Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica

IČO
00313271
DIČ
2020451587
IČ DPH
SK2020451587
Vznik subjektu
1. júl 1973 0:00
Zisk
5,345,880 € (+163%)
Tržby
4,060,525 € (+2%)
Počet žiadostí
24
Projekty
27
Úspešnosť žiadostí
100%
Celková suma
8,401,701 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatrans...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,080,642 €
Suma
1,104,042 €
Vlastné zdroje
55,202 €
Projekt

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
827,631 €
Suma
843,267 €
Vlastné zdroje
42,163 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia kraj...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
840,000 €
Vlastné zdroje
42,000 €
Projekt

Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
315,172 €
Suma
670,115 €
Vlastné zdroje
33,506 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčk...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
658,610 €
Suma
665,613 €
Vlastné zdroje
33,281 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,387 €
Vlastné zdroje
26,469 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
506,715 €
Vlastné zdroje
25,336 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1,...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
441,763 €
Suma
442,200 €
Vlastné zdroje
22,110 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
439,800 €
Vlastné zdroje
21,990 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
414,900 €
Vlastné zdroje
20,745 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská ...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
399,900 €
Vlastné zdroje
19,995 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská B...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúco...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
270,032 €
Suma
272,219 €
Vlastné zdroje
13,611 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,926 €
Vlastné zdroje
9,996 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,691 €
Vlastné zdroje
9,885 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odb...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
194,237 €
Vlastné zdroje
9,712 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odb...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
189,395 €
Vlastné zdroje
9,470 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odb...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,802 €
Vlastné zdroje
9,390 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ško...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,469 €
Vlastné zdroje
9,373 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,642 €
Vlastné zdroje
8,832 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,191 €
Vlastné zdroje
7,860 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,591 €
Vlastné zdroje
7,230 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,738 €
Vlastné zdroje
6,087 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odb...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,475 €
Vlastné zdroje
5,874 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
54,591 €
Suma
117,080 €
Vlastné zdroje
5,854 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odb...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,067 €
Vlastné zdroje
4,403 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
62,306 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partici...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,014,344 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
7,422 €
Vyčerpané z projektu
137,797 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partici...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,014,344 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatrans...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,080,642 €
Suma
1,104,042 €
Vlastné zdroje
55,202 €
Projekt

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
827,631 €
Suma
843,267 €
Vlastné zdroje
42,163 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčk...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
658,610 €
Suma
665,613 €
Vlastné zdroje
33,281 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1,...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
441,763 €
Suma
442,200 €
Vlastné zdroje
22,110 €
Projekt

Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúco...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
270,032 €
Suma
272,219 €
Vlastné zdroje
13,611 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
54,591 €
Suma
117,080 €
Vlastné zdroje
5,854 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Banská Bystrica

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
62,306 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.