €
Schválené na preplatenie
6,653 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06_07/2019 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,763 €
Schválené na preplatenie
5,763 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06_07/2019 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
3,568 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,112 €
Schválené na preplatenie
3,112 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,096 €
Schválené na preplatenie
5,096 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
2,139 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 06-07/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
12,557 €
Schválené na preplatenie
12,557 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 06-07/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
15,133 €
Schválené na preplatenie
15,133 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 06-07/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,324 €
Schválené na preplatenie
21,324 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 06-07/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
35,502 €
Schválené na preplatenie
35,502 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP 06-07/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14,431 €
Schválené na preplatenie
14,431 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

nepriame výdavky HA6 - 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,094 €
Schválené na preplatenie
2,094 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky dohodárov 06-07/2019

súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06-07/2019 - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,271 €
Schválené na preplatenie
2,271 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 06-07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 06_07/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14,485 €
Schválené na preplatenie
14,485 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

TOZ exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
8,410 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ-Organizačné zabezpečenie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ ôsmich seminárov určených zástupcom samospráv v procese SEA a EIA v odpadovom hospodárstve

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,052 €
Schválené na preplatenie
20,052 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Tlmočenie počas medzinárodnej konferencie o ochrane vodných zdrojov 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ medzinárodnej konferencie o ochrane vodných zdrojov 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,489 €
Schválené na preplatenie
14,489 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Informačný 3 dňový odborný seminár - Správne trestanie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Publikácia Monografia 20 rokov - Program obnovy dediny - príklady dobrej praxe

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CORETA, a.s.
Žiadaná suma
11,676 €
Schválené na preplatenie
11,676 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Brožúra Cena SR za krajinu 2018

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CORETA, a.s.
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
2,208 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

mzdové výdavky 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 08-09/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
16,759 €
Schválené na preplatenie
16,759 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 08-09/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
43,694 €
Schválené na preplatenie
43,694 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 08-09/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,533 €
Schválené na preplatenie
3,533 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 08-09/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
15,016 €
Schválené na preplatenie
15,016 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 08-09/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
22,698 €
Schválené na preplatenie
22,698 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 08-09/2019 - HA6 - DoVP.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
1,421 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Metodický deň - Informačný seminár (cateringové služby 13.9.2019 - Badín)

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
2,846 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

nepriame výdavky HA6 - 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
2,232 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 08-09/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
16,432 €
Schválené na preplatenie
16,432 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
2,837 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
2,332 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,165 €
Schválené na preplatenie
6,165 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
3,021 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 08-09/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
1,899 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 08-09/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,626 €
Schválené na preplatenie
5,626 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 08-09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 08-09/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,151 €
Schválené na preplatenie
9,151 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 10/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,209 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 10/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 10/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,127 €
Schválené na preplatenie
2,127 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 10/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,462 €
Schválené na preplatenie
5,462 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 10/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
1,860 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA6 - 10/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,623 €
Schválené na preplatenie
2,623 €
Realizácia
-
Názov

Okrúhla sklenená plaketa s priemerom 19-20cm s gravírovaním aj na podstavec

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

TOZ troch 1-dňových exkurzií pre žiakov ZŠ a študentov SŠ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
8,114 €
Schválené na preplatenie
8,114 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
22,072 €
Schválené na preplatenie
22,072 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
11,586 €
Schválené na preplatenie
11,586 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
1,541 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,724 €
Schválené na preplatenie
8,724 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,777 €
Schválené na preplatenie
9,777 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
5,103 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,427 €
Schválené na preplatenie
5,427 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,626 €
Schválené na preplatenie
21,626 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Grafika a reklamný polep ,,Ekošoférovanie"

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Elektrická kolobežka Nitro Scooters XE1000 Turbo

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
2,424 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
12,302 €
Schválené na preplatenie
12,302 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 10/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,682 €
Schválené na preplatenie
8,682 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Ekorozprávka - Kráľovstvo odpadu východné a stredné Slovensko a 40 repríz inter. prvky

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
24,000 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

TOZ dvojdňových seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy k Aktuálnym témam v oblasti vodného hospodárstva

