Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Popis projektu
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2022
Celková suma
179,114 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
23.05.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
07.07.2022
Názov
Obstaranie odbornej polytechnickej učeb…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej biologicko-che…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
05.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
05.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
717,0 (osoby)
Cieľ
717,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - odborné učebne

Trieda SNP - odborné učebne - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Stavebné práce - odborné učebne

Trieda SNP - odborné učebne - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Trieda SNP

Faktúra IKT - ZŠ Trieda SNP - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa - ZŠ Trieda SNP

Faktúra IKT - ZŠ Trieda SNP - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Školská knižnica - ZŠ Trieda SNP

Faktúra IKT - ZŠ Trieda SNP - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa - ZŠ Trieda SNP

Faktúra IKT - ZŠ Trieda SNP - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školská knižnica - ZŠ Trieda SNP

Faktúra IKT - ZŠ Trieda SNP - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Trieda SNP

Faktúra IKT - ZŠ Trieda SNP - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Trieda SNP odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Prírodovedná biologicko-chemická učebňa - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Trieda SNP odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Prírodovedná biologicko-chemická učebňa - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Trieda SNP odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Trieda SNP odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa

ZŠ Trieda SNP - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Školská knižnica

ZŠ Trieda SNP - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa

ZŠ Trieda SNP - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

ZŠ Trieda SNP - knižný fond

ZŠ Trieda SNP 20 - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Bio-chem. učebňa - chemikálie

ZŠ Trieda SNP - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Polytechnická učebňa - pracoviská

ZŠ Trieda SNP - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

DPH - stavebné práce

Odvod DPH 7/2022 - ZŠ odborné učebne Trieda SNP

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
2,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.