Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania a zlepšenia technického vybavenia odborných učební

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania,
 • vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre perspektívne potreby procesu výučby,
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní,
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní,
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie,
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu,
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach.

Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom IROP, je plne v súlade s tematickým cieľom č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, Investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifickým cieľom  

 1. Obstaranie prírodovednej učebne chémie
 2. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
 3. Obstaranie IKT učebne  variant klientska stanica
 4. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Miesto realizácie projektu je Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica, cieľovou skupinou sú žiaci tejto školy.    

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.10.2022
Celková suma
175,412 €
Vlastné zdroje
8,771 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie odbornej učebne IKT variant …
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Stavebno-technické púravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
07.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
20.05.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstarnie prírodovendej učebne chémie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
864,0 (osoby)
Cieľ
864,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Budovanie a zlepšenie tech. vybavenia odborných učební na ZŠ Radvanská 1,BB - stavebné práce

Stavebné práce - ZŠ Radvanská 1,BB - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Budovanie a zlepšenie tech. vybavenia odborných učební na ZŠ Radvanská 1,BB - stavebné práce

Stavebné práce - ZŠ Radvanská 1,BB - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa chémie

Didaktické pomôcky - ZŠ Radvanská odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Didaktické pomôcky - ZŠ Radvanská odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - IKT učebňa

Didaktické pomôcky - ZŠ Radvanská odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - IKT učebňa

Didaktické pomôcky - ZŠ Radvanská odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa chémie

Didaktické pomôcky - ZŠ Radvanská odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Didaktické pomôcky - ZŠ Radvanská odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Učebňa IKT variant klientska stanica - ZŠ Radvanská

ZŠ Radvanská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa fyziky - ZŠ Radvanská

ZŠ Radvanská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa Chémie - ZŠ Radvanská

ZŠ Radvanská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod DPH 05/2022 - ZŠ Radvanská

Odvod DPH 05/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
8,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odvod DPH 05/2022 - ZŠ Moskovská

Odvod DPH 05/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Prírodovedná učebňa chémie

Faktúra IKT - ZŠ Radvanská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Učebňa IKT variant klientska stanica

Faktúra IKT - ZŠ Radvanská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Prírodovedná učebňa fyziky

Faktúra IKT - ZŠ Radvanská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.