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,618 €
Schválené na preplatenie
21,618 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ dvojdňových seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym témam v oblasti vodného hospodárstva - Organizačné zabezpečenie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
4,200 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ medzinárodnej konferencie Znečistené územia 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,413 €
Schválené na preplatenie
62,413 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
7,496 €
Schválené na preplatenie
7,496 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

TOZ konferencie ENVIROMESTO 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,184 €
Schválené na preplatenie
19,184 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

TOZ konferencie ENVIROMESTO 2019 - Ubytovanie Hotel Slovakia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
2,740 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Propagačný materiál pre projekt Európsky týždeň mobility 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,466 €
Schválené na preplatenie
35,466 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Propagačné predmety ENVIROMESTO 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
3,476 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

Tlač a dodanie zborníka ku konferencii Znečistené územia 2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,188 €
Schválené na preplatenie
10,188 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Leták-prospekt manažment EZ na Slovensku

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CORETA, a.s.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Cateringové služby pre Seminár - III Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

TOZ dvojdňového workshopu Sídla a biodiverzita

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,284 €
Schválené na preplatenie
15,284 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

TOZ jednodňového informačného dňa Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
17.12.2019
Názov

TOZ dvojdňových informačných dní pre štátnu správu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,286 €
Schválené na preplatenie
21,286 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Grafické podklady k metodickým príručkám pre školy

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

TOZ konferencie Zmena klímy

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,372 €
Schválené na preplatenie
42,372 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Ubytovacie služby - TOZ dvojdňového odborného Seminára k aktuálnym témem v oblasti ochrany ovzdušia - štátna správa

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,758 €
Schválené na preplatenie
5,758 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

TOZ dvojdňového odborného Seminára k aktuálnym témam v oblasti ochrany ovzdušia - štátna správa

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,294 €
Schválené na preplatenie
21,294 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Cateringové služby počas konania workshopu Udržateľná mobilita v mestách/obciach

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Tlač 25 plnofarebných posterov o rozmere 700mm x 100mm

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Cateringové služby počas školenia pracovníkov MŽP SR pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

mzdové výdavky 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
16,881 €
Schválené na preplatenie
16,881 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdové výdavky 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
41,892 €
Schválené na preplatenie
41,892 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdové výdavky 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
18,563 €
Schválené na preplatenie
18,563 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdové výdavky 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
2,719 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdové výdavky 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2019 - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,380 €
Schválené na preplatenie
21,380 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdové výdavky 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP - 11-12/2019 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
23,619 €
Schválené na preplatenie
23,619 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 11_12/2019 - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,329 €
Schválené na preplatenie
9,329 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Grafika brožúry - Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
1,988 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky pre NP za obdobie 11-12/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
13,884 €
Schválené na preplatenie
13,884 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky pre NP za obdobie 11-12/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky pre NP za obdobie 11-12/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
7,728 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky pre NP za obdobie 11-12/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,423 €
Schválené na preplatenie
8,423 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky dohodárov 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky pre NP za obdobie 11-12/2019 - HA1-5 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,397 €
Schválené na preplatenie
4,397 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
3,222 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
3,846 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,203 €
Schválené na preplatenie
6,203 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,373 €
Schválené na preplatenie
3,373 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA1-5 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky HA6 - 11-12/2019

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
4,118 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 29.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 29.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 29.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
24,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 29.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 29.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

nepriame výdavky 08/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 08/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 08/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 08/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 08/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

14. Výskumnícky workshop v SEV Dropie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

TOZ- Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2022 - ubytovacie služby

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

TOZ- Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2022 - miestny poplatok

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

TOZ- Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2022 - stravovacie služby, prenájom priestorov, prezentačnej a didaktickej techniky, zabezpečenie hyg. opatrení

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

13. výskumnícky workshop v SEV Dropie

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA1

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 31

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA3

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 31

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 2

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 31

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 5

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 31

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 4 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 31

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 5

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 4

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 1

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 3

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky HA 2

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA 1-5 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 33.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 33.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 33.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
21,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 33.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 33.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
11,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

nepriame výdavky 09/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 09/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 09/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 09/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepriame výdavky 09/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu HA1-5 - 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 30.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

nepriame výdavky 08/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6 - 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky dohodárov HA 6 08/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 32

