Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica

Počet žiadostí
45
Projekty
46
Úspešnosť žiadostí
86%
Celková suma
16,717,883 €
Nezrovnalosti
351 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IoT smart riešenia v prevádzke Mesta Banská Bystr…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,163,779 €
Vlastné zdroje
208,189 €
Projekt

Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,275,719 €
Vlastné zdroje
163,786 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,267,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,080,642 €
Suma
1,104,042 €
Vlastné zdroje
55,202 €
Projekt

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
827,631 €
Suma
843,267 €
Vlastné zdroje
42,163 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
800,000 €
Vlastné zdroje
40,000 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sá…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,855 €
Vlastné zdroje
37,043 €
Projekt

Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križo…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
711,092 €
Vlastné zdroje
35,555 €
Projekt

Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
709,887 €
Vlastné zdroje
35,494 €
Projekt

Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
689,625 €
Vlastné zdroje
34,481 €
Projekt

Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
667,838 €
Suma
670,115 €
Vlastné zdroje
33,506 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkac…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
658,610 €
Suma
665,613 €
Vlastné zdroje
33,281 €
Projekt

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koro…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
639,734 €
Vlastné zdroje
31,987 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,586 €
Vlastné zdroje
25,029 €
Projekt

Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich prie…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,800 €
Vlastné zdroje
23,640 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
453,453 €
Vlastné zdroje
22,673 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, B…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
351 €
Vyčerpané z projektu
441,763 €
Suma
442,200 €
Vlastné zdroje
22,110 €
Projekt

Manažment údajov Mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,297 €
Vlastné zdroje
22,065 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,263 €
Suma
414,899 €
Vlastné zdroje
20,745 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bys…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
408,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,301 €
Vlastné zdroje
20,115 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3,…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
200,347 €
Suma
399,900 €
Vlastné zdroje
19,995 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
384,000 €
Vlastné zdroje
19,200 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sá…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,829 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
342,431 €
Vlastné zdroje
17,122 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bys…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,392 €
Suma
296,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,032 €
Suma
272,219 €
Vlastné zdroje
13,611 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,348 €
Vlastné zdroje
9,267 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,114 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,221 €
Suma
176,642 €
Vlastné zdroje
8,832 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,412 €
Vlastné zdroje
8,771 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu budov…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,640 €
Vlastné zdroje
8,532 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
44 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,446 €
Vlastné zdroje
8,372 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,614 €
Vlastné zdroje
8,031 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,855 €
Vlastné zdroje
7,893 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,957 €
Vlastné zdroje
7,598 €
Projekt

Projektová dokumentácia - Zelené sídliská I.

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,140 €
Vlastné zdroje
6,957 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,727 €
Vlastné zdroje
6,936 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
650 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,772 €
Vlastné zdroje
6,789 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
116,956 €
Suma
117,080 €
Vlastné zdroje
5,854 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,384 €
Vlastné zdroje
5,719 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
105,912 €
Vlastné zdroje
5,296 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,167 €
Vlastné zdroje
3,458 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,306 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR mesta B…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,256 €
Vlastné zdroje
413 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,078 €
Vlastné zdroje
254 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
285,462 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,326,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,275,719 €
Vlastné zdroje
163,786 €
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,267,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,080,642 €
Suma
1,104,042 €
Vlastné zdroje
55,202 €
Projekt

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
827,631 €
Suma
843,267 €
Vlastné zdroje
42,163 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
800,000 €
Vlastné zdroje
40,000 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sá…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,855 €
Vlastné zdroje
37,043 €
Projekt

Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križo…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
711,092 €
Vlastné zdroje
35,555 €
Projekt

Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
709,887 €
Vlastné zdroje
35,494 €
Projekt

Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
689,625 €
Vlastné zdroje
34,481 €
Projekt

Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
667,838 €
Suma
670,115 €
Vlastné zdroje
33,506 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkac…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
658,610 €
Suma
665,613 €
Vlastné zdroje
33,281 €
Projekt

Moderné vzdelávanie pre prax 2

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,609 €
Vlastné zdroje
27,430 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,586 €
Vlastné zdroje
25,029 €
Projekt

Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich prie…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,800 €
Vlastné zdroje
23,640 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
453,453 €
Vlastné zdroje
22,673 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, B…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
351 €
Vyčerpané z projektu
441,763 €
Suma
442,200 €
Vlastné zdroje
22,110 €
Projekt

Manažment údajov Mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,297 €
Vlastné zdroje
22,065 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,263 €
Suma
414,899 €
Vlastné zdroje
20,745 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bys…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
408,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,301 €
Vlastné zdroje
20,115 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3,…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
200,347 €
Suma
399,900 €
Vlastné zdroje
19,995 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sá…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,829 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
342,431 €
Vlastné zdroje
17,122 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bys…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,392 €
Suma
296,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,032 €
Suma
272,219 €
Vlastné zdroje
13,611 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,348 €
Vlastné zdroje
9,267 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,114 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,221 €
Suma
176,642 €
Vlastné zdroje
8,832 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,412 €
Vlastné zdroje
8,771 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
44 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,446 €
Vlastné zdroje
8,372 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,614 €
Vlastné zdroje
8,031 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,855 €
Vlastné zdroje
7,893 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,957 €
Vlastné zdroje
7,598 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,727 €
Vlastné zdroje
6,936 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
650 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,772 €
Vlastné zdroje
6,789 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémi…

Obchodná akadémia, Daxnerova …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
133,111 €
Vlastné zdroje
6,656 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
116,956 €
Suma
117,080 €
Vlastné zdroje
5,854 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,384 €
Vlastné zdroje
5,719 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
105,912 €
Vlastné zdroje
5,296 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,167 €
Vlastné zdroje
3,458 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,306 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR mesta B…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,256 €
Vlastné zdroje
413 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,078 €
Vlastné zdroje
254 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.