Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných prírodovedných učební ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Popis projektu

   

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2022
Celková suma
135,772 €
Vlastné zdroje
6,789 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
650 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných prí…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
04.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
03.08.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne chémie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biológie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
332,0 (osoby)
Cieľ
332,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

daZŠ J.G.Tajovského stavebné práce

ZŠ J.G.Tajovského - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

daZŠ J.G.Tajovského stavebné práce

ZŠ J.G.Tajovského - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

IKT - učebňa biológie

ZŠ J.G.Tajovského - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - učebňa chémie

ZŠ J.G.Tajovského - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - učebňa fyziky

ZŠ J.G.Tajovského - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - učebňa biológie

ZŠ J.G.Tajovského - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

IKT - učebňa chémie

ZŠ J.G.Tajovského - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

IKT - učebňa fyziky

ZŠ J.G.Tajovského - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Prírodovedná učebňa biológie - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ J.G.Tajovského - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa fyziky - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ J.G.Tajovského - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prírodovedná učebňa - chémia - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ J.G.Tajovského - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prírodovedná učebňa - chémia - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ J.G.Tajovského - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Prírodovedná učebňa biológie - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ J.G.Tajovského - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Učebňa fyziky - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ J.G.Tajovského - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Chémia - školský nábytok

ZŠ J.G.Tajovského - školský nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Biológia - školský nábytok

ZŠ J.G.Tajovského - školský nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Fyzika - školský nábytok

ZŠ J.G.Tajovského - školský nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Chémia - školský nábytok

ZŠ J.G.Tajovského - školský nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biológia - školský nábytok

ZŠ J.G.Tajovského - školský nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fyzika - školský nábytok

ZŠ J.G.Tajovského - školský nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod DPH ZŠ Slobodný slovenský vysielač

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ Spojová

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.G.Tajovského

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Ďumbierska

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Golianova

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.Bakossa

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Banská Bystrica

Suma celkom
650 €
Vrátená suma
650 €
Suma na vymáhanie
650 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ANIS BB s.r.o.
IČO
36633925
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.