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Nepriame výdavky HA 6

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA 6 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č.: 34.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
8,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

nepriame výdavky 09/2022

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6 - 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 01/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za 01/2020 - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,080 €
Schválené na preplatenie
6,080 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Filmová produkcia aktivita HA2-položky: 2.5, 2.11, 2.18.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,620 €
Schválené na preplatenie
19,620 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Filmová produkcia aktivita HA1 položky: 2.6, 2.13, 2.2, 2.1, 2.20, 2.27, 2.10.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411,660 €
Schválené na preplatenie
411,660 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Filmová produkcia aktivita HA5-položky: 2.24, 2.31.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
3,420 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Filmová produkcia aktivita HA4-položky: 2.8, 2.14, 2.21.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,180 €
Schválené na preplatenie
63,180 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Filmová produkcia aktivita HA3-položky: 2.22, 2.31, 2.35, 2.42.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,220 €
Schválené na preplatenie
122,220 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

nepriame výdavky HA6 - 1/2020

Súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu - HA6

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
-
Názov

Ceny do súťaže Envirospektrum - fotoaparáty a tablety

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
6,565 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

TOZ jednodňového seminára Zelená infraštruktúra v sídlach miest

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
1,412 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

Dodávka cateringových služieb počas metodického dňa pre učiteľov

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01/2020

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky pre NP za obdobie 01/2020 - HA6 - DoVP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

TOZ jednodňového info.dňa Zosuvy - súčasný stav, súvisiace riziká, ich prevencia a manažment, 25.10.2019 Košice

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,892 €
Schválené na preplatenie
2,892 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Obedové menu počas metodického dňa k školskému programu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Cateringové služby na 3. výskumnícky workshop v SEV Dropie v termíne 20.-23.8.2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

TOZ jednodňového informačného dňa Zelené opatrenia pre samosprávy 24.9.2019 V komárne

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Filmová produkcia aktivita HA6-položky: 2.15, 2.22.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
3,420 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Catering "Krajina-Človek-Kultúra"

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2017
Názov

TOZ Workshopu - Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

TOZ Seminára pre širokú verejnosť 31.5.2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

TOZ Nakladanie s ťažobným odpadom 11.-12..6.2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

Zabezpečenie cateringových služieb 28.5.2019 v priestoroch SAŽP

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

TOZ prvého z dvoch trojdenných workshopov pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

TOZ prvého z dvoch trojdenných workshopov pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona - UBYTOVANIE

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

TOZ druhého z dvoch trojdenných workshopov pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

TOZ druhého z dvoch trojdenných workshopov pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona - UBYTOVANIE

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Konferencia vrátane slávnostného vyhlásenia výsledkov kampane ETM 2019-zabezpečenie služieb

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

IV. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016 - 23.-25.5.2016 - MIESTNA DAŇ

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2016
Názov

IV. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016 - 23.-25.5.2016

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2016
Názov

TOZ Exkurzie-odborná exkurzia Muránska planina 25.5.2017

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2017
Názov

Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum 2019 22.5.2019 - cateringové služby

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

TOZ študijnej cesty 14.-18.10.2019

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Občianske združenie LIBETHA
Žiadaná suma
6,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Zabezpečenie služieb pre prezentáciu SAŽP počas festivalu bábkových divadiel Za 7 horami

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Komunikácia v rozšírenej realite pre projekt ,,Triediš, triedim, triedime.

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

TOZ dvojdňovej konferencie - Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

TOZ dvojdňovej konferencie - Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo - UBYTOVANIE

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Propagačné predmety HA5

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Propagačné predmety HA3

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Propagačné predmety HA1

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Propagačné predmety HA4

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Propagačné predmety HA6

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

TOZ dvojdňového workshopu Sídla a biodiverzita - Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
17,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 01/2020 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 01/2020 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 01/2020 - DoVP - HA1-5

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

mzdové výdavky dohodárov 01/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP za obdobie 01/2020 - DoVP - HA1-5

Vlastník